Login
Uw sociaal statuut veranderen

Zelfstandige in bijberoep of in hoofdberoep

Welk statuut moet u kiezen?

Bent u zelfstandige in bijberoep en uw activiteit groeit? Dan wilt u hoogstwaarschijnlijk overstappen op het statuut van zelfstandige in hoofdberoep om u er ten volle aan te wijden. Zo kunt u het statuut van werknemer dat u uit veiligheidsoverwegingen had behouden ook verlaten. Lees het advies van Securex om uw sociaal statuut te optimaliseren.

Contacteer ons
De verschillen

Zelfstandige in bijberoep of in hoofdberoep: wat zijn de verschillen?

Er zijn grote verschillen tussen het statuut van zelfstandige in bijberoep en in hoofdberoep. Het is best u correct te informeren over uw rechten, maar ook uw plichten, wanneer u kiest voor het ene of het andere statuut.

 
Als zelfstandige in bijberoep:
 • U werkt minstens halftijds als werknemer naast uw zelfstandige activiteit.
 • Als u meer dan halftijds als werknemer werkt, betaalt u lagere sociale bijdragen, want u bouwt uw sociale rechten op via uw werkgever.
 • Uw betaalde sociale bijdragen geven u dus niet meer sociale rechten.
En Als zelfstandige in hoofdberoep:
 • U wijdt u 100% aan uw bedrijf.
 • Uw sociale bijdragen liggen hoger, want bent volledig verantwoordelijk voor uw sociale zekerheid.
 • U heeft dus recht op meer zekerheid: pensioen, terugbetaling van medische kosten, vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid, hulp bij zwangerschap en bevalling... 

 
Samengevat is het statuut van zelfstandige in bijberoep ideaal voor wie zijn activiteit wil starten zonder al te veel risico's te nemen. Het statuut van zelfstandige in hoofdberoep zal meer geschikt zijn voor wie onmiddellijk de grote stap wil wagen.
  Vraag ons advies op maat
Waarom starten in hoofdberoep?

Waarom zelfstandige in hoofdberoep worden

Er zijn verschillende redenen die de overstap van het statuut van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep rechtvaardigen:
 

Om zich voltijds aan zijn activiteit te wijden

Wanneer u zelfstandige in bijberoep bent, moet u minstens 50% van uw tijd besteden aan uw baan als werknemer. Hoewel dat een mooi vangnet is, laat het u niet veel tijd om uw bedrijf goed te ontwikkelen.

Door zelfstandige in hoofdberoep te worden, heeft u de vrijheid om de zaken groot te zien, de groeistrategie van uw bedrijf uit te werken… Kortom, om het te laten groeien met minder obstakels op de baan.
 

 Om te vermijden zwaarder belast te worden

Uw inkomsten als zelfstandige in bijberoep worden bij uw inkomen als werknemer geteld. Als het totaalbedrag te hoog is, kunt u in een hogere belastingschijf terecht komen. U zult dan meer belastingen moeten betalen dan voorzien.

Het statuut van zelfstandige in hoofdberoep voorkomt dit soort slechte verrassingen, want het vereenvoudigt de situatie: u heeft slechts één belastbare basis.
 

 Om volledig te genieten van de social zekerheid

Zelfstandige in hoofdberoep zijn, betekent ook hogere sociale bijdragen. Maar deze bijkomende uitgave geeft u toegang tot verschillende niet-verwaarloosbare sociale rechten:
 
 • de terugbetaling van medische zorg;
 • een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid;
 • pensioen;
 • kinderbijslag;
 • een geboortepremie of moederschapshulp aan net bevallen zelfstandige moeders.
Ontdek uw sociale rechten
Hoe starten in hoofdberoep?

Hoe zelfstandige in hoofdberoep worden

Wilt u van sociaal statuut veranderen? Het is een belangrijke stap in uw carrière als zelfstandige, maar administratief is het vrij eenvoudig:
 1. Vooraleer u een definitieve beslissing neemt, vraagt u aan uw boekhouder om een financieel plan op te stellen  voor uw voltijdse activiteit. Het doel? De zekerheid hebben dat u voldoende omzet genereert om u een loon uit te betalen, zodat u zonder bijbaan rondkomt.
 2. Is uw project levensvatbaar? Verwittig uw sociaal verzekeringsfonds dat u van sociaal statuut verandert. Bij Securex doen onze experts het nodige om uw sociale bijdragen onmiddellijk aan te passen, zodat u niet moet regulariseren.
 3. Geniet van uw nieuwe vrijheid en wijdt u volledig aan uw zelfstandige activiteit!
Wilt u naast van statuut veranderen ook uw eigen vennootschap oprichten of een bedrijf overnemen? Dan komt er meer bij kijken en wordt het complexer. Aarzel niet om ons te contacteren, zodat u niets vergeet!
  Verander uw sociaal statuut
U wilt overstappen van zelfstandige in bijberoep op zelfstandige in hoofdberoep? Vraag ons advies op maat
Dit zou u ook kunnen interesseren :
Hoe jouw loon als zelfstandige berekenen?

Voor werknemers is de berekening snel gemaakt: het loon wordt vastgelegd bij de ondertekening van het contract en wordt op het einde van de maand – zoals voorzien – op de rekening van de werknemer gestort. Maar voor zelfstandigen is dit anders en spijtig genoeg ook iets complexer.

Meer info
Een inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is vaak nefast voor een bedrijfsleider. Bij langdurig ziek zijn of door een ongeval, loopt hij het risico om tot 75% van zijn inkomen te verliezen. De tegemoetkoming via het ziekenfonds volstaat vaak niet en kan gelukkig worden aangevuld. 

Meer info
Hoe heb ik als bedrijfsleider inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid is vaak nefast voor een bedrijfsleider. Bij langdurig ziek zijn of door een ongeval, loopt hij het risico om tot 75% van zijn inkomen te verliezen. De tegemoetkoming via het ziekenfonds volstaat vaak niet en kan gelukkig worden aangevuld. 

Meer info