Menu
Blog Ondernemers

Hebt u er al eens bij stilgestaan dat een ongeval snel gebeurd is?

Ondernemers | 28 juni 2018 | Geschreven door Hilde Vernaillen

Een ongeval kan zich overal voordoen en dit niet alleen op uw werkplek. Zijn er fysieke gevolgen? Dan moet u allicht  uw werk onderbreken.

Hebt u er al eens bij stilgestaan dat een ongeval snel gebeurd is?

Bij arbeidsongeschiktheid en zonder aanvullende verzekering, geniet u alleen van een beperkte uitkering van uw ziekenfonds. Hebt u er al eens aan gedacht om een verzekering af te sluiten om u te beschermen bij arbeidsongeschiktheid?

Ook in de privésfeer gebeuren er ongevallen

Ongevallen kunnen zich voordoen zowel op de werkplek als op de weg van en naar het werk, of zelfs elders. Soms hebben ze zelfs zware gevolgen voor uw beroepsleven.

Voor een bediende of arbeider waarborgt de verplichte verzekering de ongevallen op het werk of op de weg ernaartoe. Hij is gedekt bij inkomensverlies, blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden. Zijn verzekering dekt ook de medische kosten.

Voor een ondernemer is de grens tussen werk en privéleven soms onduidelijk. Daarom bent u best overal verzekerd. Het voordeel van zo’n verzekering is niet te verwaarlozen: afhankelijk van uw noden verzekert u zichzelf voor inkomensverlies, blijvende werkonbekwaamheid of overlijden. Deze verzekering op maat kan ook de kosten voor uw bedrijf dekken en uw medische uitgaven terugbetalen.

Wat zijn mogelijke gevolgen van een arbeidsongeval?

Volgens het cijfermateriaal van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, werden in 2016 142.229 aangiftes erkend als arbeidsongeval in de privésector ( zowel voor ongevallen op het werk als onderweg). Het aantal voltijdse werknemers bedroeg in dat jaar 2.359.989.

De gevolgen hiervan zijn talrijk.. Fedris noteert voor 2016:

  • 47,8% van de arbeidsongevallen leiden tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • 9,9% van de slachtoffers wordt blijvend arbeidsongeschikt.
  • 42,2% heeft geen gevolgen
  • Minder dan 1% overlijdt na een ongeval.

Deze cijfers slaan op de privésector. Het gaat dus over de gevolgen van werkongevallen voor bedienden en arbeiders. Een zelfstandige loopt dezelfde risico’s op een ongeval als een werknemer. De gevolgen zijn dan ook identiek. Meer nog, ze hebben een zwaarder financiëelimpact voor ondernemers.

Nog volgens Fedris duurt de  tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij werknemers – na een ongeval op het werk of op de weg erheen – tussen de 0 en 15 dagen. Tijdens deze periode krijgt een zelfstandige geen uitkering van het RIZIV. Dit brengt  uw inkomen en de leefbaarheid van uw onderneming in het gedrang.

Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan 15 dagen? Dan bedraagt de uitkering van het RIZIV 1525,68€/maand voor een zelfstandig gezinshoofd. Een alleenstaande zelfstandige trekt 1220,96€/maand en wie wettelijk samenwoont 929,70€. De eerste maand krijgt u slechts de helft van het bedrag dat voor u van toepassing is. U riskeert dus dat u niet rondkomt.

Amper 40% van de zelfstandigen is verzekerd

Een studie van Securex in 2016 bij 7412 ondernemers (met 319 deelnames) toont aan dat amper 40% van de zelfstandigen zich realiseert hoe belangrijk een verzekering voor hen is en heeft om die reden een contract afgesloten. 75% van de ondervraagden denkt weinig risico te lopen op gevolgen van  een arbeidsongeval. Bovendien heeft 30% van de verzekerde ondernemers weinig aandacht voor hun verzekeringspolis en  weten ze niet wat die precies dekt.

Nochtans hebben we het hierboven aangetoond: de gevolgen van een arbeidsongeval zijn voor een zelfstandige precies dezelfde als voor een bediende of arbeider. Het statuut heeft geen invloed op het risico dat u loopt. Afhankelijk van de activiteit is dat soms zelfs groter voor een ondernemer dan voor een werknemer. Geen enkel argument pleit voor het idee dat het risico op arbeidsongevallen voor ondernemers verschillend is.

De arbeidsongevallenverzekering is  verplicht voor bedienden en arbeiders, maar zou ze dat niet evengoed moeten zijn voor ondernemers?

Zet dit u aan het denken? Wilt u erover praten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts via contact.insurance@securex.be. Ze hebben een antwoord op al uw vragen.