Login
Service Contact Lex4You
Login

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

Bent u zelfstandige en arbeidsongeschikt? Het vervangingsinkomen beschermt u tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Naast de uitkering van uw ziekenfonds ontvangt u een extra vergoeding om uw dagelijkse behoeften te dekken tijdens de stopzetting van uw activiteit.

Contacteer ons

Uw voordelen

 • U krijgt een inkomen wanneer u arbeidsongeschikt bent
 • Het bedrag van uw premie is fiscaal aftrekbaar
 • U kiest zelf vanaf wanneer en hoeveel u maandelijks ontvangt
 • U kiest zelf voor welke situaties u zich indekt
 • Fiscale optimalisatie op maat

Werking

Waarom heb ik een vervangingsinkomen nodig? 

Omdat u als zelfstandige minder goed beschermd bent in geval van ziekte of ongeval.


Weet u trouwens hoeveel uw mutualiteit u dan uitkeert?

 


1e week2e week - 12e maandVanaf 2e jaar
zonder stopzetting vennootschap
Vanaf 2e jaar met stopzetting 
vennootschap
Uitkering gezingeen uitkering€1.900,60/maand€1.900,60/maand€1.900,60/maand
Uitkering alleenstaandegeen uitkering€1.513,46/maand€1.513,46/maand€1.513,46/maand
Uitkering samenwonendegeen uitkering€1.160,64/maand€1.160,64/maand€1.297,66/maand

Bedragen op 01/01/2023

Met een vervangingsinkomen voegt u een extra inkomen toe aan de uitkering van uw ziekenfonds. Op die manier creëert u meer financiële stabiliteit voor uzelf.  

Dankzij de waarborg Premievrijstelling, worden uw premies betaald door Securex Leven tijdens uw arbeidsongeschiktheidsperiode. 


Opgelet: het vervangingsinkomen is een bijkomende (optionele) verzekering. U kunt daarvoor kiezen via onze oplossing op maat Life@Ease. Dat is enkel mogelijk als u inschrijft voor een aanvullend pensioen. Wilt u zich beschermen tegen arbeidsongeschiktheid zonder aanvullend pensioen? Dan kunt u kiezen voor: 

Wanneer?

Wanneer ontvang ik een vervangingsinkomen? 

Zodra u niet meer kunt werken door ziekte of ongeval. U ontvangt dan van Securex een maandelijkse vergoeding. Die komt bovenop de uitkering van uw mutualiteit.  

U krijgt een tegemoetkoming vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Het bedrag staat in verhouding tot uw arbeidsongeschiktheid (50% arbeidsongeschikt = 50% van de volledige maandelijkse uitkering). Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid heeft u recht op een volledige uitkering.  

Bij de start van uw arbeidsongeschiktheid heeft u misschien niet onmiddellijk nood aan een uitkering.  

Daarom heeft u de mogelijkheid om de uitkering gedurende een bepaalde periode uit te stellen. U kiest zelf hoe lang deze periode duurt. Men noemt dat de ‘eigenrisicoperiode’. Hoe langer deze periode, hoe lager uw storting.  

Hoeveel?

Hoeveel bedraagt mijn vervangingsinkomen? 

Dat kiest u zelf. Securex kan tot 80% van uw salaris uitkeren tot uw wettelijk met pensioen gaat en zolang u arbeidsongeschikt bent. 

Daarenboven heeft u de keuze uit drie formules: 

 1. Constante rente: uw vervangingsinkomen blijft gelijk 
 2. Rente geïndexeerd na schade: uw vervangingsinkomen stijgt jaarlijks met maximum 3% vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent 
 3. Geïndexeerde rente: uw vervangingsinkomen stijgt jaarlijks met maximum 3%  


Hoe wordt mijn vervangingsinkomen belast? 

De fiscus behandelt uw uitkeringen als een vervangingsinkomen. Dat soort inkomsten worden belast samen met uw andere beroepsinkomsten maar genieten van een verlaagde aanslagvoet. 

Uitzonderingen

Vaak wordt ervoor subjectieve of psychische stoornissen geen dekking verleend. Securex Leven doet dit in sommige gevallen wel, na toepassing van de eigenrisicoperiode. 

Belangrijke voorwaarde: de diagnose moet gesteld worden door een in België erkende psychiater. 

Bovendien verleent Securex Leven ook dekking voor onderstaande stoornissen na toepassing van de eigenrisicotermijn met een minimum van 180 dagen.   

 • Burn-out 
 • Fibromyalgie 
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom 
 • Psychiatrische complicaties van somatische ziekten 
 • Functionele psychische stoornissen en hun gevolgen

Belangrijke voorwaarde: de diagnose moet gesteld worden op basis van medisch verklaarbare en/of organische symptomen door een in België erkende arts.

Securex Leven verleent deze waarborg voor 1 schadegeval gedurende de volledige looptijd en betaalt gedurende max. 1 jaar. 

Meer weten over het vervangingsinkomen?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren: