Menu
Ontslag

Sollicitatieverlof

Verlof bij de zoektocht naar een nieuwe job

Een medewerker die ontslagen wordt of zijn ontslag indient, heeft recht op sollicitatieverlof. Dat is betaald verlof dat uw medewerker kan gebruiken om op zoek te gaan naar ander werk en alles wat daarbij komt kijken.

Sollicitatieverlof
Voor wie?

Sollicitatieverlof in een notendop

Sollicitatieverlof is een wettelijk recht voor iedereen die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt. Formeel betekent sollicitatieverlof dat een werknemer het recht heeft om afwezig te zijn op het werk om op zoek te gaan naar een andere baan. Die regel geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Ook deeltijdse medewerkers hebben recht op sollicitatieverlof, in verhouding met de duur van hun arbeidsovereenkomst. De wet voorziet ook in een beperkte mate van sollicitatieverlof voor werknemers met een contract van bepaalde duur of tijdelijk contract. Zij hebben recht op sollicitatieverlof zodra het contract wordt beëindigd met een opzegtermijn.

Wie door de werkgever wordt ontslagen met het oog op pensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - heeft ook recht op sollicitatieverlof. Sollicitatieverlof in het kort:

  • Een recht voor medewerkers die ontslag nemen of krijgen
  • Betaald verlof tijdens wettelijke opzegtermijn
  • Zowel voor arbeiders als voor bedienden
Vragen? Onze experts staan voor u klaar.
Hoeveel?

Recht op sollicitatieverlof berekenen

De berekening van de hoeveelheid sollicitatieverlof hangt af van de situatie waarin een werknemer zich bevindt.

  • Wie kan rekenen op outplacementbegeleiding, heeft het recht op één volledige dag of twee halve dagen sollicitatieverlof per week. De outplacementbegeleiding zelf moet verplicht gevolgd worden tijdens het sollicitatieverlof.
  • Geen outplacementbegeleiding en een opzegtermijn van 26 weken of minder? Dan heeft een vertrekkende werknemer recht op één volledige dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week gedurende de volledige opzegtermijn.
  • Geen outplacementbegeleiding en een opzegtermijn van 27 weken of langer? Dan heeft een vertrekkende werknemer recht op een één volledige dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof in de laatste 26 weken van de opzegtermijn. In de voorgaande weken gaat het om een halve dag per week.
In de praktijk

Sollicitatieverlof goed geregeld

Een werkgever mag sollicitatieverlof nooit weigeren. De concrete inplanning van het sollicitatieverlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Geraken die het niet eens? Dan heeft de werknemer het laatste woord. Het opsparen en vervolgens overdragen van sollicitatieverlof is trouwens niet toegelaten.

Wie al een nieuwe job heeft gevonden, heeft trouwens nog steeds recht op sollicitatieverlof gedurende de rest van zijn of haar opzegtermijn. Een werknemer heeft namelijk het recht om op zoek te gaan naar een nog betere baan.

Toepassing

Wanneer sollicitatieverlof opnemen

Ontslagen werknemers mogen hun sollicitatieverlof enkel gebruiken voor activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met hun zoektocht naar een nieuwe baan. Het verlof mag dus niet alleen worden ingezet voor sollicitatiegesprekken of proeven, maar kan ook worden gebruikt om advertenties op te zoeken of het opstellen en bijwerken van een cv. De bewijslast bij eventueel misbruik van sollicitatieverlof ligt altijd volledig bij de werkgever.

Alternatieven voor ontslag

Andere oplossingen

Een ontslag is nooit eenvoudig. Er bestaan heel wat alternatieven die de samenwerking met een medewerker weer vlot kunnen trekken. De juiste ondersteuning en begeleiding kan het verschil betekenen tussen een succesvolle samenwerking en de beëindiging van de samenwerking.

Meer weten? Ontdek de alternatieven

Gratis Ebook: ontslag

Krijg praktische informatie over de belangrijke vragen die u zich moet stellen voor een ontslag, de ontslagvoorwaarden, het recht op outplacement en meer.

Download gratis het ebook
Ebook over ontslag
Vragen over sollicitatieverlof in uw bedrijf? Contacteer onze experts
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Ontslag

Een ontslag is zelden de eerste keuze. Is een ontslag onvermijdelijk, dan bereidt u dat best grondig voor. Securex zet alles voor u op een rij.

Alle diensten bij een ontslag
Outplacement

Wat outplacement precies is, hoe het werkt en waarom u het als werkgever best overweegt, leest u hier.

Alles over outplacement
Gratis gids bij een ontslag

Krijg praktische informatie over de belangrijke vragen die u zich moet stellen voor een ontslag, de ontslagvoorwaarden, het recht op outplacement en meer.

Download gratis het ebook