Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het moederschap

Als zelfstandige moeder of meewerkende echtgenote hebt u recht op zwangerschapsverlof en moederschapshulp. Onze Securex-experts leggen u alles uit!

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Zwangerschapsverlof

Als zelfstandige of meewerkende echtgenote hebt u recht op 8 weken zwangerschapsverlof, waarvan 3 verplicht.

Moederschapshulp

Wat verstaat men onder moederschapshulp?

Dit zijn steunmaatregelen die zelfstandige vrouwen in staat stelt beter het beroeps- en gezinsleven te combineren na een geboorte.

Als zelfstandige of als meewerkende echtgenote hebt u (onder bepaalde voorwaarden) recht op de volgende voordelen:

  • Vijstelling sociale bijdragen.

Het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling heeft u recht op een vrijstelling van de sociale bijdrage: u zal geen bijdrage moeten betalen voor die periode en toch uw sociale rechten behouden. Een voorwaarde is dat u geniet van de moederschapsverzekering in het stelsel van de zelfstandige.

Hoe kunt u deze vrijstelling bekomen ?  U moet geen aanvraag indienen bij onze instelling om deze vrijstelling te bekomen. Ons Fonds zal uw sociale bijdrage annuleren wanneer wij van uw ziekenfonds de nodige informatie ontvangen hebben om u vrij te stellen.

  • Moederschapsverlof

U heeft recht op 12 weken moederschapsverlof, waarvan 3 verplichte en 9 facultatieve weken. De facultatieve weken kunnen voltijds of halftijds opgenomen worden, verspreid over een periode van 36 weken (te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof)

  • Moederschapsuitkeringen

U kan moederschapsuitkeringen aanvragen bij uw ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering?

Bedrag per week:

  • 872,87 euro bij voltijdse moederschapsrust (vanaf de vijfde week ontvang je 798,37 euro per week)
  • 436,44 euro bij halftijdse moederschapsrust (vanaf de vijfde week ontvang je 399,18 euro per week)

Deze wordt in twee keren uitbetaald door uw ziekenfonds:

De eerste betaling gebeurt binnen de maand na het verplichte moederschapsverlof.

De tweede betaling gebeurt binnen de maand na de aangifte van uw werkhervatting.

Hoe moet u de moederschapsuitkering aanvragen?

1. U vraagt het formulier “aanvraag om een moederschapsuitkering” aan bij uw ziekenfonds.

2. U zendt uw aanvraag om moederschapsuitkering, degelijk ingevuld en ondertekend, terug naar het ziekenfonds. Dit document omvat een verklaring die bevestigt dat u tijdens de periode van moederschapsrust geen enkele beroepsactiviteit uitoefent.

Opgelet! Vergeet niet om volgende twee documenten toe te voegen:

  • Een uittreksel van de geboorteakte
  • Het document ingevuld door uw sociaal verzekeringsfonds dat bewijst dat u in orde bent met het betalen van uw bijdragen.
  • 105 dienstencheques

U kan onder bepaalde voorwaarden 105 gratis dienstencheques aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor hulp bij huishoudelijke taken

  • Geboortepremie (het kraamgeld)

De geboortepremie is het bedrag dat eenmalig bij een geboorte wordt uitbetaalt. U kan deze premie aanvragen bij uw kinderbijslagfonds (www.infino.be)

Bij een adoptie wordt ook een premie toegekend. Men spreekt dan van een adoptiepremie.

De aanvraagprocedure en het bedrag van de premie variëren naargelang de plaats waar het kind woont (Wallonië, Brussel, Vlaanderen).

Aanvragen moederschapshulp

Via gewone brief of per e-mail aan mybusiness@securex.be of via onze lokale kantoren.

Om de moederschapshulp te kunnen genieten, moet de zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Voor meer informatie omtrent uw rechten als zelfstandige moeder, kan u onze infofiche raadplegen.