Menu
Vakantie en thematisch verlof

Vakantiedagen berekenen

Vakantie en verlofdagen van werknemers

Vakantie is een basisrecht voor elke werknemer. In dit overzicht ontdekt u hoe u de bij wet vastgelegde vakantiedagen van uw personeel berekent en welke bijkomende factoren invloed hebben op de berekening van vakantiedagen. Een overzicht.

Heeft u vragen over het aantal vakantiedagen?

Contacteer ons
Vakantiedagen berekenen
Hier leest u alles over verlof berekenen:
  • Hoe het werkt
  • Wat de verschillen zijn bij bedienden en arbeiders
  • Hoe het zit met de verschillende aanvullende verlofstelsels
Hoe werkt het?

Vakantiedagen berekenen: basisprincipe

Elke werknemer heeft recht op vakantie. Dat is wettelijk geregeld. Het uitgangspunt is eenvoudig: wie een jaar lang voltijds aan de slag is, heeft in het daaropvolgende kalenderjaar recht op vier weken betaalde vakantie of wettelijk verlof. Dat basisprincipe ligt aan de grondslag van alle verlofberekeningen in ons land.

Hoeveel vakantie elke individuele werknemer dus precies opbouwt in een bepaald jaar - het zogeheten vakantiejaar -, hangt af van hoeveel hij of zij in het jaar voordien - het vakantiedienstjaar - heeft gewerkt. Die vakantie kan op haar beurt worden aangevuld met bijkomende verlofdagen.

Naast die basisberekening heeft ook het statuut van uw personeelslid een invloed op de berekeningswijze van het verlof.

Bedienden

Vakantiedagen voor bedienden berekenen

Het aantal vakantiedagen voor bedienden in het huidige jaar wordt berekend op basis van de gewerkte maanden in het voorgaande kalenderjaar. Het uitgangspunt is een zesdagenstelsel: elke maand tewerkstelling in het vakantiedienstjaar geeft recht op twee vakantiedagen in het vakantiejaar. Wilt u het resultaat omzetten naar een klassiek vijfdagenstelsel, trekt u per zes opgebouwde vakantiedagen één dag vakantie af.

Voltijdse werknemers

Een medewerker die voltijds aan de slag is, bouwt voor het daaropvolgende jaar 20 of 24 vakantiedagen op in respectievelijk een vijf- en zesdagenstelsel.

Voorbeeld:

Een fulltime medewerker in een klassieke 38-urenweek die 6 maanden werkt, bouwt in een 5-dagenweek tien dagen vakantie op voor het volgende jaar (het vakantiejaar). Er wordt gerekend per volledig gewerkte maand (of aan werk gelijkgestelde periode).

Deze tabel maakt het voor u duidelijk:

Gepresteerde en gelijkgestelde maanden in 2020 Aantal vakantiedagen in 2021
5-dagenweek 6-dagenweek
1 2 2
2 4 4
3 5 6
4 7 8
5 9 10
6 10 12
7 12 14
8 14 16
9 15 18
10 17 20
11 19 22
12 20 24

Deeltijdse werknemers

Voor de vakantieberekening van parttime medewerkers wordt dezelfde methode gebruikt als voor voltijds personeel. Hun vakantiedagen worden pro rata berekend. Zo zal een halftijdse werknemer die een jaar lang 2,5 dagen werkt in een vijfdagenstelsel bijvoorbeeld recht hebben op tien dagen vakantie in het daaropvolgende jaar.

Arbeiders

Vakantiedagen voor arbeiders berekenen

Ondanks het eenheidsstatuut verloopt de vakantieberekening voor arbeiders en bedienden nog steeds op een verschillende manier. Toch blijft ook voor arbeiders het basisprincipe overeind: wie voltijds werkt, heeft recht op vier betaalde weken vakantie.

De concrete bepaling van het aantal vakantiedagen voor arbeiders gebeurt aan de hand van een berekeningstabel. Concreet komt het erop neer dat een arbeider die aan de slag is in een vijfdagenstelsel, recht heeft op twintig dagen vakantie als hij of zij in het voorgaande jaar minstens 231 dagen heeft gepresteerd. Voor arbeiders die deeltijds werken, wordt de berekeningstabel pro rata toegepast. Arbeiders kunnen de informatie over hun vakantiedagen en vakantiedagen ook zelf raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De berekeningstabel van vakantie voor arbeiders ziet er als volgt uit:

Totaal aantal normale werkelijke arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen Aantal wettelijke vakantiedagen (standaard uitgedrukt in het voltijds 5-dagenstelsel)
231 en meer 20
221 tot 230 19
212 tot 220 18
202 tot 211 17
192 tot 201 16
182 tot 191 15
163 tot 181 14
154 tot 162 13
144 tot 153 12
135 tot 143 11
125 tot 134 10
106 tot 124 9
97 tot 105 8
87 tot 96 7
77 tot 86 6
64 tot 76 5
48 tot 63 4
39 tot 47 3
20 tot 38 2
10 tot 19 1
0 tot 9 0
Aanvullende vakantieregelingen

Jongerenvakantie, seniorvakantie en Europese vakantie

Niet iedereen heeft het vorige jaar voltijds gewerkt, waarvan het meest gekende voorbeeld zijn jongeren die aan hun eerste job beginnen. En stel dat u als jongere gestart bent in januari, zou dat eigenlijk willen zeggen dat u bijna een volledig jaar werkt zonder recht op vakantie. Omdat dat niet helemaal fair is, werden er door de overheid een aantal aanvullende regelingen uitgewerkt.

Jeugdvakantie

Jongeren die net op de arbeidsmarkt zijn gestart, hebben nog geen vakantie opgebouwd in het voorgaande vakantiedienstjaar. Zij kunnen daarom rekenen op de zogeheten jeugdvakantie als aanvulling op het normale vakantiestelsel. De regeling geldt zowel voor startende bedienden als voor arbeiders en is onderworpen aan enkele bijkomende voorwaarden. Zo mag de jongere in kwestie in het vakantiejaar maximaal 25 jaar oud zijn en pas in het voorgaande jaar zijn studies hebben afgerond.

Voldoet de jongere aan alle voorwaarden voor jeugdvakantie, dan worden de ontbrekende vakantiedagen aangevuld metde jeugdvakantie. Raadpleeg het volledig overzicht met randvoorwaarden.

Seniorvakantie

Ook vijftigplussers die na een tijdelijke afwezigheid opnieuw aan de slag gaan bij een werkgever, kunnen beroep doen op een bijkomende vakantiemaatregel. De seniorvakantie is een aanvullende verlofregeling die ervoor zorgt dat vijftigplussers die hun wettelijk bepaalde vakantiedagen hebben opgebruikt, toch vier weken vakantie kunnen genieten.

De volledige procedure voor de berekening en implementatie van seniorvakantie voor werknemers kunt u nalezen op ons overzicht over seniorvakantie.

Europese vakantie

Wie niet onder één van bovenstaande regimes valt, heeft dankzij de overkoepelende Europese arbeidswetgeving desondanks toch recht op vier weken vakantie. Dat heet de Europese vakantie. Die is erop gericht om werknemers die anders door de mazen van het net zouden glippen, toch te kunnen bedienen met de wettelijk verplichte minimumvakantie. Denk daarbij aan zelfstandigen die als werknemer aan de slag gaan of werknemers die een periode in het buitenland hebben gewerkt.

Net zoals bij de jeugdvakantie en seniorvakantie is ook de Europese vakantie een aanvullende verlofregeling. Uw werknemer kan dit pas inzetten wanneer de klassieke vakantiedagen ontoereikend zijn en hij of zij voldoet aan aan een aantal voorwaarden. Zo moet men minstens drie maanden arbeidsprestaties hebben geleverd.

Vragen over deze aanvullende regelingen? Onze Securex-specialisten helpen u graag bij de berekening en uitwerking.

We staan voor u klaar
Hulp bij de berekening van vakantiedagen? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Vakantie en thematisch verlof

Hoe zijn het wettelijke verlof en de bijkomende thematische verlofmogelijkheden geregeld? Hier krijgt u een handig overzicht.

Ontdek alles over vakantie
Moederschapsverlof uitgelegd

Aanstaande moeders hebben recht op 15 weken moederschapsverlof, met een deel voor en een deel na de bevalling. Securex legt het u uit.

Meer informatie
Collectief verlof

Alle medewerkers in één organisatie op hetzelfde moment vakantie laten opnemen? Met een periode van collectief verlof kan het. Securex legt het uit.

Lees er meer over