Login
Service Contact Lex4You
Login

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Dan is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) een fiscaal interessante manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. U zet vandaag een bedrag opzij om uw levensstandaard op peil te houden als u met pensioen gaat. Tegelijkertijd profiteert u van een fiscaal voordeel. 

Meer info over POZ

Voordelen van de POZ

 • U bouwt uw aanvullend pensioen op.
 • U kiest voor een gewaarborgd rendement van 1,75%* op uw stortingen in 2023 (vanaf 01/06).
 • Of u opteert voor een hoger potentieel rendement en geniet van de prestaties van een of meerdere beleggingsfondsen.
 • De combinatie van gewaarborgd rendement en hoger potentieel rendement is ook mogelijk.
 • Uw gewaarborgd rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.**
 • Stortingen zijn fiscaal aftrekbaar via de personenbelasting (belastingvermindering van 30%).
 • U profiteert van een fiscale optimalisatie.

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Werking

1) Premiebetaling 

U financiert uw eigen pensioenplan. Uw fiscaal plafond is afhankelijk van verschillende factoren. Wij begeleiden u elk jaar naar de beste oplossing. Is aan alle fiscale voorwaarden voldaan? Dan kunt u deze stortingen aftrekken via de personenbelasting. U krijgt een belastingvermindering van 30% op deze stortingen. 


2) Premiebeheer 

U bepaalt zelf het bedrag van de te betalen premie, rekening houdend met het fiscale maximum. Wij beheren deze premies volgens uw risicoprofiel.       


U heeft drie investeringsmogelijkheden: 

 • U wilt 100% van uw kapitaal behouden in combinatie met een vast rendement(tak 21)? Kies dan voor onze gewaarborgde intrestvoet van 1,75%* in 2023  (op premiebetalingen vanaf 01/06) - eventueel aangevuld met een jaarlijkse winstdeling** 
 • U verkiest wat meer risico in ruil voor een hoger rendementspotentieel (tak 23)? Kies uit één van onze beleggingsfondsen. 
 • U wilt uw kapitaal in stand houden en toch genieten van een hoger rendement? Combineer bovenstaande opties en kies voor een belegging aangepast aan uw risicoprofiel.

* De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 


3) Eindkapitaal 

U geniet een voordelige eindbelasting: wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, betaalt u slechts 10% belasting op het eindkapitaal (na afhouding ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) en solidariteitsbijdrage). 


4) Voorschotsysteem 

U kunt ook een vastgoedvoorschot aanvragen. Op elk moment kunt u dan een deel van uw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbetering, renovatie of reparatie van een onroerend goed in de Europese Unie. 


Deze oplossing maakt deel uit van ons gepersonaliseerde Life@Ease aanbod. 

Sparen met POZ

Hoeveel kan ik sparen? 

U kiest zelf: 

 1. Hoeveel u spaart. Elk jaar geven we u advies over de fiscaal meest optimale situatie voor u. 
 2. De frequentie van uw betalingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks 
 3. Hoe Securex Leven dit bedrag belegt: met 100% zekerheid (tak 21) en/ of met een potentieel hoger rendement via fondsen (tak 23).

Rendement en kapitaal

1) Welk rendement krijg ik?


Tak 21/Behoud van kapitaal:

 • 100% behoud van uw kapitaal 
 • Gewaarborgde intrestvoet op gestorte premies tot 31/12 van het lopende jaar 
 • Herinvestering van de meerwaarde, u ontvangt intrest op intrest 
 • U geniet van een eventuele jaarlijkse winstdeling


Tak 23/Hoger rendement:

 • U kunt kiezen uit een of meerdere van onze beleggingsfondsen

Goed om te weten: beide formules zijn combineerbaar. Zo stemmen we uw investering perfect af op uw risicoprofiel.  

2) Hoe wordt mijn kapitaal belast?

U geniet van een gunstige eindbelasting. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden van het wettelijk pensioen, betaalt u slechts 10% belasting op het uiteindelijke kapitaal (na aftrek van de bijdrage in de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de solidariteitsbijdrage). 

Fiscaliteit

Waarom is een POZ voor mij fiscaal interessant? 

 • U kunt de stortingen aftrekken via uw personenbelasting
 • U kunt een POZ combineren met een VAPZ en pensioensparen. Zo optimaliseert u uw aanvullend pensioen. 
 • Uw pensioenkapitaal wordt zeer voordelig belast
Meer weten over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

Combineer de POZ met volgende oplossingen: