Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Van bijberoep naar hoofdberoep: slim switchen

Een zelfstandig bijberoep is ideaal om uw onderneming uit te testen, ervaring op te doen en klanten voor u te winnen. Maar als uw zaak populair wordt en klanten uw agenda overspoelen, kan de combinatie van beide activiteiten te veel worden. En dan is de tijd misschien rijp om fulltime voor uw passie te gaan?

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2018 door Frederik Dhont

Toch is zelfstandige in hoofdberoep worden een ingrijpende beslissing. Wij helpen u met  deze 6 tips u om een doordachte keuze te maken.

1. Is de switch financieel haalbaar?

Probeer een nauwkeurig beeld te vormen van uw toekomstige levensstandaard als voltijds zelfstandige. Begin met een overzicht te maken van uw huidige inkomsten en kosten. En bereken vervolgens hoeveel uren per dag u als voltijds zelfstandige zal moeten presteren om hetzelfde netto-inkomen te behouden. Of hoeveel producten u moet verkopen aan hoeveel klanten. Komt dit overeen met uw verwachtingen?

Tip: neem ook uw vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bonussen… op in uw berekening.

Sommige bijberoepers stellen hierbij vast dat hun prijssetting te laag is, dat ze te weinig uren op een dag over hebben, of dat er onvoldoende klanten zijn. In dat laatste geval moet men misschien investeren in extra publiciteit en zichtbaarheid. Misschien is er naast uw eigen kapitaal ook extra financiering nodig, bijvoorbeeld een banklening, een crowdfunding of andere alternatieve financiering?

Tip: maak een financieel plan, zodat u de kosten niet onderschat en voldoende ruimte hebt om uw zaak levensvatbaar te houden.

2. Hebt u voldoende ervaring, kennis en vaardigheden?

Voltijds ondernemen vraagt niet alleen ervaring in uw sector, maar ook vaardigheden zoals leergierigheid en flexibiliteit. Een succesvolle ondernemer volgt wat er beweegt op de markt: wat verwacht het publiek en wat doet de concurrentie? Bent u vervolgens bereid om uw producten, diensten en werkwijze bij te sturen, om uw concurrenten een stap voor te zijn? Kent u uw concurrenten eigenlijk voldoende? Een goede ondernemer is bovendien overtuigd dat regelmatig bijscholen nuttig is. U vergroot er uw kennis mee, maar ook uw netwerk.

3. Uw visie

U werkt best een duidelijk ondernemingsplan uit bij het voorbereiden van de overstap. In zo’n business plan werkt u een langetermijnvisie uit: wat zijn uw doelstellingen, wat zijn uw pijnpunten en troeven ten opzichte van de concurrentie, hoe ziet uw afzetmarkt er uit?  Hoe dien ik mij te organiseren zowel juridisch als organisatorisch bij de verdere uitbouw van mijn onderneming? Beschik ikzelf over voldoende leiderschapscompetenties? Heb ik voldoende motivatie, energie en doorzettingsvermogen om mijn doelstellingen te bereiken?

4. Uw sociaal statuut

Kent u al de verschillen op het vlak van sociale bescherming die de overstap zal teweegbrengen? Als loontrekkende of ambtenaar bouwt u socialezekerheidsrechten op zoals pensioen, ziekte-uitkering, arbeidsongevallenverzekering en werkloosheidsuitkering. Ook zelfstandigen hebben vergelijkbare rechten, maar minder voordelig. Bovendien heeft een zelfstandige geen recht op betaalde vakantie, educatief verlof of betaalde feestdagen: een niet-gewerkte dag levert geen inkomsten op. Tot slot ontvangen veel loontrekkenden extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering of een bedrijfswagen. Conclusie? Als zelfstandige moet u zelf de leegtes in uw statuut opvangen.

5. De voordelen (en de valkuilen)

Het grote voordeel van voltijds een eigen zaak te runnen, is de vrijheid die u krijgt. U kan uw werkuren zelf kiezen, zelf beslissingen nemen, kortom uw eigen ideeën verwezenlijken. Maar weet ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beslissingen die u neemt en dat er onvoorziene tegenslagen kunnen opduiken. Vergeet tot slot niet om voldoende tijd te maken voor hobby’s, familie en ontspanning.

Tip: lees de blog Stress & burn-out: hoe kan een zelfstandige dit aanpakken?

6. Formaliteiten

De formaliteiten bij de overstap zijn beperkt. Verwittig in elk geval uw sociaal verzekeringsfonds, zodat zij de berekening van uw sociale bijdragen kunnen aanpassen. Doordat u meer werkt als zelfstandige, zullen wellicht uw inkomsten en dus ook uw sociale bijdragen stijgen.

De meeste ondernemers die overstappen, moeten geen gegevens laten wijzigen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Maar als bijvoorbeeld uw bedrijfsadres zou wijzigen, u een nieuwe winkel opent, of een nieuw soort activiteit ontwikkelt, dan gaat u best langs bij een erkend ondernemingsloket.

Tip: maakt u van de gelegenheid gebruik om van eenmanszaak om te schakelen naar een vennootschap (niet notarieel opgericht)? In dit geval is de administratie iets complexer. Het Securex Ondernemingsloket helpt u graag met raad en daad.

Frederik Dhont
Juridisch schrijver en spreker

Frederik is juridisch schrijver en spreker bij Securex sinds november 2019. Zijn missie? Glashelder uitleggen aan bedrijfsleiders wat de dagelijkse stroom van sociale wetten voor hen betekent. Daarvoor was hij drie jaar lang juridisch adviseur voor startende en gevestigde ondernemers.

Frederik haalde een master in de rechten aan de UGent, met een specialisatie in sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Hij voltooide ook een postgraduaat Digital Content & Journalism aan Arteveldehogeschool.

In zijn vrije tijd is hij poppianist en speelt hij keytar in de jaren ’80 tributeband Radio Spandex.

Het Securex Ondernemingsloket helpt u graag met raad en daad