Login
Service Contact Lex4You
Login

Pensioensparen voor zelfstandigen

Meer pensioen en minder belastingen

Pensioensparen is een fiscaal voordelige manier om uw wettelijk pensioen aan te vullen. Het grote voordeel? Zijn flexibiliteit. U kiest zelf wanneer en hoeveel u stort en u profiteert van een belastingvermindering tot 30% van uw betalingen.

Contacteer ons

Voordelen van pensioensparen

 • U bouwt een aanvullend pensioen op
 • U profiteert van een van de beste intrestvoeten op de markt (1,75%* op premiebetalingen vanaf 01/06/2023). Mogelijks ontvangt u bijkomend een winstdeling **
 • U krijgt 25% of 30% van uw stortingen terug in de vorm van een belastingvermindering
 • Kies zelf hoeveel u spaart en wanneer u betalingen uitvoert

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Werking

Deze spaarformule is beschikbaar voor iedereen die ouder is dan 18 en onderworpen is aan de personenbelasting. 


1) Premiebetaling

Om uw pensioenplan te financieren, heeft u de keuze uit twee formules: 

 • Een maximale storting van 990 euro voor 2023. De fiscus beloont dit initiatief met een belastingvermindering van 30 %.  Maximumvoordeel = 297 euro + besparing op gemeentebelastingen.
 • Een maximale storting van 1.270 euro voor 2023. In ruil krijgt u een belastingvermindering van 25%. Maximumvoordeel = 317,5 euro + besparing op gemeentebelastingen.

 

2) Premiebeheer

U bepaalt zelf het bedrag van de premie en houdt daarbij rekening met het fiscale maximum. 

 • Gegarandeerd behoud van uw kapitaal (tak 21) 
 • Gewaarborgde intrestvoet van 1,75%* op betaalde premies vanaf 01/06/2023 
 • Uw intresten wordt herbelegd en gekapitaliseerd tot de einddatum. Hoe sneller u een pensioenspaarplan opbouwt, hoe hoger uw aanvullend pensioenkapitaal. 

*  De gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

 

3) Eindkapitaal

Op 60 jaar geniet u van een gunstige eindbelasting van 8%. Bovendien geven alle stortingen na de leeftijd van 60 jaar recht op hetzelfde belastingvoordeel maar u hoeft er geen eindbelasting meer op te betalen. 


Deze oplossing maakt deel uit van onze gepersonaliseerde Life@Ease oplossing. 

Nuttige informatie

 • Pensioensparen is mogelijk vanaf 18 jaar 
 • In geval van overlijden wordt het spaargeld aan uw erfgenamen uitbetaald 
 • De contracten hebben een minimale looptijd van 10 jaar en lopen af op de eerste dag van de maand volgend op uw 65ste verjaardag 
 • Het is niet aan te raden om geld op te nemen voor het einde van het contract. U betaalt dan een hoog belastingtarief van 33%
Meer weten over pensioensparen voor zelfstandigen?

Pensioensparen is combineerbaar met andere oplossingen: