Login
Service Contact Lex4You
Login

Moederschapsverlof uitgelegd

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: hoe zit dat?

Een zwangerschap en bevalling zijn spannende tijden voor uw medewerkers. Zorg er daarom voor dat het moederschapsverlof op administratief vlak correct geregeld is. Aanstaande moeders hebben recht op 15 weken moederschapsverlof, waarbij een deel voor en een deel na de bevalling opgenomen wordt. Hier leest u hoe dat geregeld is.

Vragen over moederschap- of zwangerschapsverlof?

Contacteer ons

Moederschapsverlof samengevat:

 • In totaal 15 weken, of 19 bij een meerling
 • Bestaat uit twee delen: prenataal en postnataal verlof
 • Minstens één week voor de uitgerekende datum moet het prenatale verlof ingaan
 • Ten laatste 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgt uw medewerkster u en haar mutualiteit een geneeskundig attest

Wat is moederschapsverlof?

Een zwangere medewerker heeft recht op een moederschapsverlof van 15 weken, of 19 weken bij geboorte van een meerling.

Dit verlof bestaat uit 2 verschillende delen:

Bereidt u het zwangerschapsverlof van uw medewerkster graag tijdig voor? Vul de uitgerekende bevallingsdatum in op onze moederschapsverlofcalculator en de simulatietool de rest!

Ga naar de calculator

Moederschapsverlof aangeven

Ten laatste zeven weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum bezorgt uw medewerker u een geneeskundig getuigschrift waarop de uitgerekende bevallingsdatum vermeld wordt. Bevalt ze na de voorziene datum, dan wordt het zwangerschapsverlof verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum.

Bij een meerling moet uw medewerker u het attest negen weken voor de uitgerekende datum bezorgen.

Formaliteiten bij het moederschapsverlof

Volgens de wettelijke bepalingen hebben medewerkers slechts één verplichting: de werkgever een medisch attest bezorgen dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt, en dit ten laatste 7 weken (of 9 in geval van geboorte van een meerling) voor deze vermoedelijke datum.

Uw medewerker moet u dit attest ook bezorgen als ze niet van plan is om het facultatief prenataal verlof op te nemen. Beschikt u niet over dit attest, kunt u niet weten wanneer het prenatale verlof correct ingaat en mag u weigeren om dit te laten ingaan.

Belangrijk: het bezorgen van het medisch attest is niet vereist voor het laten ingaan van de ontslagbescherming van de zwangere medewerker.

Zwangerschapsverlof of prenataal verlof

Het prenataal verlof, ook wel gekend als zwangerschapsverlof, duurt 6 weken, waarvan de 5 eerste weken facultatief zijn en de 6de verplicht opgenomen wordt. Met andere woorden, uw medewerker moet zeker de week voor de uitgerekende bevallingsdatum in verlof gaan. Verder mag ze zelf kiezen vanaf wanneer ze haar zwangerschapsverlof opneemt. De dagen die ze niet opneemt, worden overgedragen tot na de bevalling.

In geval van een meerling, is dat 8 weken, waarvan de 7 eerste weken facultatief zijn en de 8ste week dus verplicht is. Dat is ook de reden waarom uw medewerker bij een meerling het attest negen weken voor de uitgerekende datum dient te bezorgen. In theorie kan ze de week erop al in verlof gaan.

Postnataal verlof of bevallingsverlof

Het postnataal verlof, ook wel bevallingsverlof genoemd, duurt 9 weken. Vanaf de dag van de bevalling mag de moeder gedurende 9 weken niet werken. Hierop bestaat geen enkele uitzondering.

De duur van deze periode kan echter verlengd worden:

 • Met 2 weken bij de geboorte van een meerling
 • Met een bepaald aantal dagen in geval van hospitalisatie van het kind
 • Met het niet-opgenomen facultatief prenataal verlof
 • Met 1 week onder bepaalde voorwaarden in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de volledige duur van het prenataal verlof

Een voorbeeld:

Stel dat uw medewerker beviel van een eenling op zondag 22 maart. Het facultatief prenataal verlof startte op maandag 10 februari, maar vanaf die dag is uw medewerker ziek tot aan de bevalling.

De ziekteperiode van uw medewerker vanaf 1 maart tot aan het begin van de verplichte bevallingsrust, die ingaat op zondag 15 maart, wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen en overgeheveld naar het postnataal verlof. Het gaat om 14 dagen.

Aangezien die 14 dagen minder zijn dan 4 weken, zal het postnataal verlof van uw medewerker automatisch met 14 dagen verlengd worden. Zij kan zelf vragen om het postnataal verlof met nog één bijkomende week te verlengen.

Deze 4 verlengingen kunnen gecumuleerd worden voor éénzelfde moederschapsverlof.

Opmerking: uw medewerker kan in totaal ten hoogste vijf weken (zeven weken bij een meerling) van het prenatale verlof overgedragen naar het postnatale verlof. Bevalt ze in die laatste week van haar verplichte rust, dan is ze de overgebleven dagen van die week kwijt.

Postnatale rust omzetten in verlofdagen

De werkneemster mag de laatste twee weken van haar facultatieve postnatale rust omzetten in postnatale verlofdagen. Deze mogelijkheid bestaat enkel indien de werkneemster over minstens twee weken facultatieve postnatale rust beschikt.

Als werkgever bent u verplicht op deze vraag in te gaan.

Stel ons uw vragen

Moederschapsuitkering

Gedurende het moederschapsverlof krijgt uw medewerker een uitkering van het ziekenfonds. Het bedrag is vastgesteld op een percentage van het salaris. Tijdens de eerste dertig dagen van het moederschapsverlof wordt de uitkering berekend op het volledig salaris. Nadien wordt een geplafonneerd salaris in aanmerking genomen. Als werkgever moet u dus in deze periode geen loon uitkeren.

Moederschapsuitkering aanvragen

Voor de bevalling

Uw medewerker bezorgt aan haar mutualiteit een medisch getuigschrift dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke datum van bevalling en van het begin van het moederschapsverlof vermeldt.

Het is aangeraden dit document ten vroegste 7 weken voor de bevalling te bezorgen en ten laatste op het moment dat de werkneemster haar prenataal verlof opneemt.

Daarop ontvangt ze van het ziekenfonds een inlichtingenblad, dat gedeeltelijk door haar moet worden ingevuld en gedeeltelijk door de werkgever of de uitbetalinginstelling van werkloosheidsuitkeringen.

Na de bevalling

Uw medewerker moet aan haar ziekenfonds zo snel mogelijk na de geboorte een uittreksel van de geboorteakte bezorgen. Dit document laat toe de duur van de moederschapsrust definitief vast te stellen.

Op het einde van de moederschapsrust

Binnen de 8 dagen die volgen op het einde van het moederschapsverlof, moet de werkneemster een getuigschrift van werkhervatting aan de mutualiteit bezorgen. Dit is een document van het ziekenfonds dat de werkgever behoorlijk moet invullen.

Beschermende maatregelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Als werkgever is het belangrijk om te onthouden dat het moederschap nooit aanleiding mag geven tot discriminatie. Om dezelfde reden mag u bijvoorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken niet polsen naar mogelijke zwangerschapsplannen.

Vanaf het moment dat uw medewerker u op de hoogte brengt van de zwangerschap en de verwachte bevallingsdatum, treden er enkele wettelijke beschermingsmaatregelen in werking. Eén van de meest bekende is de ontslagbescherming:

Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de zwangerschap, is ze beschermd tegen ontslag. Die ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnatale verlof (met inbegrip van de verlengingen).

Er zijn nog beschermende regels bij zwangerschap of borstvoedingperiodes: 

 • Uw werkneemsters hebben de mogelijkheid om tijdens de werkuren naar een zwangerschapsonderzoek te gaan, indien het niet lukt om dit buiten de arbeidsuren te regelen.
 • Overuren zijn niet toegestaan. Al zijn er enkele uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld voor personen met een vertrouwenspost of personen met een leidinggevende functie.
 • Nachtarbeid kan niet verplicht worden vanaf acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Er mag niet op plaatsen gewerkt worden waar uw medewerkster of haar kind een gezondheidsrisico lopen. Als werkgever moet u in dat geval de arbeidsomstandigheden aanpassen of een aangepaste functie voorstellen. Is dat niet mogelijk, kan de preventieadviseur-arbeidsarts beslissen dat de medewerkster tijdelijk moet stoppen met werken (men spreekt hierbij ook van 'preventief verlof' of 'profylactisch verlof'). In dat geval kan ze een aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds.

Heeft u vragen over concrete situaties binnen uw bedrijf?

Stel uw vraag hier
Vragen over moederschap- of zwangerschapsverlof?

Dit zou u ook kunnen interesseren