Login
Service Contact Lex4You
Login

Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Welke zijn uw sociale rechten?

Als zelfstandige betaalt u elk kwartaal sociale bijdragen, ongeacht uw sociaal statuut. Securex beschermt u tegen de onzekerheden van het leven via zijn sociaal verzekeringsfonds. Ontdek hieronder onze sociale voordelen.

Contacteer ons

Welke zijn uw sociale rechten als zelfstandige?

In België zijn zelfstandigen in hoofd- en bijberoep of met een vennootschap verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds. Door elk kwartaal sociale bijdragen te betalen, opent u uw recht op sociale zekerheid.

U wordt beschermd en krijgt vergoedingen die u goed vooruit kunnen helpen, afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Terugbetaling van medische kosten

Of het nu gaat om een doktersbezoek of een zwaardere ingreep, de sociale zekerheid voor zelfstandigen neemt de terugbetaling van de medische kosten van de zelfstandigen en hun meewerkende partner op zich.

Meer informatie

Prestaties in geval van ziekte of ongeval

Een ziekte of een ongeval kunnen zelfstandigen verhinderen te werken. En wie niet werkt, heeft ook geen inkomen! De sociale zekerheid voorziet een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Bij Securex gaan we nog een stap verder door u een aanvullend vervangingsinkomen aan te bieden.

Meer informatie

Kinderbijslag en geboortepremie

Of u nu werknemer of zelfstandige bent, elke Belgische ouder heeft recht op kinderbijslag tot zijn of haar kind 25 jaar is (onder bepaalde voorwaarden). Het bedrag van de toelage hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd van het kind en de concrete situatie.

Meer informatie

Moederschapshulp en moederschapsuitkering

Sinds 2017 hebben jonge moeders die als zelfstandige werken recht op verschillende vormen van hulp via hun sociaal verzekeringsfonds, bijvoorbeeld: 105 gratis dienstencheques, een geboortepremie of een adoptie-uitkering en een vrijstelling van sociale bijdragen voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.

Meer informatie

Pensioen

Door heel hun loopbaan lang sociale bijdragen te betalen, hebben zelfstandigen recht op een wettelijk pensioen. Dat is echter laag en ontoereikend om uw levensstandaard te behouden. Securex biedt u verschillende vormen van aanvullend pensioen, om u te helpen genieten van uw welverdiende rust.

Meer informatie

Overlevingspensioen en overgangsuitkering

De overlevende echtgenoten van een overleden zelfstandige hebben recht op een overlevingspensioen als ze een minimumleeftijd hebben bereikt (in 2021 ligt die op 48 jaar) of op een overgangsuitkering als dat niet het geval is. Het ontvangen bedrag hangt af van de leeftijd van de overlevende, de loopbaan en de inkomsten van de overledene, maar ook van de duur van het huwelijk.

Meer informatie

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse uitkering die gedurende maximum 12 maanden wordt uitbetaald. Het is van toepassing in geval van faillissement, maar ook bij een verplichte stopzetting van de activiteiten. De zelfstandige behoudt dus bepaalde sociale rechten zonder sociale bijdragen te moeten betalen.

Meer informatie

Betaling informele zorg

Zelfstandigen die hun activiteit volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten omwille van een ernstige ziekte, een gehandicapt kind of om palliatieve zorg te krijgen, kunnen een beroep doen op deze vrij onbekende maandelijkse uitkering.

Meer informatie

Sluit u aan bij het Sociaal verzekeringsfonds van Securex

Ongeacht uw leeftijd of persoonlijke situatie begeleidt Securex u dankzij zijn Sociaal Verzekeringsfonds.Naast de uitbetaling van alle hierboven vermelde wettelijke sociale rechten, gaan we nog een stap verder door u aanvullende verzekeringen aan te bieden:

Kies voor gemoedsrust en veiligheid. Heeft u vragen? Onze experts geven u graag een antwoord op maat afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Contacteer ons
Wilt u zich bij het Sociaal verzekeringsfonds van Securex aansluiten?

Dit zou u ook kunnen interesseren: