Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Adopteren of pleegouder worden

Waar heb ik als zelfstandige recht op in geval van adoptie? Heb ik als pleegouder bepaalde rechten? Alle antwoorden vindt u in dit artikel.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2022

Adoptie

Indien u als zelfstandige een kind adopteert komt u in aanmerking voor een adoptiepremie. Het kind moet deel utimaken van uw gezin en u mag nog geen kraamgeld ontvangen hebben voor het kind. 

De aanvraagprocedure en het bedrag van de premie variëren naargelang de plaats waar het kind woont (Wallonië, Brussel, Vlaanderen).

Adoptieverlof

Als u als zelfstandige een kind adopteert dat jonger is dan 18 jaar, hebt u recht op maximaal 6 weken adoptieverlof en een adoptie-uitkering via uw ziekenfonds. In sommige gevallen kunt u een of meer extra weken adoptieverlof opnemen. De uitkering bedraagt 585,37 euro per week en wordt in één keer door het ziekenfonds betaald, uiterlijk in de maand die volgt op het begin van uw adoptieverlof.

Hoe vraagt u adoptieverlof aan?

U kunt adoptieverlof aanvragen bij uw ziekenfonds.

Pleegouder

Pleegouderverlof voor zelfstandigen 

Sinds 1 januari 2019 kunnen zelfstandigen die minstens zes maanden een minderjarig pleegkind opnemen in hun gezin, onder bepaalde voorwaarden pleegouderverlof nemen.

Elke pleegouder heeft individueel recht op maximaal zes weken verlof. Bovendien zal een van de twee pleegouders een extra week pleegouderverlof kunnen opnemen. Als er tegelijkertijd twee of meer nieuwe kinderen met een handicap worden opgenomen, heeft de pleegouder recht op verlengd ouderschapsverlof.

De pleegouder kiest zelf precies hoeveel weken verlof hij of zij wil opnemen. Tijdens deze weken kan hij of zij niet werken, maar ontvangt hij of zij een wekelijkse uitkering van 585,37​​​​​​​ euro bruto van het ziekenfonds.

Aanvraag 

U bent zelfstandig en wenst pleegouderverlof op te nemen? Dien uw aanvraag in bij uw ziekenfonds. 

Opgelet: Pleegouderverlof kan enkel opgenomen worden door zelfstandigen die op zijn vroegst op 1 januari 2019 pleegouder zijn geworden.