Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mobiliteitsbudget

Met het mobiliteitsbudget kan worden gekozen voor groenere alternatieven voor de ‘klassieke’ bedrijfswagen. Wat zijn de 3 pijlers van dat budget? Hoe worden ze sociaal en fiscaal behandeld? Hoe voert u een mobiliteitsbudget in binnen uw onderneming?

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Wat is het mobiliteitsbudget?

Als voordelig alternatief voor de bedrijfswagen kunt u een mobiliteitsbudget toekennen aan uw werknemers. Welke vervoerswijzen en -diensten kunnen uw werknemers betalen met dit budget? Wie heeft er recht op? Ontdek het hier.

Het mobiliteitsbudget invoeren in 3 stappen

Bij het invoeren van een mobiliteitsbudget doorloopt u drie belangrijke stappen: - Initiatief van de werkgever en inlichten van het personeel - Verzoek van de werknemer - Aanvaarding door de werkgever en overeenkomst tussen de partijen

Wat zijn de gevolgen van de toekenning van het mobiliteitsbudget?

U moet onder andere een mobiliteitsrekening openen en de werknemer informeren over het resterend saldo van zijn of haar mobiliteitsbudget.

Wat is het bedrag van het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget is een bedrag dat op jaarbasis wordt berekend. Maar wat is nu eigenlijk de grootte van dit budget? U ontdekt er hier alles over.

Wat is de sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget?

De sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget verschilt al naargelang het type van mobiliteitsoplossingen (pijlers) dat uw werknemer kiest. Sowieso zal de keuze voor duurzame vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fiets, gedeeld vervoer, …) het meest gunstig zijn.

Het mobiliteitsbudget en de loonverplichtingen van de werkgever

Net zoals bij het gewoon loon en andere voordelen, moet u het mobiliteitsbudget ook op de loonbrief vermelden. Wist u trouwens dat het mobiliteitsbudget ook een impact heeft op andere looncomponenten, zoals de opzeggingsvergoeding en het gewaarborgd inkomen?

Einde van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget kan door verschillende gebeurtenissen een einde nemen. Denk bv. aan uw werknemer die een nieuwe functie uitoefent zonder recht op een bedrijfswagen. Vergeet op het einde van het mobiliteitsbudget ook niet te kijken of het steeds op een correcte manier gebruikt werd. Zo niet, dan moet de werknemer u de onterecht gebruikte bedragen terugbetalen.

Niet-naleving van de spelregels

Werden de spelregels voor de toekenning van het mobiliteitsbudget niet nageleefd? Dan kan het mobiliteitsbudget worden beschouwd als gewoon loon of zullen de sancties van het Sociaal Strafwetboek worden toegepast.

Tot slot

Als afsluiter vindt u hier een overzicht, enkele veel gestelde vragen en de wettelijke referenties.