Login
Service Contact Lex4You
Login
Opleiding

Tijdskrediet en ouderschapsverlof

Het systeem van tijdskrediet is de laatste jaren meermaals gewijzigd. Dit geldt eveneens voor het ouderschapsverlof: de modaliteiten voor de opname zijn nog vrij recent aangepast.

Inschrijving 2023 Inschrijving 2024

Waarom kiezen voor deze online opleiding?

Als werkgever is het belangrijk de verschillende vormen van tijdskrediet/ouderschapsverlof te kennen om te weten hoe met een  aanvraag van een werknemer om te gaan. Is ouderschapsverlof een recht in mijn onderneming? Moet ik onmiddellijk akkoord gaan of beantwoordt de werknemer niet aan de basisvoorwaarden?

Na het volgen van de online opleiding:

 • Ken je de basisvoorwaarden en de verschillende systemen.
 • Bezit je de nodige kennis om te reageren op een aanvraag van een werknemer in jouw onderneming.

Deze opleiding wordt erkend in het kader van de KMO-portefeuille.

Programma

Volgende punten komen aan bod:

Ouderschapsverlof:

 • Wie kan ouderschapsverlof aanvragen? Wat zijn de voorwaarden? Is het een recht?
 • Welke verschillende vormen van ouderschapsverlof bestaan er?
 • Hoe verloopt de aanvraag? Wat zijn de formaliteiten naar werkgever en naar RVA? Moet de arbeidsovereenkomst gewijzigd worden?
 • Kan de werkgever het ouderschapsverlof weigeren?
 • Bescherming tegen ontslag?
 • Wat na afloop van het ouderschapsverlof? Gevolgen naar rechten op sociale zekerheid? Wat bij verbreking van de arbeidsovereenkomst?
 • Onderbrekingsuitkering en cumul met andere inkomsten


Tijdskrediet:

 • Wie heeft recht op tijdskrediet en hoe verloopt de aanvraagprocedure? Hoe reageren op een aanvraag? Kan tijdskrediet geweigerd worden? Duur van het tijdskrediet?
 • Kan het tijdskrediet vroeger stopgezet worden? Kan het tijdskrediet gewijzigd worden? Zijn de werknemers in tijdskrediet beschermd tegen ontslag? Wat is de invloed op sociale zekerheidsrechten? Wat bij verbreking van de arbeidsovereenkomst?
 • Tijdskrediet met motief
 • Eindeloopbaantijdskrediet
 • Praktische vragen

Voorkennis

Een basiskennis van het arbeidsrecht is wenselijk. 

Syllabus

De syllabus voor de online opleiding wordt je vier dagen op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet je mailbox te controleren!

Komende sessies

Er zijn momenteel geen sessies gepland
Wil je deze opleiding organiseren binnen jouw bedrijf?

Dit zou je ook kunnen interesseren