Login
Service Contact Lex4You
Login

Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep?

Maak de juiste keuze tussen hoofd- of bijberoep

U wilt graag uw eigen baas zijn? Dan is het statuut van zelfstandige in hoofdberoep vast iets voor u. Nog niet zeker van uw stuk of nog geen zin om uw huidige job op te geven? Overweeg dan het statuut van zelfstandige in bijberoep. Het statuut van uw keuze zal de sociale bescherming die u geniet bepalen, en de sociale bijdrage die u daarvoor betaalt. We leggen het u uit.

Contacteer ons

De belangrijkste verschillen op een rijtje

 • Als zelfstandige in bijberoep combineert u uw zelfstandige activiteit met een andere beroepsactiviteit.
 • Die zelfstandige activiteit in bijberoep mag niet concurreren met uw werkgever.
 • U bouwt sociale rechten op via uw hoofdberoep, dus in bijberoep is dat via uw werkgever.
 • Als zelfstandige in hoofdberoep is dat via uw zelfstandige activiteit, daarom betaalt u hogere sociale bijdragen.

Verschil tussen hoofdberoep en bijberoep

Er zijn wel meer verschillen tussen hoofd- en bijberoep, maar het essentiële verschil is namelijk dat u als medewerker bijdraagt aan de gezondheidszorg door heffingen op uw loon. U betaalt, maar voelt dat minder aan, omdat uw werkgever dat voor u doet. 

Het equivalent als ondernemer zijn sociale bijdragen. U draagt ook bij aan de gezondheidszorg, maar in vergelijking met een medewerker toch een stuk minder. Dat verklaart waarom een zelfstandige zich beter extra beschermt via verzekeringen en ook best uw pensioen goed plant.

Hoe u bijdraagt aan de sociale zekerheid, zal bepalen of u een zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep bent. Werkt u meer dan 50% in loondienst, dan bouwt u sociale rechten op via uw werkgever. Daarom hoeft u ook lagere sociale bijdragen te betalen.

Is dat niet het geval, bent u helemaal zelfstandige of werkt u slechts voor een klein deel in loondienst, moet u zelf instaan voor uw sociale zekerheid en gaat u hogere sociale bijdragen betalen.


Hoe verwerft u sociale rechten?

Heel kort: door sociale bijdragen te betalen. Daarom bent u als zelfstandige in hoofdberoep verplicht om minstens minimumbijdrage te betalen, zelfs als zijn uw inkomsten laag.

Zelfstandige in hoofdberoep

Werkt u hoofdzakelijk als zelfstandige? Dan krijgt u het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. U profiteert dan van alle voordelen die hieraan verbonden zijn.


Wanneer bent u zelfstandige in hoofdberoep?

 • U beoefent geen andere beroepsactiviteit naast uw zelfstandig beroep
 • U werkt naast uw zelfstandige activiteit minder dan 50% als werknemer of ambtenaar
 • Uw werkt minder dan 60% als vastbenoemde leerkracht

Uitzondering: Heeft u de pensioenleeftijd bereikt of geniet u van een vervroegd pensioen? Dan valt u onder een apart statuut.

Uw voordelen als zelfstandige in hoofdberoep?

U bouwt sociale rechten op.  Zo heeft u een vangnet als u:

 • Medische kosten heeft
 • Niet kunt werken door ziekte of ongeval
 • Met pensioen gaat
 • Noodgedwongen stopt als zelfstandige of failliet gaat
 • Mantelzorg geeft
 • Een kindje krijgt of adopteert

In blijde verwachting? Goed nieuws: Zelfstandige moeders hebben recht op moederschapsrust, een uitkering én 105 dienstencheques. En sinds 1 mei 2019 krijgen ook vaders en meemoeders verlof en een uitkering bij een geboorte. Lees meer over de aanpassingen van het moeder - en vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

Nadelen van zelfstandige in hoofdberoep

Aangezien uw zaak of bedrijf uw werk is, hangt uw inkomen af van uw resultaten. Gaat het minder goed met uw zelfstandige activiteit? Dan heeft u geen volwaardige job om op terug te vallen. Starten als zelfstandige in hoofdberoep omvat risico’s, maar dat hoeft u niet tegen te houden.

 • Kijk voor extra beschermingen tegen het wegvallen van uw inkomen
 • Houd zicht op uw financiële situatie
 • Blijf in contact met uw boekhouder

Tip: Als nieuwe starter kunt u aan een tijdelijk voordeliger tarief starten.

Graag meer concrete cijfers voor uw situatie?

Contacteer een expert

Zelfstandige in bijberoep

Starten als zelfstandige in bijberoep? Prima keuze. Een job in bijberoep is ideaal om te proeven van het leven als zelfstandige. Loopt uw plan niet zoals verwacht? Dan heeft u nog altijd uw hoofdberoep als vangnet.


Wanneer bent u zelfstandige in bijberoep?

U voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U werkt minstens halftijds als werknemer in de privésector
 • U bent minstens halftijds ambtenaar (minimaal acht maanden of 200 dagen per jaar) 
 • U werkt als vastbenoemde leraar minstens 60% van een voltijds uurrooster. Als niet vastbenoemde leraar werkt u minstens 50% van een volledig uurrooster
 • U ontvangt een vervangingsinkomen met behoud van pensioenrechten. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkeringen onder het systeem ‘springplank naar zelfstandige’ of uitkeringen voor een voltijds tijdskrediet. Indien u een uitkering combineert met een zelfstandig bijberoep, gaat u best steeds na wat de voorwaarden zijn.

Opgelet: Zorg dat u met uw bijberoep niet concurreert met uw werkgever. Als u voor een schilder in loondienst werkt, zal die het minder tof vinden om te horen dat u in uw vrije tijd ook bij - mogelijks - dezelfde klanten gaat schilderen. Het is beter om hierover op voorhand te overleggen met uw werkgever. Zo weet u wat aanvaardbaar is.

Wat zijn de voordelen als zelfstandige in bijberoep?

 • U verdient iets extra
 • U kunt uw beroepskosten aftrekken van de belastingen
 • U proeft van het zelfstandige statuut zonder voluit de stap te zetten
 • U neemt minder risico. Want u kunt terugvallen op uw inkomen in hoofdberoep 
 • U betaalt pas sociale bijdragen als uw inkomen hoger ligt dan een bepaald bedrag


De nadelen van het statuut van zelfstandige in bijberoep?

 • Uw zelfstandige activiteit neemt veel tijd in beslag
 • U betaalt sociale bijdragen, maar u krijgt geen extra sociale rechten
 • Uw inkomsten komen bovenop uw loon. Gevolg? U valt waarschijnlijk in een hogere belastingschijf (bij een eenmanszaak)
 • U maakt kosten om te investeren, uw boekhouder te betalen, u te verplaatsen ...

Met andere woorden, als zelfstandige in bijberoep proeft u van de meeste voordelen van zelfstandig zijn, zonder dat u meteen alle risico’s neemt of alle kosten maakt. Sommige mensen maken liever meteen de sprong, anderen proberen liever het water eens uit.

De experten van Securex staan voor u klaar om u bij iedere stap te begeleiden.

Bespreek uw plannen
Klaar om zelfstandige te worden?

Bekijk het stappenplan
Dit zou u ook kunnen interesseren: