Login
Service Contact Lex4You
Login

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Ben je zelfstandige zonder vennootschap? Dan is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) een fiscaal interessante manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Je zet vandaag een bedrag opzij om jouw levensstandaard op peil te houden als je met pensioen gaat. Tegelijkertijd profiteer je van een fiscaal voordeel. 

Meer info over POZ

Voordelen van de POZ

 • Je bouwt jouw aanvullend pensioen op.
 • Je kiest voor een gewaarborgd rendement van 2,50%* op jouw stortingen in 2024.
 • Of je opteert voor een hoger potentieel rendement en geniet van de prestaties van een of meerdere beleggingsfondsen.
 • De combinatie van gewaarborgd rendement en hoger potentieel rendement is ook mogelijk.
 • Jouw gewaarborgd rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.**
 • Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar via de personenbelasting (belastingvermindering van 30%).
 • Je profiteert van een fiscale optimalisatie.

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Werking

1) Premiebetaling 

Je financiert jouw eigen pensioenplan. Jouw fiscaal plafond is afhankelijk van verschillende factoren. Wij begeleiden je elk jaar naar de beste oplossing. Is aan alle fiscale voorwaarden voldaan? Dan kan je deze stortingen aftrekken via de personenbelasting. Je krijgt een belastingvermindering van 30% op deze stortingen. 

2) Premiebeheer 

Je bepaalt zelf het bedrag van de te betalen premie, rekening houdend met het fiscale maximum. Wij beheren deze premies volgens jouw risicoprofiel.       

Je hebt drie investeringsmogelijkheden: 

 • Je wil 100% van jouw kapitaal behouden in combinatie met een vast rendement(tak 21)? Kies dan voor onze gewaarborgde intrestvoet van 2,50%* in 2024 - eventueel aangevuld met een jaarlijkse winstdeling** 
 • Je verkiest wat meer risico in ruil voor een hoger rendementspotentieel (tak 23)? Kies uit één van onze beleggingsfondsen. 
 • Je wil jouw kapitaal in stand houden en toch genieten van een hoger rendement? Combineer bovenstaande opties en kies voor een belegging aangepast aan jouw risicoprofiel.

* De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

3) Eindkapitaal 

Je geniet een voordelige eindbelasting: wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, betaal je slechts 10% belasting op het eindkapitaal (na afhouding ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) en solidariteitsbijdrage). 

4) Voorschotsysteem 

Je kan ook een vastgoedvoorschot aanvragen. Op elk moment kan je dan een deel van jouw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbetering, renovatie of reparatie van een onroerend goed in de Europese Unie. 

Deze oplossing maakt deel uit van ons gepersonaliseerde Life@Ease aanbod. 

Sparen met POZ

Hoeveel kan ik sparen? 

Je kiest zelf: 

 1. Hoeveel je spaart. Elk jaar geven we je advies over de fiscaal meest optimale situatie voor jou. 
 2. De frequentie van jouw betalingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks 
 3. Hoe Securex Leven dit bedrag belegt: met 100% zekerheid (tak 21) en/ of met een potentieel hoger rendement via fondsen (tak 23).

Rendement en kapitaal

1) Welk rendement krijg ik?

Tak 21/Behoud van kapitaal:

 • 100% behoud van jouw kapitaal 
 • Gewaarborgde intrestvoet op gestorte premies tot 31/12 van het lopende jaar 
 • Herinvestering van de meerwaarde, je ontvangt intrest op intrest 
 • Je geniet van een eventuele jaarlijkse winstdeling

Tak 23/Hoger rendement:

 • Je kan kiezen uit een of meerdere van onze beleggingsfondsen

Goed om te weten: beide formules zijn combineerbaar. Zo stemmen we jouw investering perfect af op jouw risicoprofiel.  

2) Hoe wordt mijn kapitaal belast?

Je geniet van een gunstige eindbelasting. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden van het wettelijk pensioen, betaal je slechts 10% belasting op het uiteindelijke kapitaal (na aftrek van de bijdrage in de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de solidariteitsbijdrage). 

Fiscaliteit

Waarom is een POZ voor mij fiscaal interessant? 

 • Je kan de stortingen aftrekken via jouw personenbelasting
 • Je kan een POZ combineren met een VAPZ en pensioensparen. Zo optimaliseert je jouw aanvullend pensioen. 
 • Jouw pensioenkapitaal wordt zeer voordelig belast
Meer weten over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

Combineer de POZ met volgende oplossingen: