Login
Service Contact Lex4You
Login

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Sparen voor een aanvullend pensioen via uw bedrijf

Bij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) bouwen zelfstandige bedrijfsleiders hun aanvullend pensioen op via hun bedrijf. Uw bedrijf zet een bedrag opzij voor u om uw levensstandaard op peil te houden als u met pensioen gaat.  Een fiscaal efficiënte manier om het vermogen van uw onderneming om te zetten in privékapitaal!

Contacteer ons

Voordelen van een IPT

 • U betaalt zelf niets. Uw bedrijf spaart voor uw aanvullend pensioen.
 • Een gewaarborgd rendement van 1,75%* op uw stortingen in 2023* (vanaf 01/06).
 • U kan ook opteren voor een hoger potentieel rendement via beleggingsfondsen.
 • Of u kiest voor een combinatie van beide.
 • Uw gewaarborgd rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling**
 • U heeft steeds recht op het opgebouwde pensioenkapitaal, ook als uw bedrijf failliet gaat
 • Uw bedrijf kan uw stortingen inbrengen als beroepskosten en voor 100% aftrekken van haar de winst. Daardoor betaalt het minder vennootschapsbelastingen.

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Werking

1) Betaling premie 

Uw bedrijf financiert uw pensioenplan. Deze stortingen bedragen zijn 100% aftrekbaar van uw bedrijfswinst (indien aan alle fiscale voorwaarden is voldaan). De Individuele Pensioentoezegging is dus een zeer interessante oplossing om de belastingen van uw onderneming te verlagen. 


2) Premiebeheer

Als bedrijfsleider bepaalt u zelf het bedrag van de premies. Wij beheren ze volgens uw risicoprofiel. 


U heeft drie investeringsmogelijkheden:

 • U wilt 100% kapitaalsbehoud in combinatie met een bepaald rendement (tak 21)? Kies voor onze gewaarborgde intrestvoet van 1,75%* in 2023* (op premiebetalingen vanaf 01/06). Deze intrestvoet kunt u eventueel aangevuld worden met een winstdeling ** 
 • U verkiest iets meer risico om het rendementspotentieel te vergroten (tak 23)? Kies uit één van onze beleggingsfondsen. 
 • U wilt kapitaalsbehoud en een hoger rendementspotentieel? Combineer bovenstaande opties en kies voor een belegging aangepast aan uw risicoprofiel. 

* De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 


3) Eindkapitaal 

Als begunstigde van uw pensioenplan heeft u steeds recht op het opgebouwde pensioenkapitaal. Ook als uw bedrijf failliet gaat. 


4) Voorschotsysteem 

U kunt ook een vastgoedvoorschot aanvragen. Op elk moment kunt u dan een deel van uw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbetering, renovatie of reparatie van een onroerend goed in de Europese Unie.

Sparen met IPT

Hoeveel kan mijn bedrijf voor mij sparen? 

U kiest zelf: 

 • Hoeveel uw bedrijf spaart. De fiscale limiet hangt af van meerdere factoren. Wij informeren u jaarlijks over de meest optimale bedragen rekening houdend met uw fiscaal plafond.  
 • De frequentie van uw betalingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. 
 • Hoe Securex Leven dit bedrag belegt: met 100% zekerheid (tak 21) en/ of met een potentieel hoger rendement via fondsen (tak 23).

Rendement en kapitaal

1) Welk rendement krijg ik?

 

Tak 21/Behoud van kapitaal

 • 100% behoud van het kapitaal 
 • Gewaarborgde intrestvoet op gestorte premies tot 31/12 van het lopende jaar
 • Herinvestering van de meerwaarde, u ontvangt intrest op intrest 
 • U geniet van een mogelijke jaarlijkse winstdeling


Tak 23/Behoud van kapitaal

 • U kunt kiezen uit een of meerdere van onze beleggingsfondsen 

Goed om te weten: beide formules zijn combineerbaar om uw investering perfect af te stemmen op uw risicoprofiel.  

2) Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast?

Wanneer u op pensioen gaat, betaalt u één keer een voordelige eindbelasting op het eindkapitaal

Het exacte percentage is afhankelijk van uw leeftijd en de datum van uitkering: 

 • 20% als u uw pensioenkapitaal op 60-jarige leeftijd wordt uitgekeerd (16,5% op de wettelijke pensioenleeftijd) 
 • 18% als u uw pensioenkapitaal op 61-jarige leeftijd wordt uitgekeerd (16,5% op de wettelijke pensioenleeftijd) 
 • 16,5% als u uw pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op 62, 63 of 64 jaar  

Blijft u werken tot de wettelijke pensioenleeftijd of u heeft een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende wetgeving? Dan daalt de belasting tot 10%

Fiscaliteit

Waarom is een Individuele Pensioentoezegging fiscaal interessant? 

 • Uw bedrijf financiert uw pensioenplan. Als aan alle fiscale voorwaarden is voldaan, zijn deze stortingen 100% aftrekbaar van de bedrijfswinst. De Individuele Pensioentoezegging is dus een heel interessante oplossing om de vennootschapsbelastingen van uw onderneming te verlagen. 
 • Uw kapitaal wordt bij uitkering belast tegen een voordeeltarief
 • Combineer IPT met VAPZ en pensioensparen om het totale kapitaal van uw aanvullend pensioen te verhogen.
Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

Combineer het Individuele Pensioentoezegging met volgende oplossingen: