Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Hoe zal onze werkwereld veranderen in de toekomst?

Telewerken, digitalisering, nieuwe werkorganisatie, ... De gezondheidscrisis dwong ons ertoe om onze dagelijkse manier van werken opnieuw uit te vinden. Morgen werken we niet meer op kantoor zoals vandaag. Maar hoe ziet de werkwereld na corona eruit?

Geplaatst op 23 november 2020

Nu de coronacrisis de hele wereld teistert, wordt ook de werkwereld grondig door elkaar geschud. Onze huidige definitie van werk anticipeert op de veranderingen van morgen met nomadische werknemers, het verdwijnen van ons vaste bureau of de open space zoals we die vandaag kennen, en dwingt ons op zoek te gaan naar een beter evenwicht tussen productiviteit en welzijn op het werk. Zo zou het werk van de toekomst er kunnen uitzien:

#1 Telewerk

Telewerken is de norm geworden, zoveel is zeker. In 2019 – voor de coronacrisis – werkte 1 werknemer op 5 minstens een dag per week van thuis uit. Die cijfers zijn letterlijk geëxplodeerd, want vandaag telewerkt naar schatting 1 werknemer op 2. 16% van de werknemers werkt volledig van thuis uit.

Deze tendens toont aan dat het werkleven los kan staan van een fysieke aanwezigheid op de werkplek. De kans is groot dat bedrijven en werknemers de voordelen inzien van deze telewerkervaring voor het welzijn op het werk. Het wettelijke kader omtrent telewerk moet aangepast worden om telewerken nog gangbaarder te maken.

#2 Minder kantoorruimte

Dat we met zijn allen massaal telewerken heeft een impact op bedrijven waarvan de werknemers op afstand kunnen werken. Gedaan met gigantische open space-ruimtes en steeds meer kantooroppervlakte met vaste bureaus die weinig of niet gebruikt worden. Wie weet komen werknemers in de toekomst enkel nog naar de werkplek voor vergaderingen, brainstormingsessies, opleidingen, ... De kantoorruimte moet dus helemaal opnieuw worden uitgedacht.

Voor bedrijven en kmo’s is dit de gelegenheid bij uitstek om hun vastgoedbeleid te herzien. Ze kunnen immers de oppervlakte en dus ook de kost van hun structuur drukken. Het gaat om keuzes die bovendien het energieverbruik, maar ook de mobiliteit beïnvloeden. Sommige start-ups in Europese hoofdsteden waar de huurprijzen torenhoog liggen, hebben alvast besloten om het zonder fysiek kantoor te doen.

#3 Een ander HR-beheer

Op afstand werken heeft niet alleen een impact op de werkplek, maar ook op het management en het begrip van welzijn op het werk. Er is een verschil tussen omgaan met teams die elke dag naar het werk komen, en met teams die altijd thuis werken. Een bedrijf steunt niet alleen op KPI’s. Ook het menselijke kapitaal is belangrijk. Wanneer werknemers op afstand samenwerken, is hun psychosociale welzijn een prioriteit. Vandaar het belang van nieuwe oplossingen om het contact met de collega’s te behouden en de werkrelaties niet te ontmenselijken.

#4 Digitalisering voor iedereen

Het is niet alleen de werkomgeving die zal veranderen. Door de versnelling van de digitalisering gaat de manier van werken van ons allemaal veranderen. De digitalisering van activiteiten is niet langer voorbehouden aan technologische bedrijven of grote ondernemingen. Ook kmo’s en kleine winkels passen zich aan en bieden e-shops en click & collect-services aan om het contact met hun klanten te behouden. Wat vandaag een crisismodel is, wordt morgen de opportuniteit bij uitstek voor ieder van ons om onze activiteiten uit te bouwen buiten de grenzen van onze eigen gemeenschap.

* Bron: https://www.telewerken.be/in-cijfers

Dit zou je ook kunnen interesseren