Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Uitkering ingeval van ziekte of ongeval

De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt, worden gebruikt om u te dekken, bijvoorbeeld als u ziek wordt of niet meer kunt werken. De betaling van uw sociale bijdragen geeft u immers recht op een vergoeding als u arbeidsongeschikt bent.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022

Wat moet u doen als u ziek wordt of een ongeval hebt?

Het is belangrijk dat u uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds op de hoogte brengt.

==> Uw sociaal verzekeringsfonds zal u meedelen of u in regel bent met de sociale bijdragen voor de betrokken kwartalen.

Welke kwartalen komen in aanmerking voor uitkeringen?

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u in regel zijn met uw sociale bijdragen (en eventuele verhogingen) voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin uw arbeidsongeschiktheid is begonnen, om te kunnen vaststellen of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als uw periode van arbeidsongeschiktheid in de tweede of derde maand van het kwartaal begint, moet u ervoor zorgen dat de bijdrage voor dat kwartaal is betaald.

==> U zal een uitkering ontvangen van uw ziekenfonds ingeval van arbeidsongeschiktheid 

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u dat eerst aangeven.

Hoe doet u dat?

U moet aan de raadgevend arts van uw ziekenfonds een door uw behandelend geneesheer opgesteld attest van arbeidsongeschiktheid bezorgen. Deze formaliteit moet uiterlijk op de zevende dag van de onbekwaamheid worden vervuld.

Vanaf wanneer ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Sinds 1 juli 2019 hebt u recht op een vergoeding vanaf de eerste ziektedag, op voorwaarde dat de ziekte ten minste acht dagen duurt.

De termijn van acht dagen gaat in op de datum waarop de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld in het door de behandelend arts opgesteld medisch attest.