Login
Starten als zelfstandige

Starten als student-zelfstandige

Kom alles te weten over dit statuut en hoe u het kunt aanvragen

Wilt u een diploma behalen en tegelijk uw eigen zaak opstarten? Dan is het statuut student-zelfstandige echt iets voor u. Wij wijzen u de weg in de wereld van student-ondernemer, wat dat precies inhoudt en wat u moet doen om snel van start te kunnen gaan. 

Heeft u vragen? Contacteer ons!
Starten als student-zelfstandige

Waarom van start gaan als student-zelfstandige?

 • U behaalt een diploma en doet veel werkervaring op
 • U maakt van uw passie uw beroep
 • U betaalt minder of geen sociale bijdragen
 • U blijft ten laste van uw ouders (kinderbijslag)
 • U kunt uw zaak makkelijk uitbreiden eens afgestudeerd
Het statuut

Het statuut Student-Zelfstandige - Wat houdt dat in?

Sinds 2017 heeft de regering een nieuwe regeling in het leven geroepen dat het ondernemerschap bij studenten aantrekkelijker maakt. U betaalt namelijk weinig of zelfs geen sociale bijdragen. U kunt snel aan de slag als student-zelfstandige via het ondernemingsloket van Securex.  

Hou er wel rekening mee dat niet iedereen in aanmerking komt voor het voordeelstatuut. Naast de algemene regel dat u als zelfstandige niet voor een baas mag werken, zijn er ook voorwaarden omtrent uw leeftijd en studies: 

 • U bent tussen 18 en 25 jaar 
 • U bent ingeschreven voor minstens 17 lesuren/week of 27 studiepunten/studiejaar 
 • U bent aanwezig bij de lessen en examens (enkel wie een speciale erkenning als student-ondernemer kreeg van de universiteit/hogeschool, moet dit niet bewijzen) 
 • Uw onderwijsinstelling en diploma zijn erkend in België 

Stopt u met studeren, gaat u in loondienst werken, of wijzigt er iets anders aan uw situatie? Geef dat dan meteen door aan uw sociaal verzekeringsfonds, want zij berekenen uw sociale bijdragen. 

Nog vragen? Contacteer ons!
Voordelen

Wat is uw voordeel als Student-Zelfstandige?

Een zelfstandige heeft geen baas die voor hem/haar sociale bijdragen betaalt, maar moet zelf een stuk van de inkomsten opzijzetten. Als student met een zelfstandigenstatuut krijgt u wel een voorkeursbehandeling. U betaalt geen of minder sociale bijdragen, afhankelijk van hoe hoog uw netto belastbaar jaarinkomen is.  

De exacte sociale bijdragen dat u verplicht bent te betalen, hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Dit zijn de bruto-inkomsten (inclusief bedrijfswagen en andere voordelen van alle aard) verminderd met alle kosten (zoals uw beroepskosten). Concreet betekent dit voor u als student-zelfstandige het volgende:

Uw netto belastbaar jaarinkomen  Sociale bijdragen te betalen 
Lager dan of gelijk aan € 7.021,29  U betaalt geen sociale bijdragen
Tussen € 7.021,29 en € 14.042,57 U betaalt een bijdrage van 20,5% op het stuk van uw inkomen dat € 7.021,29 overschrijdt
Hoger dan € 14.042,57 U betaalt sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minimum € 749,19 per kwartaal)

Een bijkomend voordeel is dat uw ouders de kinderbijslag behouden.  Op voorwaarde dat uw inkomsten beperkt blijven.Als voltijdse student blijft u immers recht geven op kinderbijslag in deze gevallen:

 • U betaalt geen bijdragen (zie hoger): u blijft recht geven op kinderbijslag, zonder meer. 
 • U betaalt een verminderde bijdrage: u blijft recht geven op kinderbijslag, maar moet bij het kinderbijslagfonds wel op erewoord verklaren dat u minder dan 240 uur per kwartaal werkt. In de zomervakantie mag u onbeperkt werken, zolang u daarna uw studies voortzet. 

Heeft u vragen over kinderbijslag? De experts van Infino (het kinderbijslagfonds van Securex) staan voor u klaar.

Starten

Starten als Student-Zelfstandige – Hoe, wat en waar?

Als student-zelfstandige moet u zich net als andere zelfstandigen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Onze Securex ondernemingsloketten kunnen beide stappen voor u regelen. Via onze website kunt u zich ook online inschrijven. Na de aansluiting bent u klaar om aan de slag te gaan als student-zelfstandige. U krijgt van ons een attest van aansluiting als bewijsstuk.  

Alvorens het statuut student-zelfstandige aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds moet u verklaren dat u aanwezig zult zijn bij de lessen en examens via een speciaal aanvraagformulier. Indien u uw aansluiting bij Securex in orde bracht via onze website of ons ondernemingsloket, dient u geen apart aanvraagformulier meer in te vullen.  

Interesse in het studeren én het ondernemen? Boek nu uw videochat in ons dichtstbijzijnde kantoor