Login
Service Contact Lex4You
Login

Outplacement

Advies en begeleiding bij een ontslag

Een medewerker ontslaan is altijd jammer, maar die keuze moet je soms maken. Wil je graag jouw medewerkers de beste kansen op een herstart bezorgen en wettelijk in orde zijn? Dat gaat met outplacement. 

Dien je over te gaan tot ontslag? Ontdek in dit e-book jouw wettelijke verplichtingen voor, tijdens en na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Download jouw e-book Vraag vrijblijvend jouw offerte aan!

Waarom kiezen voor outplacement?

Voordelen voor jou als werkgever:

 • Je staat er niet alleen voor bij moeilijke situaties
 • Je kan oplossingen aanbieden tijdens het ontslaggesprek
 • Je creëert een beter gevoel bij de werknemers die hun werk behouden
 • Je krijgt sociaal en juridisch advies over de correcte wettelijke procedure

Voordelen voor jouw medewerkers:

 • Ze krijgen hulp bij de verwerking van hun situatie
 • Ze bereiden zich professioneel voor op een nieuw begin
 • Ze ontdekken de ontwikkelingen en opportuniteiten op de arbeidsmarkt

Wat is outplacement?

Outplacement is het begeleiden van ontslagen werknemers om snel een nieuwe baan te vinden of met een zelfstandige activiteit te beginnen. Dit gebeurt door een gespecialiseerde dienstverlener zoals Securex.

In sommige gevallen ben je als werkgever na het ontslaan van een medewerker verplicht om outplacement aan te bieden.

Onze outplacementtrajecten worden zowel individueel als in groep georganiseerd, waarbij onze adviseurs diensten en ondersteuning verlenen om:

 • Het ontslag te helpen verwerken
 • De zoektocht naar een nieuwe job te ondersteunen
 • Talenten, competenties en motivatie in kaart te brengen
 • Medewerkers coachen die een zelfstandige activiteit willen starten

Hoeveel kost outplacement?

Je bent als werkgever verantwoordelijk voor outplacement, maar hoeveel het exact kost hangt af van het soort begeleiding dat je wenst aan te bieden.

Je hebt wel mogelijkheden om de kost hiervan te beperken:

 • Zijn er minstens 30 weken opzegvergoeding, dan mag je 4 weken inhouden om te investeren in outplacement. 
 • Mogelijk bestaat er een sectorfonds dat tussenkomt in de kosten. Bijvoorbeeld in de bouw (PC 124) kan je een tussenkomst van 50% bekomen. In paritair comité (PC) 226 komt het Sociaal Fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek tussen, en bij PC 200 kan je beroep doen op Cevora.
 • Bij collectief ontslag wordt een deel van de kosten terugbetaald door de RVA.
 • Bij een faillissement wordt outplacement betaald door het Sociaal Interventiefonds.

Concreet bied je met outplacement je ontslagen medewerker de beste kans op een nieuw begin. Een mooi signaal naar jouw personeelsleden dat ze ook na beëindiging van de samenwerking belangrijk voor je zijn.

Ontslag door werkgevers

Een medewerker ontslaan, is zelden de eerste keuze, maar soms wel onvermijdelijk. Is een ontslag de enige overblijvende mogelijkheid, dan bereid je dat best grondig voor. Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen, waarbij outplacement daarvan één kan zijn.

Meer informatie over een medewerker ontslaan, over wettelijke verplichtingen bij een ontslag, of over outplacement?

Je praktische gids bij een ontslag

Krijg praktische informatie over de belangrijke vragen die je zich moet stellen voor een ontslag, de ontslagvoorwaarden, het recht op outplacement en meer.


Wanneer is outplacement verplicht?

Bij de algemene regeling geldt dat je als werkgever verplicht bent om outplacement bij ontslag aan te bieden indien je medewerker een opzegtermijn van minstens 30 weken heeft.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden:

 • Bij de specifieke regeling: Medewerkers die minstens 45 jaar oud zijn én minstens 1 jaar in dienst zijn, hebben ook recht op outplacement en de plicht om het te volgen.
 • Bij collectief ontslag: alle medewerkers met een overeenkomst van onbepaalde duur krijgen outplacementbegeleiding. Dan richt je als werkgever een tewerkstellingscel op die outplacementbegeleiding aanbiedt, in overleg met de bevoegde regio. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en uitzendkrachten kunnen zich ook inschrijven in de tewerkstellingscel. Zij krijgen dan ook outplacementbegeleiding.

Geen outplacement meer bij medische overmacht

Als je medische overmacht inroept om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, moet je binnenkort aan twee verplichtingen voldoen:

 • Dit melden aan het Terug Naar Werk-fonds (dat binnen het RIZIV wordt opgericht). Je moet dan bepaalde gegevens bezorgen
 • Een bijdrage van 1.800 euro storten

Er zal dus geen outplacement meer zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Meer informatie hier.

Hoe outplacement aanbieden?

De standaardprocedure is om het aanbod van outplacement via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst te bezorgen aan de ontslagen medewerker.

Zoals hierboven aangehaald, verloopt dat bij een collectief ontslag anders.

Mag mijn medewerker outplacement weigeren?

Bij collectief ontslag zijn je medewerkers verplicht om outplacement te volgen via de tewerkstellingscel.

Bij individueel ontslag zijn er twee opties:

 • Onder de algemene regeling mag de medewerker outplacement weigeren.
 • Onder de specifieke regeling is de medewerker verplicht om outplacement te volgen om sancties te vermijden. Zijn of haar werkloosheidsuitkering wordt geschorst bij het niet volgen.

Indien je hierover met vragen zit, kan je ons altijd contacteren. Wij informeren je over de juiste procedure en de nodige wettelijke documenten.

Outplacementbegeleiding aan individuen en groepen

Securex begeleidt individuen en groepen en dat zowel bij een individueel als bij een collectief ontslag. Daarbij hanteren we een combinatie van advies op locatie en digitaal, zodat dit op vlak van mobiliteit en veiligheid zo goed mogelijk verloopt.

Collectief ontslag

Bij een collectief ontslag helpen we je om een tewerkstellingscel op te richten om alle ontslagen medewerkers zo spoedig en zo duurzaam mogelijk aan een nieuwe passende toekomst te helpen.

Individueel ontslag

Bij een individueel ontslag biedt Securex outplacementbegeleiding aan in verschillende situaties. Of het nu gaat over het ontslag van een medewerker met een opzegperiode van 30 weken of iemand die minstens 45 jaar oud is en één jaar ononderbroken in dienst is. We begeleiden alle individuen. Ook zij die buiten het wettelijke kader vallen en die je outplacementbegeleiding wilt geven.   

Collectieve en individuele outplacementbegeleiding

In beide gevallen werken we samen met jou de programma’s van de gewenste outplacementtrajecten uit. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod. Ons aanbod geeft je keuze uit drie trajecten: standaard traject, een individueel traject of een traject op maat. Welk traject je ook kiest, er wordt altijd individuele begeleiding aangeboden, ook in het standaardtraject.

We coachen en trainen jouw medewerkers vanaf hun ontslag tot en met hun ‘nieuwe begin’. Ook daarna houden we contact met hen.

Bezorg Je medewerkers een vlotte nieuwe start

Ik heb net mijn arbeidsovereenkomst getekend! En ik wil je graag bedanken voor de professionele begeleiding tijdens de afgelopen periode. Het waren interessante en boeiende videosessies waar ik veel heb van opgestoken en bijgeleerd. Ik kan je warm aanbevelen aan mensen die hun job verliezen om zo opnieuw gemotiveerd de draad op te nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe job. In het leven komt men zelden raspaarden tegen, maar ik had deze keer het geluk dat ik je getroffen heb.
K.B., Deelnemer
Outplacement geeft een enorme meerwaarde in een moeilijke en onzekere tijd. Werkloosheid ondermijnt je zelfvertrouwen en de moed om verder te solliciteren. Via een outplacementtraject leer je je sterke en zwakke punten kennen en hoe je hiermee voordeel haalt via je sollicitatie. Bovendien word je door de coach als mens begeleid en gesteund in elke stap.
V.B., Deelnemer
De opstart van het outplacement gebeurde heel vlot: goede informatie en uitleg via e-mail en telefoon. Toen de medewerker zelf met het traject gestart was, kreeg ik meteen de bevestiging hiervan. En de facturatie klopte perfect met de oorspronkelijke offerte.
Tamara Keuleers, HR-verantwoordelijke Mondi Group
Wil je meer weten over Outplacement?

Dit zou je ook kunnen interesseren