Login
Service & contact Lex4You
Login
Open opleiding

De essentie van HR

Personeelsadministratie & -beheer (volledig traject)

Je hebt personeel aangenomen of bent gestart in een HR rol? Je hebt niet voldoende kennis over details van rechtspraak en loonbeleid? Hoe lees je correct loonfiche? Wat is een arbeidsreglement? Rechten en plichten werkgever en werknemer? Welke clausules moet je in een arbeidsovereenkomst opnemen? Deze vragen komen aan bod tijdens deze opleiding.

Schrijf je in!

Waarom kiezen voor deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding:

 • Verrijk je jouw kennis over de belangrijkste aspecten van arbeidsrecht en personeelsadministratie
 • Word je een volwaardig aanspreekpunt voor jouw medewerkers


Deze opleiding wordt erkend in het kader van de KMO-portefeuille.

Programma

Deze opleiding bestaat uit vijf modules:

Module 1 - De werknemer aanwerven

 • Formaliteiten bij de aanwerving. Wat zijn je belangrijkste administratieve verplichtingen? Wat is een arbeidsreglement?
 • Arbeidsovereenkomst. Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Hoe sluit je ze geldig af? Welke verplichtingen hebben de verschillende partijen? Welke periodes zijn mogelijk in een arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur…)?

Module 2 - De overeenkomst uitvoeren

 • Werkuren. Wat zijn de maxima per dag en per week? Wanneer is een werknemer deeltijds in dienst? Welke formele regels moet je naleven?
 • Loonbeleid. Wat is loonbeleid? Hoe leg je het vast? Welke uitgaven moet je aan je medewerkers terugbetalen? Welke sociale documenten hebben betrekking op het uitbetaalde loon?

Module 3 - Een tijdelijke onderbreking tijdens de uitvoering van de overeenkomst

 • Ziekte en ongeval in het privéleven. Moet je jouw werknemer betalen als hij te laat of afwezig is? Wat met verloren uren? Moet je een werknemer een loon betalen als hij ziek is? Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer?
 • Arbeidsongeval. Een werknemer heeft een arbeidsongeval. Wat zijn je plichten als werkgever? Moet je een loon uitbetalen?
 • Moederschapsverlof. Wat moet je doen als een werkneemster je komt vertellen dat ze zwanger is? Wat moet zij doen? Mag ze afwezig zijn voor prenatale onderzoeken?
 • Jaarlijkse vakantie. Hoe lang is de vakantie voor arbeiders en bedienden? Onder welke voorwaarden krijgt iemand vakantiedagen? Wat is het systeem van “jongerenvakantie”? Wat zijn “seniorvakanties”?
 • Tijdskrediet. Welke soorten tijdskrediet bestaan er? Is tijdskrediet een recht? Is je werknemer dan beschermd tegen ontslag?
 • Tijdelijke werkloosheid. Welke vormen van tijdelijke werkloosheid zijn er? Welke formaliteiten moet je vervullen als je werknemers tijdelijk werkloos zijn om economische redenen?
 • Andere afwezigheden. Wat is ‘klein verlet’? Wat is een ‘dwingende reden’? Onder welke voorwaarden behoudt je werknemer zijn recht op loon? Welke redenen gelden als grond voor klein verlet of dwingende reden?
 • Feestdagen. Welke wettelijke feestdagen zijn er? Hoe worden de werknemers op die dagen vergoed? Hebben deeltijdse werknemers recht op feestdagen?

Module 4 - Een arbeidsovereenkomst verbreken

De vierde module geeft ons de kans om de volgende thema's te behandelen: verbreking van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, verbreking in onderling overleg, outplacement, vervroegd pensioen, verbreking bij werkverlating, ontslag om dwingende reden, verbreking van de overeenkomst bij medische overmacht. We bespreken ook de formulieren en documenten die je nodig hebt als je een arbeidsovereenkomst wilt verbreken.

Module 5 - HR for Starters in een handomdraai (gegeven door een HR-coach)

 • De organisatie en haar functies structureren. Hoe geef je jouw organisatie structuur? Hoe leg je de rol en verantwoordelijkheden van iedereen vast?
 • De geschikte medewerker vinden. Wat zet je in een personeelsadvertentie? Waar vind je nieuwe medewerkers? Tips en tricks bij rekrutering en selectie van de juiste kandidaat.
 • Procedures en formele communicatie. Hoe formaliseer je bepaalde aspecten van het HR-beleid?
 • De indiensttreding van een medewerker. Welke administratieve formaliteiten moet je vervullen? Tips om een nieuwe medewerker goed te verwelkomen.
 • Opvolging van medewerkers. Hoe evalueer je jouw werknemers? Hoe zorg je ervoor dat je werknemers beter functioneren?
 • Gevolgen als je een werknemer ontslaat of als hij ontslag neemt. Welke lessen trek jij?


Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Ze geeft jou de basiskennis van arbeidsrecht en personeelsbeheer.

Vragen? Contacteer ons!

Komende sessies

Kortrijk 26 jan 2023 1450,00 excl. BTW Adres
Securex Kortrijk - Conservatoriumplein 21 - 8500 Kortrijk
op 26 jan 2023 – 9:00 tot 17:00 2 feb 2023 – 9:00 tot 17:00 9 feb 2023 – 9:00 tot 17:00
Gent 20 apr 2023 1450,00 excl. BTW Adres
Securex Gent - Verenigde-Natieslaan 1 - 9000 Gent
op 20 apr 2023 – 9:00 tot 17:00 27 apr 2023 – 9:00 tot 17:00 4 mei 2023 – 9:00 tot 17:00
Antwerpen 5 sep 2023 1450,00 excl. BTW Adres
Securex Antwerpen - Jan Van Gentstraat 3 - 2000 Antwerpen
op 5 sep 2023 – 9:00 tot 17:00 7 sep 2023 – 9:00 tot 17:00 11 sep 2023 – 9:00 tot 17:00
Gent 30 nov 2023 1450,00 excl. BTW Adres
Securex Gent - Verenigde-Natieslaan 1 - 9000 Gent
op 30 nov 2023 – 9:00 tot 17:00 7 dec 2023 – 9:00 tot 17:00 14 dec 2023 – 9:00 tot 17:00
Wens je deze opleiding te organiseren binnen jouw bedrijf?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren