Login
Service Contact Lex4You
Login

Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Bescherm uzelf in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een zelfstandige het slachtoffer van een ongeval wordt, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt uw inkomsten als u in een toestand van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid terechtkomt.

Contacteer ons

Uw voordelen

 • U bent 24u/24 beschermd tegen ongevallen op het werk en in de privésfeer
 • U geniet een inkomen in geval van ongeval
 • De medische kosten die uw ziekenfonds niet dekt, worden terugbetaald tot 3 jaar na het ongeval
 • De uitkeringen die u ontvangt worden niet belast
 • Een online tool maakt het u mogelijk uw dossier te beheren en verder op te volgen

Waartoe dient deze verzekering?

De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt uw inkomen wanneer u na een ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.

Bij arbeidsongeschiktheid, geniet u geen enkele tussenkomst tijdens de 15 eerste dagen en uw gezin krijgt geen uitkering als u overlijdt. De verzekering Lichamelijke Ongevallen van Securex helpt u om uw levensstandaard te behouden in geval van ongeval door u een extra inkomen te waarborgen.


Hoe werkt deze verzekering?

Uw premie wordt onder andere berekend in functie van uw beroepsactiviteiten.

3 gevallen zijn mogelijk voor de betaling van uw tegemoetkoming:

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een dagvergoeding.
 • Bij blijvende invaliditeit ontvangt u éénmalig  een kapitaal.
 • Bij overlijden als gevolg van een ongeval, wordt een kapitaal uitbetaald aan uw begunstigden.

Vanaf de 8ste dag arbeidsongeschiktheid ontvangt u een vergoeding in verhouding tot uw inkomen.

U moet Securex zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een ongeval. Dit dient binnen de 8 kalenderdagen te gebeuren. Download hier het aangifteformulier in het Nederlands. 

Bovendien kunt u het bedrag van uw vergoeding op ieder moment aanpassen wanneer uw persoonlijke inkomsten wijzigen.


Hoe zit het met de kosten en de fiscaliteit?

 • Op de premies moet u een verzekeringstaks van 9,25% betalen.
 • De premies voor een verzekering Lichamelijke Ongevallen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
 • De verkregen vergoedingen worden niet belast.
Ik ben geïnteresseerd

Wat dekt deze verzekering?

 • U bent wereldwijd 24u/24 verzekerd tegen ongevallen die tijdens de uitoefening van uw professionele en privé activiteiten plaatsvinden.
 • U bent ook verzekerd in geval van overlijden en privéongeval.


Welke kosten dekt deze verzekering niet?

Sommige activiteiten (zoals gevaarlijke sporten) zijn, zelfs als u die niet in competitieverband uitoefent, uitgesloten van deze verzekering. Raadpleeg zorgvuldig de algemene voorwaarden of contacteer ons om meer informatie hierover te krijgen.


Voor welke bedrag bent u verzekerd?

Uw vergoeding hangt af van het type verzekering dat u afsluit en van uw graad van arbeidsongeschiktheid.

Deze invaliditeitsgraad wordt vastgesteld door een arts, overeenkomstig de officiële barema's.

Het deel van de medische kosten dat na tussenkomst van het ziekenfonds overblijft wordt binnen de 3 jaar na het ongeval terugbetaald op basis van het RIZIV-tarief.


Concreet voorbeeld

Gregory is 41 en tandarts.

 • Hij is zelfstandige en raamt zijn inkomen op € 30.000 per jaar. Tijdens het schilderen van zijn huis, valt hij van een ladder. Hij breekt zijn been en kan 14 weken lang niet werken. De arts verklaart hem voor 90% arbeidsongeschikt.
 • Vanaf de 8ste dag na het ongeval ontvangt hij een dagvergoeding van € 73,97 (€ 30.000 x 90%/365), dit tot het moment waarop hij zijn werkzaamheden hervat.  
 • De verzekering betaalt hem ook de dokterskosten en medische verstrekkingen terug tot 3 jaar na het ongeval en tot 100% van het RIZIV-tarief.


Bart is 35 en zelfstandig restauranteigenaar. 

 • Hij geeft een jaarlijks basisinkomen van € 40.000 aan en maakt een flinke smak in zijn keuken met een verlamming als gevolg. Hierdoor is hij volledig en blijvend arbeidsongeschiktheid.
 • De verzekering stort hem onmiddellijk een kapitaal van € 698.040 (€ 40.000 x 100% x 17,451*). Hiermee kan hij de kosten voor medische zorg en hulpmiddelen betalen en zijn gezin verder blijven onderhouden.

*Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde.


Nuttige documenten

Verzekering Lichamelijke Ongevallen IPID Fiche Verzekering Lichamelijke Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering Lichamelijke Ongevallen Aangifteformulier
Wilt u meer weten over onze Verzekering Lichamelijke Ongevallen?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren: