Login
Service Contact Lex4You
Login

Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Bescherm jezelf in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een zelfstandige het slachtoffer van een ongeval wordt, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt je inkomsten als je in een toestand van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid terechtkomt.

Contacteer ons

Je voordelen

 • Je bent 24u/24 beschermd tegen ongevallen op het werk en in de privésfeer
 • Je geniet een inkomen in geval van ongeval
 • De medische kosten die je ziekenfonds niet dekt, worden terugbetaald tot 3 jaar na het ongeval
 • De uitkeringen die je ontvangt worden niet belast
 • Een online tool maakt het je mogelijk je dossier te beheren en verder op te volgen

Waartoe dient deze verzekering?

De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt je inkomen wanneer je na een ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.

Bij arbeidsongeschiktheid, geniet je geen enkele tussenkomst tijdens de 15 eerste dagen en je gezin krijgt geen uitkering als je overlijdt. De verzekering Lichamelijke Ongevallen van Securex helpt je om je levensstandaard te behouden in geval van ongeval door je een extra inkomen te waarborgen.


Hoe werkt deze verzekering?

Je premie wordt onder andere berekend in functie van je beroepsactiviteiten.

3 gevallen zijn mogelijk voor de betaling van je tegemoetkoming:

 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een dagvergoeding.
 • Bij blijvende invaliditeit ontvang je éénmalig een kapitaal.
 • Bij overlijden als gevolg van een ongeval, wordt een kapitaal uitbetaald aan je begunstigden.

Vanaf de 8ste dag arbeidsongeschiktheid ontvang je een vergoeding in verhouding tot je inkomen.

Je moet Securex zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een ongeval. Dit dient binnen de 8 kalenderdagen te gebeuren. Download hier het aangifteformulier in het Nederlands. 

Bovendien kan je het bedrag van je vergoeding op ieder moment aanpassen wanneer je persoonlijke inkomsten wijzigen.


Hoe zit het met de kosten en de fiscaliteit?

 • Op de premies moet je een verzekeringstaks van 9,25% betalen.
 • De premies voor een verzekering Lichamelijke Ongevallen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
 • De verkregen vergoedingen worden niet belast.
Ik ben geïnteresseerd

Wat dekt deze verzekering?

 • Je bent wereldwijd 24u/24 verzekerd tegen ongevallen die tijdens de uitoefening van je professionele en privé-activiteiten plaatsvinden.
 • Je bent ook verzekerd in geval van overlijden en privéongeval.


Welke kosten dekt deze verzekering niet?

Sommige activiteiten (zoals gevaarlijke sporten) zijn, zelfs als je die niet in competitieverband uitoefent, uitgesloten van deze verzekering. Raadpleeg zorgvuldig de algemene voorwaarden of contacteer ons om meer informatie hierover te krijgen.


Voor welke bedrag ben je verzekerd?

Je vergoeding hangt af van het type verzekering dat je afsluit en van je graad van arbeidsongeschiktheid.

Deze invaliditeitsgraad wordt vastgesteld door een arts, overeenkomstig de officiële barema's.

Het deel van de medische kosten dat na tussenkomst van het ziekenfonds overblijft wordt binnen de 3 jaar na het ongeval terugbetaald op basis van het RIZIV-tarief.


Concreet voorbeeld

Gregory is 41 en tandarts.

 • Hij is zelfstandige en raamt zijn inkomen op € 30.000 per jaar. Tijdens het schilderen van zijn huis, valt hij van een ladder. Hij breekt zijn been en kan 14 weken lang niet werken. De arts verklaart hem voor 90% arbeidsongeschikt.
 • Vanaf de 8ste dag na het ongeval ontvangt hij een dagvergoeding van € 73,97 (€ 30.000 x 90%/365), dit tot het moment waarop hij zijn werkzaamheden hervat.  
 • De verzekering betaalt hem ook de dokterskosten en medische verstrekkingen terug tot 3 jaar na het ongeval en tot 100% van het RIZIV-tarief.


Bart is 35 en zelfstandig restauranteigenaar. 

 • Hij geeft een jaarlijks basisinkomen van € 40.000 aan en maakt een flinke smak in zijn keuken met een verlamming als gevolg. Hierdoor is hij volledig en blijvend arbeidsongeschiktheid.
 • De verzekering stort hem onmiddellijk een kapitaal van € 698.040 (€ 40.000 x 100% x 17,451*). Hiermee kan hij de kosten voor medische zorg en hulpmiddelen betalen en zijn gezin verder blijven onderhouden.

*Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde.


Nuttige documenten

Verzekering Lichamelijke Ongevallen IPID Fiche Verzekering Lichamelijke Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering Lichamelijke Ongevallen Aangifteformulier
Wil je meer weten over onze Verzekering Lichamelijke Ongevallen?

Dit zou je ook kunnen interesseren: