Login
Service Contact Lex4You
Login

Collectief verlof

Gelijktijdige vakantie voor alle werknemer

Als werkgever kan je een collectieve verlofperiode invoeren en zo je personeel op hetzelfde moment vakantiedagen doen opnemen. De maatregel komt niet alleen vaak voor in het onderwijs of de bouwsector, maar kan na overleg ook worden ingevoerd in andere sectoren en bedrijven.

Wil je graag collectief verlof invoeren in je bedrijf?

Contacteer ons

Collectief verlof samengevat:

  • Vastgelegd per paritair comité voor specifieke sectoren zoals bouw en onderwijs
  • Vrij in te voeren in andere bedrijven op ondernemingsniveau, via cao of arbeidsreglement
  • Geplande verlofdata worden op voorhand vastgelegd voor het komende kalenderjaar

Wat is collectief verlof precies?

Collectief verlof is een maatregel die helpt om vakantie binnen een bedrijf of sector te harmoniseren. Een collectieve sluiting in een onderneming geeft medewerkers een eenvoudige mogelijkheid om (een deel van) hun verlof in blok op te nemen.

Tegelijkertijd stroomlijnt een collectieve verlofregeling de afwezigheid van personeel op rustige momenten. In veel dienstenbedrijven gaat het daarbij over brugdagen of de periode rond Kerst en Nieuwjaar, terwijl andere ondernemingen dan weer met terugkerende rustige periodes te maken krijgen tijdens de zomer.

Hoe werkt collectief verlof

Een aantal bedrijven is voor het collectief verlof afhankelijk van sectorafspraken die worden vastgelegd in het relevante paritair comité. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bouwverlof in de bouwsector. Bedrijven in andere sectoren zijn vrij in hun keuze om een eventuele collectieve verlofregeling en collectieve sluiting op te stellen. Dat doen ze dan op ondernemingsniveau. Een collectieve sluiting kan daarbij nooit langer duren dan de maximale lengte van de jaarlijkse vakantie: vier weken.

Heeft een werknemer onvoldoende vakantiedagen opgebouwd om een collectieve sluiting van het bedrijf te overbruggen - bijvoorbeeld door een recente verandering van werkgever of een eerdere baan in het buitenland? Dan kan de medewerker in kwestie beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, dat in een werkloosheidsvergoeding voorziet voor de verplicht niet-gewerkte dagen.

Vragen over collectief verlof?

Contacteer ons

Zelf collectief verlof vastleggen

Wordt het collectief verlof niet vastgelegd in jouw paritair comité voor 31 december van het voorgaande jaar, dan kunt als werkgever er voor kiezen om dit zelf in te voeren. Die invoering is wel gebonden aan enkele vaste spelregels:

  • Is er een ondernemingsraad in je bedrijf, dan gaat die over de beslissing. Is er geen ondernemingsraad, dan heb je een akkoord nodig met de vakbondsafvaardiging in jouw onderneming
  • Is er ook geen vakbondsafvaardiging, dan heb je het akkoord nodig van alle werknemers

Zodra dat akkoord is bereikt, neem je als werkgever de data op in het arbeidsreglement en hang je een bericht ter kennisgeving uit op de werkvloer.

Is het de eerste keer dat je een collectieve sluiting organiseert, dan ben je daarbij ook verplicht de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen. Securex helpt je daarbij.

Timing

De concrete data voor collectief verlof leg je altijd vast voor het einde van het voorgaande kalenderjaar. Je bepaalt dus in het lopende vakantiedienstjaar wanneer de collectieve verlofdagen in het volgende vakantiejaar worden ingepland.

Bouwverlof of collectief verlof in de bouwsector

De bouwsector kent zijn eigen manier om collectief verlof te organiseren: het zogenaamde bouwverlof. Dat is een ononderbroken periode van drie of vier weken waarin alle bouwondernemingen in een bepaalde regio hun deuren sluiten en hun medewerkers collectief een groot deel van hun vakantiedagen opnemen.

De precieze planning van het bouwverlof - meestal in de zomer - gebeurt in overleg met de vakbonden. Hoewel de afspraken rond het bouwverlof in de verschillende Belgische regio’s grotendeels overeenstemmen, kunnen er toch verschillen optreden tussen de provinciale regelingen. Er zijn verschillende websites die voor een overzicht zorgen, bijvoorbeeld Bouwunie.

Ben je met je bedrijf niet rechtstreeks actief in de bouwsector, maar hang je operationeel wel grotendeels af van ondernemingen die deelnemen aan het bouwverlof? Dan doe je er goed aan om je collectieve verlofregeling af te stemmen op het bouwverlof in jouw regio.

Meer vragen over de bouw? Vind hier alle nuttige informatie voor werknemers in de bouwsector.

Je wil graag collectief verlof invoeren? Securex staat je bij met HR-advies.

Dit zou je ook kunnen interesseren