Login
Service Contact Lex4You
Login

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Sparen voor een aanvullend pensioen via jouw bedrijf

Bij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) bouwen zelfstandige bedrijfsleiders hun aanvullend pensioen op via hun bedrijf. Jouw bedrijf zet een bedrag opzij voor jou om jouw levensstandaard op peil te houden als je met pensioen gaat. Een fiscaal efficiënte manier om het vermogen van jouw onderneming om te zetten in privékapitaal!

Contacteer ons

Voordelen van een IPT

 • Je betaalt zelf niets. Jouw bedrijf spaart voor jouw aanvullend pensioen.
 • Een gewaarborgd rendement van 2,50%* op jouw stortingen in 2024*.
 • Je kan ook opteren voor een hoger potentieel rendement via beleggingsfondsen.
 • Of je kiest voor een combinatie van beide.
 • Jouw gewaarborgd rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling**
 • Je hebt steeds recht op het opgebouwde pensioenkapitaal, ook als jouw bedrijf failliet gaat
 • Jouw bedrijf kan jouw stortingen inbrengen als beroepskosten en voor 100% aftrekken van haar de winst. Daardoor betaalt het minder vennootschapsbelastingen.

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Werking

1) Betaling premie 

Jouw bedrijf financiert jouw pensioenplan. Deze stortingen bedragen zijn 100% aftrekbaar van jouw bedrijfswinst (indien aan alle fiscale voorwaarden is voldaan). De Individuele Pensioentoezegging is dus een zeer interessante oplossing om de belastingen van jouw onderneming te verlagen. 

2) Premiebeheer

Als bedrijfsleider bepaal je zelf het bedrag van de premies. Wij beheren ze volgens jouw risicoprofiel. 

Je hebt drie investeringsmogelijkheden:

 • Je wil 100% kapitaalsbehoud in combinatie met een bepaald rendement (tak 21)? Kies voor onze gewaarborgde intrestvoet van 2,50%* in 2024*. Deze intrestvoet kan je eventueel aangevuld worden met een winstdeling ** 
 • Je verkiest iets meer risico om het rendementspotentieel te vergroten (tak 23)? Kies uit één van onze beleggingsfondsen. 
 • Je wil kapitaalsbehoud en een hoger rendementspotentieel? Combineer bovenstaande opties en kies voor een belegging aangepast aan jouw risicoprofiel. 

* De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

3) Eindkapitaal 

Als begunstigde van jouw pensioenplan heb je steeds recht op het opgebouwde pensioenkapitaal. Ook als jouw bedrijf failliet gaat. 

4) Voorschotsysteem 

Je kan ook een vastgoedvoorschot aanvragen. Op elk moment kan je dan een deel van jouw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbetering, renovatie of reparatie van een onroerend goed in de Europese Unie.

Sparen met IPT

Hoeveel kan mijn bedrijf voor mij sparen? 

Je kiest zelf: 

 • Hoeveel jouw bedrijf spaart. De fiscale limiet hangt af van meerdere factoren. Wij informeren je jaarlijks over de meest optimale bedragen rekening houdend met jouw fiscaal plafond.  
 • De frequentie van jouw betalingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. 
 • Hoe Securex Leven dit bedrag belegt: met 100% zekerheid (tak 21) en/ of met een potentieel hoger rendement via fondsen (tak 23).

Rendement en kapitaal

1) Welk rendement krijg ik?

Tak 21/Behoud van kapitaal

 • 100% behoud van het kapitaal 
 • Gewaarborgde intrestvoet op gestorte premies tot 31/12 van het lopende jaar
 • Herinvestering van de meerwaarde, je ontvangt intrest op intrest 
 • Je geniet van een mogelijke jaarlijkse winstdeling

Tak 23/Behoud van kapitaal

 • Je kan kiezen uit een of meerdere van onze beleggingsfondsen 

Goed om te weten: beide formules zijn combineerbaar om jouw investering perfect af te stemmen op jouw risicoprofiel.  

2) Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast?

Wanneer je op pensioen gaat, betaal je één keer een voordelige eindbelasting op het eindkapitaal

Het exacte percentage is afhankelijk van jouw leeftijd en de datum van uitkering: 

 • 20% als je jouw pensioenkapitaal op 60-jarige leeftijd wordt uitgekeerd (16,5% op de wettelijke pensioenleeftijd) 
 • 18% als je jouw pensioenkapitaal op 61-jarige leeftijd wordt uitgekeerd (16,5% op de wettelijke pensioenleeftijd) 
 • 16,5% als je jouw pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op 62, 63 of 64 jaar  

Blijf je werken tot de wettelijke pensioenleeftijd of je hebt een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende wetgeving? Dan daalt de belasting tot 10%

Fiscaliteit

Waarom is een Individuele Pensioentoezegging fiscaal interessant? 

 • Jouw bedrijf financiert jouw pensioenplan. Als aan alle fiscale voorwaarden is voldaan, zijn deze stortingen 100% aftrekbaar van de bedrijfswinst. De Individuele Pensioentoezegging is dus een heel interessante oplossing om de vennootschapsbelastingen van jouw onderneming te verlagen. 
 • Jouw kapitaal wordt bij uitkering belast tegen een voordeeltarief
 • Combineer IPT met VAPZ en pensioensparen om het totale kapitaal van jouw aanvullend pensioen te verhogen.
Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

Combineer het Individuele Pensioentoezegging met volgende oplossingen: