Menu
Duurzame mobiliteit

Mobiliteitsbudget: wat is het en hoe berekent u het

Beslis zo of het mobiliteitsbudget iets voor u is

Als onderdeel van de aanpak om het Belgische verkeer duurzamer te maken, voerde de overheid het mobiliteitsbudget in. In het kort: het mobiliteitsbudget laat werknemers toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een milieuvriendelijke optie, zoals een meer ecologische wagen en/of (een pakket van) alternatieve vervoersoplossingen. Hier ontdekt u er alles over.

Krijg gratis advies

Waarom het mobiliteitsbudget overwegen als werkgever?

 • Zo bent u voorbereid op de (fiscale) verschuiving naar meer duurzame oplossingen
 • Het ondersteunt uw werkgeversimago en maakt u aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers
 • De keuzevrijheid motiveert uw huidige medewerkers
Mobiliteitsbudget

Wat is het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is een budget dat de werkgever op jaarbasis aan een werknemer toekent als alternatief voor de bedrijfswagen waarop die werknemer aanspraak maakt. Zo kan de medewerker kiezen voor meer duurzame vervoerswijzen en -diensten.

De werknemer heeft ook de optie om een meer milieuvriendelijke bedrijfswagen te kiezen. Hij of zij combineert dan de bedrijfswagen met duurzame alternatieven. Is er op het einde van het jaar nog een restbedrag over? Dan wordt dat aan de werknemer gestort.

De drie hoofdprincipes zijn:
 • Beperking van het aantal bedrijfswagens en meer milieuvriendelijke mobiliteit: het mobiliteitsbudget wordt alleen toegekend aan werknemers die al over een bedrijfswagen beschikken of die aanspraak maken op een bedrijfswagen.
 • Principiële vrijheid: werkgevers zijn niet verplicht om het systeem in te voeren en de werknemers zijn niet verplicht om hun bedrijfswagen in te ruilen.
 • Budgettaire neutraliteit:
  • Werknemers mogen geen financieel nadeel ondervinden
  • Voor werkgevers mogen de loonkosten niet stijgen
Meer te weten komen over het opzetten van een mobiliteitsbeleid?

  Neem deel aan het gratis webinar
Bedrag

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

Het bedrag van het mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever (total cost of ownership), inclusief:
 • Alle fiscale lasten
 • En de kosten die er volgens het bedrijfswagenbeleid verband mee houden, zoals de financieringskosten (leaseprijs of huur), de brandstofkosten, de solidariteitsbijdrage, eventuele verzekeringen, en alle uitgaven met betrekking tot een bedrijfswagen, waaronder de niet-aftrekbare btw, enz.
Daarvoor is het dus belangrijk dat de werknemer een fictieve bedrijfswagen kiest om het exacte bedrag van het mobiliteitsbudget te kunnen berekenen.

  Bereken uw mobiliteitsbudget
Opties

Opties binnen het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget steunt op 3 pijlers:
 • Pijler 1 is een milieuvriendelijke bedrijfswagen.
 • Pijler 2 bestaat uit een verzameling van alternatieve en duurzame vervoerswijzen. Bepaalde huisvestingskosten van een werknemer die dichtbij zijn normale werkplaats woont, worden gelijkgesteld met een duurzame vervoerswijze.
 • Pijler 3 is het saldo van het budget dat overblijft na aftrek van de uitgaven van pijlers 1 en 2.
De werknemer is vrij om het mobiliteitsbudget te verdelen over de drie pijlers.
 

Eerste pijler: milieuvriendelijke bedrijfswagen

In het kader van het mobiliteitsbudget is een milieuvriendelijke wagen:
 • Een elektrische wagen
 • Of een wagen die voldoet aan een reeks van voorwaarden
  • op vlak van CO2-uitstoot bij een ‘gewone’ auto
  • of op vlak bereik bij een hybride wagen
 

Tweede pijler: duurzame vervoersmiddelen

In het kader van het mobiliteitsbudget zijn duurzame vervoersmiddelen:
 • Zachte mobiliteit (aankoop, huur, leasing, onderhoud en verplichte uitrusting): rijwielen, voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde rijwielen en bromfietsen. Het gaat om alle (ook elektrische) rijwielen die 45 km per uur niet overschrijden
 • Openbaar vervoer (abonnementen en vervoersbewijzen) voor het woon-werkverplaatsingen op naam van de werknemer
 • Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (niet enkel door de werkgever wordt georganiseerd)
 • Deeloplossingen zoals carpooling en autodelen, uitgebreid tot alle voertuigen met 2, 3 of 4 wielen. Maar bijvoorbeeld ook taxivervoer
 • Mobiliteitsdiensten die bovenstaande zaken combineren
 
Wat wordt er nog gelijkgesteld met duurzame vervoermiddelen?
 • Huisvestingskosten, meer bepaald huurgelden en interesten van hypothecaire leningen, betreffende de woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is
 • Het aanbieden van een fiets door de werkgever en kilometervergoeding
 

Derde pijler: het saldo van het mobiliteitsbudget

De derde pijler is het saldo dat overblijft. Dit saldo wordt vervolgens één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk met het loon van de eerste maand van het volgend jaar.

Belangrijk: Hoe lager de derde pijler, hoe beter voor de werknemer. Want de overheid heft hier een hoge bijzondere bijdrage op ten laste van de werknemer. Het doel is echt wel om de mobiliteit te vergroenen en niet om een nettobedrag uit te keren.
 
Zin om uw bedrijfsmobiliteit klaar te stomen voor de toekomst? Ontdek de voordelen van duurzame mobiliteit! Krijg advies van onze experts
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Mobiliteitsbudget & -plan

Mobiliteit is momenteel een hot topic voor bedrijven. We beantwoorden al uw vragen. Ontdek onze opleiding!

Schrijf u nu in voor de opleiding
Cafetariaplan zorgt voor een flexibel loonpakket

Dankzij een cafetariaplan biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van uw budget. Zo kiezen uw werknemers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg. En omdat het u niets extra kost, is het een echte win-win.

Ga ermee aan de slag
Bedrijfsfiets voor werkgevers: fietslease, fietsvergoeding & meer

Bedrijfswagens leasen werkgevers vaak, maar wist u dat uw werknemers ook een bedrijfsfiets kunnen leasen? Werkgevers bieden steeds vaker naast het bestaande verloningspakket ook bedrijfsfietsen aan. Ook werknemers zijn vragende partij. Zo vermijden ze file, bewegen ze meer en verplaatsen ze zich duurzamer. Hier ontdekt u alle mogelijkheden van bedrijfsfietsen.

Ontdek de voordelen en formules