Login
Service Contact Lex4You
Login

Alles wat je moet weten over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een welgekomen voordeel!

Ben je zelfstandige en wil je je pensioen optimaliseren? Het is nooit te vroeg om je toekomst voor te bereiden. Om je alvast een duwtje in de juiste richting te geven, leggen de experts van Securex je uit wat een VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is. Zo heb je alle kennis in huis om zorgeloos van je oude dag te genieten! 

Contacteer ons

Voordelen van de VAPZ

 • Je vult je wettelijk pensioen aan
 • Je profiteert van een van de beste intrestvoeten op de markt (2,50%* op premiebetalingen in 2024). Mogelijks ontvang je bijkomend een winstdeling **
 • Recupereer tot 70% van het gespaarde bedrag dankzij de belastingvermindering en lagere sociale bijdragen
 • Kies zelf hoeveel je spaart en aan welk tempo
 • Je profiteert van alle voordelen van een aanbod op maat

* De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Wat is VAPZ?

Wat is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?

Het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een verzekering waarmee je een aanvullend pensioenspaarpotje opbouwt. Het wettelijke pensioen voor zelfstandigen is namelijk niet zo hoog en dus vul je dat maar beter aan. Als je je levensstijl graag wilt behouden wanneer je stopt met werken, is het belangrijk dat je geld aan de kant zet en extra pensioenkapitaal opbouwt. En dankzij de VAPZ kan dat op een fiscaal voordelige manier! 


Hoe werkt een VAPZ?

 • Bij een VAPZ kies je zelf hoeveel je wilt betalen, al zijn er wel een paar regels. Zo wordt je maximale premie berekend op basis van je beroepsinkomen van drie jaar geleden of je sociale bijdragen. Je moet ook rekening houden met een plafond, dat voor 2024 vastligt op € 3.965,77. Je kiest zelf of je je premie maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wilt betalen.
 • De premies worden beschouwd als beroepskost, zodat je profiteert van een belastingvermindering
 • Je betaalt minder sociale bijdragen, aangezien het basisbedrag voor de berekening van je bijdragen daalt. 
 • Je kunt een voorschot aanvragen en een deel van je kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, renovatie of reparatie van een onroerend goed
 • Wanneer je op pensioen gaat en het bedrag opneemt, profiteer je van een zeer voordelige belastingvoet op je kapitaal. 
 • Ben je zaakvoerder van een vennootschap? Dan kun je je VAPZ combineren met een Individuele Pensioen Toezegging (IPT) en je pensioen nog meer optimaliseren. 
 • Een VAPZ loopt voor minstens vijf jaar en wordt uitgekeerd zodra je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (66 jaar in 2025 en 67 vanaf 2030). 
 • Waar geef je je VAPZ aan in je personenbelasting? Wanneer je je belastingaangifte opmaakt, vul je je aanvullend pensioen, afhankelijk van je statuut, in vak XVII (bedrijfsleiders), XVIII (zelfstandigen, met uitzonder van vrije beroepen) of XIX (vrije beroepen). 


Wie kan een VAPZ afsluiten?

Alle zelfstandigen kunnen een VAPZ aanvragen. Het Vrij Aanvullend Pensioen is er voor alle zelfstandigen die een handelsactiviteit uitoefenen: 

 • in een vennootschap 
 • in een eenmanszaak 
 • als meewerkende echtgenoot 

Let op: als je zelfstandige in bijberoep bent, moet je aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op een VAPZ: 

 • Je sociale bijdragen zijn minstens even hoog als de minimumdrempel voor zelfstandigen in hoofdberoep
 • Je staat minstens drie volledige kalenderjaren geregistreerd als zelfstandige in bijberoep. 

Als je niet aan beide voorwaarden voldoet, kun je wel nog altijd gebruikmaken van een groepsverzekering of een pensioenspaarfonds via je werkgever om je wettelijke pensioen aan te vullen. 


Betaal je je sociale bijdragen via Securex? Als je daarnaast ook je VAPZ via Securex afsluit, passen we je premie automatisch aan. Zo profiteer je altijd van het grootste fiscale voordeel en ben je zeker dat je premie correct berekend wordt. Zo hoef je je geen zorgen te maken wanneer je controle krijgt! 


Welke pijler is het VAPZ?

België kent vier pensioenpijlers: 

 • Wettelijk pensioen: dit is het pensioen dat de Belgisch staat je toekent. 
 • Aanvullend pensioen 
 • Pensioensparen en langetermijnsparen 
 • Vrij sparen: alle persoonlijke inspanningen waarvoor je geen belastingvoordeel krijgt, zoals een spaarrekening, een vastgoedinvestering, enz. 

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen behoort tot de tweede pijler. Het komt overeen met de groepsverzekering of het pensioenspaarfonds dat werkgevers aan hun werknemers aanbieden. 

Contacteer onze experten voor meer info

Hoeveel bedraagt het VAPZ?

Heb je besloten een VAPZ af te sluiten, maar weet je niet goed hoeveel je premie bedraagt? In onze gids ontdek je hoe je je VAPZ berekent. 


Hoe wordt je VAPZ berekend? 

De premie van je VAPZ wordt berekend op basis van je beroepsinkomen van drie jaar geleden. Een zelfstandige mag tot 8,17 % van zijn netto beroepsinkomen storten. Daarbij geldt wel een plafond van € 3.965,77 (voor 2024). Er is ook een minimumbedrag van € 100. In 2024 geniet je van een gewaarborgde intrestvoet van 2,50 % op gestorte premies. Die interestvoet kan mogelijk verhoogd worden met een winstdeling. 

Stel je voor dat je netto belastbaar inkomen € 15.000 bedraagt. Van dat bedrag kun je maximaal 8,17 % als beroepskost inbrengen. Dat komt overeen met een VAPZ van € 1.255,50. 


€ 15.000 x 8,17 % = € 1.255,50


Voor dit bedrag geniet je als zelfstandige met een eenmanszaak een belastingvoordeel van € 306,38. Wat je sociale bijdragen betreft, bespaar je € 251,23. Tellen we dat samen, dan heb je een fiscaal voordeel van € 557,60, ofwel 45 % van de premie. 


Wat is het verschil tussen een VAPZ en een sociaal VAPZ?

Tot nu toe hebben we uitsluitend gepraat over het klassieke VAPZ. Maar er bestaat ook een sociaal VAPZ. Wat is het verschil? 


Beide verzekeringen helpen je om aanvullend kapitaal op te bouwen voor je pensioen, maar bij een sociaal VAPZ geniet je daarnaast van extra inkomensbescherming. Er is dus ook een sociaal luik. Een sociaal VAPZ komt tussen in de volgende gevallen: 

 • Overlijden 
 • Invaliditeit als gevolg van ziekte of een ongeval 
 • Arbeidsongeschiktheid 
 • Geboorte van een kind

Je kunt nóg meer sparen (9,40 % van je inkomen, met een jaarlijks plafond van € 4.562,82 in 2024) en nóg minder belastingen en sociale bijdragen betalen. 


VAPZ, IPT of POZ?

Ben je zelfstandig zaakvoerder van een vennootschap? Dan heb je naast een VAPZ ook keuze uit een IPT. Je kunt beide formules zelfs combineren! Zelfstandigen met een eenmanszaak, daarentegen, kunnen geen Individuele Pensioen Toezegging (IPT) afsluiten. 

Beide verzekeringen hebben hun eigen voordelen en regels, die we in een handig overzicht hebben verzameld:


De VAPZ 

 • De VAPZ-premie wordt gewoonlijk door de zelfstandige zelf betaald
 • Een VAPZ is een beroepskost, wat betekent dat je minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt. 
 • Een VAPZ is niet retroactief. Je kunt dus geen premie betalen voor verstreken jaren. Je begint je kapitaal op te bouwen vanaf het moment dat je je eerste premie betaalt. 
 • Wie een VAPZ heeft, kan een voorschot vragen voor een vastgoedproject


De IPT

 • De premies een IPT worden betaald door de vennootschap.  
 • Een ITP is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting
 • Een ITP is retroactief. Je kunt dus betalen voor verstreken jaren waarin je geen geld aan de kant gezet hebt. 
 • Wie een IPT heeft, kan een voorschot vragen voor de aankoop van een onroerend goed


Ben je geen zaakvoerder van een vennootschap? Geen zorgen, ook voor wie geen vennootschap heeft, bestaat er een gelijkaardige formule: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Dankzij deze verzekering kunnen ook zelfstandigen met een eenmanszaak (en dus zonder vennootschap) een aanvullend pensioen opbouwen. 

De POZ biedt een belastingvoordeel van 30 % als je totale pensioen niet meer dan 80 % van je inkomsten bedraagt.  

Als zelfstandige beschik je duidelijk over een waaier aan mogelijkheden. Aan jou om de oplossing te kiezen die het beste bij je huidige situatie en toekomstige behoeften past! 

Het VAPZ voor zorgverleners

Werk je in de zorgsector en ben je geconventioneerd? Weet dan dat je ook een sociaal VAPZ kunt afsluiten. Het RIZIV geeft je namelijk een jaarlijkse toelage die je kunt investeren in een gewaarborgd inkomen en/of sociaal VAPZ. Dankzij dat spaarpotje, kun je je pensioen optimaliseren of een vangnet opbouwen voor het geval je je inkomen verliest als gevolg van arbeidsongeschiktheid, overlijden, enz. 

Let op: deze sociale VAPZ kan niet worden ingebracht als beroepskost van je eenmanszaak. De premie wordt namelijk betaald door het RIZIV. De volgende beroepen hebben recht op de jaarlijkse RIZIV-toelage: 

 • artsen 
 • tandartsen 
 • apothekers 
 • kinesitherapeuten 
 • logopedisten 
 • zelfstandige verpleegkundigen in hoofdberoep 


Om in aanmerking te komen voor het sociaal statuut, moet je aan meerdere voorwaarden voldoen: 

 • Je moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn. 
 • Je moet voor het hele jaar toegetreden zijn tot dat akkoord. 
 • Je moet een RIZIV-nummer hebben. 
 • Je moet je activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering gedurende het hele jaar uitgeoefend hebben. 
 • Je moet een minimale activiteitsdrempel bereiken in het premiejaar. 
Meer weten over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Onze experten van Securex Insurance Agent helpen je graag verder.

Combineer het VAPZ met volgende oplossingen: