Login
Ontslag

Outplacement

Advies en begeleiding bij een ontslag

Door de corona-epidemie, of een andere moeilijkheid, heeft u misschien geen andere keuze dan medewerkers te ontslaan om uw bedrijf te redden. Dat is altijd jammer. Wilt u graag uw medewerkers de beste kansen op een herstart bezorgen en wettelijk in orde zijn? Dat gaat met outplacement. 

Dient u over te gaan tot ontslag? Ontdek in dit e-book uw wettelijke verplichtingen voor, tijdens en na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Download uw ebook
Outplacement
Waarom kiezen voor outplacement?
Voordelen voor u als werkgever:
 • U staat er niet alleen voor bij moeilijke situaties
 • U kunt oplossingen aanbieden tijdens het ontslaggesprek
 • U creëert een beter gevoel bij de werknemers die hun werk behouden
 • U krijgt sociaal en juridisch advies over de correcte wettelijke procedure
Voordelen voor uw medewerkers:
 • Ze krijgen hulp bij de verwerking van hun situatie
 • Ze bereiden zich professioneel voor op een nieuw begin
 • Ze ontdekken de ontwikkelingen en opportuniteiten op de arbeidsmarkt
Wat is outplacement

Wat is outplacement

Outplacement is het begeleiden van ontslagen werknemers om snel een nieuwe baan te vinden of met een zelfstandige activiteit te beginnen. Dit gebeurt door een gespecialiseerde dienstverlener zoals Securex.

In sommige gevallen bent u als werkgever na het ontslaan van een medewerker verplicht om outplacement aan te bieden.

Onze outplacementtrajecten worden zowel individueel als in groep georganiseerd, waarbij onze adviseurs diensten en ondersteuning verlenen om:
 • Het ontslag te helpen verwerken
 • De zoektocht naar een nieuwe job te ondersteunen
 • Talenten, competenties en motivatie in kaart te brengen
 • Medewerkers die een zelfstandige activiteit willen starten te coachen


Hoeveel kost outplacement?

U bent hiervoor als werkgever verantwoordelijk, maar hoeveel het u exact kost hangt af van het soort begeleiding dat u wenst aan te bieden.

U heeft wel mogelijkheden om de kost hiervan te beperken:
 • Zijn er minstens 30 weken opzegvergoeding, dan mag u 4 weken inhouden om te investeren in outplacement. 
 • Mogelijk bestaat er een sectorfonds dat tussenkomt in de kosten. Bijvoorbeeld in de bouw (PC 124) kunt u een tussenkomst van 50% bekomen. In paritair comité (PC) 226 komt het Sociaal Fonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek tussen, en bij PC 200 kunt u beroep doen op Cevora.
 • Bij collectief ontslag wordt een deel van de kosten terugbetaald door de RVA.
 • Bij een faillissement wordt outplacement betaald door het Sociaal Interventiefonds.
Concreet biedt u met outplacement uw ontslagen medewerker de beste kans op een nieuw begin. Een mooi signaal naar uw personeelsleden dat ze ook na beëindiging van de samenwerking voor u belangrijk zijn.
 
Outplacement

Ontslag door werkgevers

Een medewerker ontslaan, is zelden de eerste keuze, maar soms wel onvermijdelijk. Is een ontslag de enige overblijvende mogelijkheid, dan bereidt u dat best grondig voor. Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen, waarbij outplacement daarvan één kan zijn.

Meer informatie over een medewerker ontslaan, over wettelijke verplichtingen bij een ontslag, of over outplacement?

Download het e-book Ontslag

Dient u over te gaan tot ontslag? Ontdek in dit e-book uw wettelijke verplichtingen voor, tijdens en na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Download het gratis e-book

Wanneer is outplacement verplicht?

Bij de algemene regeling geldt dat u als werkgever verplicht bent om outplacement bij ontslag aan te bieden indien uw medewerker een opzegtermijn van minstens 30 weken heeft.
Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden:
 • Bij de specifieke regeling: Medewerkers die minstens 45 jaar oud zijn én minstens 1 jaar in dienst zijn, hebben ook recht op outplacement en de plicht om het te volgen.
 • Bij collectief ontslag: alle medewerkers met een overeenkomst van onbepaalde duur krijgen outplacementbegeleiding. Dan richt u als werkgever een tewerkstellingscel op die outplacementbegeleiding aanbiedt, in overleg met de bevoegde regio. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en uitzendkrachten kunnen zich ook inschrijven in de tewerkstellingscel. Zij krijgen dan ook outplacementbegeleiding.
 • Ook moet u outplacement aanbieden indien u als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht, tenzij in uw sector (CAO) outplacement geregeld wordt via een Fonds van Bestaanszekerheid.


Hoe outplacement aanbieden?

De standaardprocedure is om het aanbod van outplacement via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst te bezorgen aan de ontslagen medewerker.
Zoals hierboven aangehaald, verloopt dat bij een collectief ontslag anders.
 

Mag mijn medewerker outplacement weigeren?

Bij collectief ontslag zijn uw medewerkers verplicht om outplacement te volgen via de tewerkstellingscel.
Bij individueel ontslag zijn er twee opties:
 • Onder de algemene regeling mag de medewerker outplacement weigeren.
 • Onder de specifieke regeling is de medewerker verplicht om outplacement te volgen om sancties te vermijden. Zijn of haar werkloosheidsuitkering wordt bij het niet volgen geschorst.
Indien u hierover met vragen zit, kunt u ons altijd contacteren. Wij informeren u over de juiste procedure en de nodige wettelijke documenten.
 
Stel uw vraag over outplacement
Outplacementbegeleiding

Outplacementbegeleiding aan individuen en groepen

Securex begeleidt individuen en groepen en dat zowel bij een individueel als bij een collectief ontslag. Daarbij hanteren we een combinatie van advies op locatie en digitaal, zodat dit op vlak van mobiliteit en veiligheid zo goed mogelijk verloopt.
 

Collectief ontslag

Bij een collectief ontslag helpen we u om een tewerkstellingscel op te richten om alle ontslagen medewerkers zo spoedig en zo duurzaam mogelijk aan een nieuwe passende toekomst te helpen.

Individueel ontslag

Bij een individueel ontslag biedt Securex outplacementbegeleiding aan in verschillende situaties. Of het nu gaat over het ontslag van een medewerker met een opzegperiode van 30 weken of iemand die minstens 45 jaar oud is en één jaar ononderbroken in dienst is. Securex begeleidt alle individuen. Ook zij die buiten het wettelijke kader vallen en die u outplacementbegeleiding wilt geven.   
 

Collectieve en individuele outplacementbegeleiding

In beide gevallen werken we samen met u de programma’s van de gewenste outplacementtrajecten uit. U kunt kiezen uit een ruim aanbod. Ons aanbod geeft u keuze uit drie trajecten: standaard traject, een individueel traject of een traject op maat. Welk traject u ook kiest, er wordt altijd individuele begeleiding aangeboden, ook in het standaardtraject.

We coachen en trainen uw medewerkers vanaf hun ontslag tot en met hun ‘nieuwe begin’. Ook daarna houden we contact met hen.
Bezorg uw medewerkers een vlotte nieuwe start
 
De opstart van het outplacement gebeurde heel vlot: goede informatie en uitleg via e-mail en telefoon. Toen de medewerker zelf met het traject gestart was, kreeg ik meteen de bevestiging hiervan. En de facturatie klopte perfect met de oorspronkelijke offerte. Tamara Keuleers HR-verantwoordelijke Mondi Group
Ik heb net mijn arbeidsovereenkomst getekend! En ik wil u graag bedanken voor de professionele begeleiding tijdens de afgelopen periode. Het waren interessante en boeiende videosessies waar ik veel heb van opgestoken en bijgeleerd. Ik kan u warm aanbevelen aan mensen die hun job verliezen om zo opnieuw gemotiveerd de draad op te nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe job. In het leven komt men zelden raspaarden tegen, maar ik had deze keer het geluk dat ik u getroffen heb. K.B. Deelnemer
Outplacement geeft een enorme meerwaarde in een moeilijke en onzekere tijd. Werkloosheid ondermijnt je zelfvertrouwen en de moed om verder te solliciteren. Via een outplacementtraject leer je je sterke en zwakke punten kennen en hoe je hiermee voordeel haalt via je sollicitatie. Bovendien word je door de coach als mens begeleid en gesteund in elke stap. V.B. Deelnemer
Wilt u meer weten over Outplacement? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Ebook ontslag

Dient u over te gaan tot ontslag? Ontdek in dit e-book uw wettelijke verplichtingen vóór, tijdens en na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Download uw gratis Ebook
Opzegtermijn berekenen

Dankzij deze tool bereken snel de opzegtermijn van uw werknemer.

Ga naar de tool
Mobility Center

Wilt u een interne mobiliteitscel opzetten? We helpen u. Eenmaal de mobiliteitscel is opgezet bepaalt u in welke mate u begeleiding en advies wenst in de uitrol van uw intern mobiliteitsplan.  

Meer info