Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Algemene regels rond verlonen

Welk loon moet u uw werknemers toekennen, en volgens welke modaliteiten? Welke inhoudingen mag u uitvoeren op het loon? Hoe evolueren de lonen? U vindt de antwoorden op deze vragen hier.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Bedrag van het loon

Hoe bepaalt u het loon van uw werknemer? Hoe evolueert het? Wat omvat het begrip loon? Hoe berekent u het nettoloon? Ontdek het hier.

Betalingsmodaliteiten en toegestane inhoudingen

Hoe en wanneer wordt het loon uitbetaald? Welke inhoudingen op het loon zijn toegestaan? Welke regels moet u volgen als u loon in natura wilt toekennen? Volg onze gids en vind het antwoord op al uw praktische vragen.

Loonbeslag en loonoverdracht

U werknemer is onderworpen aan een loonbeslag of overdracht. Als werkgever moet u een aantal stappen ondernemen. Welke?

Gelijk loon voor mannen en vrouwen

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen is niet enkel een abstract doel dat moet worden bereikt. U moet aan een aantal verplichtingen voldoen om hieraan bij te dragen. Volg onze gids.

Stelsels van loonaansprakelijkheid

Eender wie personeel in België tewerkstelt, moet de Belgische minimumlonen naleven, ook al gaat het om gedetacheerde werknemers.  Wees dus op uw hoede als uw medecontractant abnormaal lage prijzen aanbiedt. Het kan zijn dat hij zich niet aan de geldende loonschalen houdt, en dat kan u duur komen te staan. Hier vindt u meer informatie over de drie regelingen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden.