Login
Duurzame mobiliteit

Mobiliteitsbudget: wat is het en hoe bereken je het?

Beslis zo of het mobiliteitsbudget iets voor jou is

Om het Belgische verkeer duurzamer te maken, voerde de overheid het mobiliteitsbudget in. In het kort: het mobiliteitsbudget stimuleert werknemers om milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen te kiezen. Hier ontdek je er alles over.

Krijg advies

Waarom het mobiliteitsbudget invoeren?

 • Voorbereiding op de (fiscale) verschuiving naar meer duurzame oplossingen
 • Versterking van werkgeversimago maakt je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers
 • Keuzevrijheid motiveert je huidige medewerkers
Mobiliteitsbudget

Wat is het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is een budget dat je als werkgever op jaarbasis aan je werknemers toekent als alternatief voor de traditionele bedrijfswagen. Je medewerkers verdelen dat budget dan volgens hun eigen voorkeur over verschillende duurzame alternatieven of een meer milieuvriendelijke wagen.
 
Als er op het einde van het jaar nog budget overblijft, krijgen je werknemers het in cash uitbetaald.

De 3 hoofdprincipes zijn:
 • Milieuvriendelijke alternatieven voor bedrijfswagens: het mobiliteitsbudget geldt alleen voor werknemers die al een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen
 • Principiële vrijheid: zowel werkgevers als werknemers zijn vrij al dan niet gebruik te maken van het systeem
 • Budgettaire neutraliteit
  • Werknemers mogen geen financieel nadeel ondervinden
  • Voor werkgevers mogen de loonkosten niet stijgen
Ontdek hoe je een slim mobiliteitsbeleid ontwerpt in het gratis webinar.

  Bekijk het gratis webinar
⚠️ De overheid heeft de wet aangepast om het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen, te verruimen en te versoepelen. Deze nieuwe maatregelen gelden vanaf 1 januari 2022.
Berekenen

Hoe bereken je het mobiliteitsbudget?

Het bedrag van het mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever (total cost of ownership), inclusief:
 
 • Alle fiscale lasten
 • Kosten die er volgens het bedrijfswagenbeleid verband mee houden, zoals:
  • Financieringskosten (leaseprijs of huur)
  • Brandstofkosten
  • Solidariteitsbijdrage
  • Eventuele verzekeringen
  • Alle uitgaven met betrekking tot een bedrijfswagen, waaronder de niet-aftrekbare btw en meer
Daarom is het dus belangrijk dat de werknemer een fictieve bedrijfswagen kiest om het exacte bedrag van het mobiliteitsbudget te kunnen berekenen.
 

Verstrengde regels vanaf 2022

Met de nieuwe regeling van begin 2022, verstrengen de regels:
 
 • Het mobiliteitsbudget mag nooit lager dan € 3000 of hoger dan € 16 000 per jaar liggen, zelfs als de bruto jaarlijkse kosten van de auto minder dan € 3000 of meer dan € 16000 bedragen.
 • Het mobiliteitsbudget mag niet meer bedragen dan 1/5de van de totale brutobezoldiging (onverminderd het minimum van € 3000).
De overheid voorziet echter een overgangsregeling voor mobiliteitsbudgetten toegekend vóór de bekendmaking van deze nieuwe maatregelen in het Belgisch Staatsblad.
Voor deze begrotingen gelden de nieuwe limieten pas vanaf 2023.

  Krijg advies van onze experts
Mogelijkheden

Opties binnen het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget steunt op 3 pijlers: Werknemers zijn vrij om het mobiliteitsbudget te verdelen over de 3 pijlers.

 

Pijler 1. Milieuvriendelijke bedrijfswagen

Je werknemers kunnen ervoor kiezen hun bedrijfswagen in te ruilen voor een duurzamer model. In het kader van het mobiliteitsbudget is een milieuvriendelijke wagen:
 
 • Een elektrische wagen
 • Of een wagen die voldoet aan een reeks van voorwaarden
  • Op vlak van CO2-uitstoot bij een ‘gewone’ auto
  • Of op vlak bereik bij een hybride wagen
⚠️ Opgelet! Vanaf 2026 vernauwt de definitie van ‘milieuvriendelijke bedrijfswagen’ tot ‘wagen zonder CO2-uitstoot'. Vanaf dan horen enkel dat soort wagens nog tot deze pijler.

 

Pijler 2. Duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

Naast milieuvriendelijke bedrijfswagens horen ook andere duurzame vervoersmiddelen en bepaalde huisvestingskosten tot het mobiliteitsbudget:
 
 • Zachte mobiliteit (aankoop, huur, leasing, onderhoud en verplichte uitrusting)
  • Rijwielen, voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde rijwielen en bromfietsen
  • Alle (ook elektrische) rijwielen die 45 km per uur niet overschrijden
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer voor je werknemers en de leden van hun gezin die deel uitmaken van hun huishouden. 
 • Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (niet enkel door de werkgever wordt georganiseerd)
 • Deeloplossingen zoals carpooling en autodelen, uitgebreid tot alle voertuigen met 2, 3 of 4 wielen. Maar bijvoorbeeld ook taxivervoer
 • Mobiliteitsdiensten die bovenstaande zaken combineren
 • Huisvestingskosten zoals huur en interest van hypothecaire leningen bij woonplaatsen binnen een straal van 10 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling
 • Bedrijfsfietsen en kilometervergoeding

Volgens de nieuwe wet van 2022 behoren ook andere kosten tot het mobiliteitsbudget, zoals:
 
 • Bepaalde financieringskosten, zoals leningen voor fietsen
 • Parkeerkosten
 • Kosten van niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid van zachte mobiliteit verhoogt
 
 

Pijler 3. Overblijvend saldo

De derde pijler is het saldo dat overblijft. Dit saldo wordt vervolgens één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk met het loon van de eerste maand van het volgend jaar.

Belangrijk: Hoe minder er overblijft, hoe beter voor de werknemer. De overheid heft er namelijk een hoge bijzondere bijdrage op ten laste van de werknemer. Het doel is echt wel om de mobiliteit te vergroenen en niet om een nettobedrag uit te keren.

Klaar om aan de slag te gaan met je mobiliteitsbeleid? Ontdek dan de handige tool Mbrella.

 
Leid je bedrijf de toekomst in Krijg advies van onze expertsLees het legal dossier
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Opleiding: Mobiliteitsbudget & -plan

Mobiliteit is momenteel een hot topic voor bedrijven. Tijdens die opleiding, bieden we u een aantal praktische handvaten aan die een antwoord kunnen geven op uw vragen en die u kunnen helpen uw weg te vinden in het huidige mobiliteitskluwen.

Schrijf u nu in voor de opleiding
Cafetariaplan zorgt voor een flexibel loonpakket

Dankzij een cafetariaplan biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van uw budget. Zo kiezen uw werknemers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg. En omdat het u niets extra kost, is het een echte win-win.

Ga ermee aan de slag
Bedrijfsfiets voor werkgevers: fietslease, fietsvergoeding & meer

Bedrijfswagens leasen werkgevers vaak, maar wist u dat uw werknemers ook een bedrijfsfiets kunnen leasen? Werkgevers bieden steeds vaker naast het bestaande verloningspakket ook bedrijfsfietsen aan. Ook werknemers zijn vragende partij. Zo vermijden ze file, bewegen ze meer en verplaatsen ze zich duurzamer. Hier ontdekt u alle mogelijkheden van bedrijfsfietsen.

Ontdek de voordelen en formules