Login
Service Contact Lex4You
Login
Webinar

Representatievergoeding en onkostenvergoeding

Mits het respecteren van bepaalde strikte voorwaarden, vormt de vergoeding van onkosten eigen aan de werkgever geen beloning. In de praktijk is de toekenning van forfaitaire vergoedingen er echter vaak op gericht om werknemers soms een beetje extra (para)fiscaal voordeel te geven, soms om een ​​al te omslachtig administratief beheer te vermijden.

Schrijf je in!

Waarom kiezen voor deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel een  licht te werpen op het begrip ‘onkostenvergoeding’ en de tools aan te reiken om een vergoedingsbeleid op te zetten dat is aangepast aan het bedrijf en het risico van herkwalificatie te beperken.

Na het volgen van die opleiding:

  • Heb je een duidelijk beeld van het begrip ‘kosten eigen aan de werkgever’
  • Ken je de valkuilen die vermeden moeten worden om de risico's van het herkwalificeren van deze vergoedingen als loon te verminderen

Deze opleiding wordt erkend in het kader van de KMO-portefeuille.

Programma

Volgende punten komen aan bod:

  • Wat zijn kosten eigen aan de werkgever?
  • Wat verstaat men onder de terugbetaling van kosten op basis van reële kosten of op forfaitaire basis?
  • Wat verstaat men onder representatiekosten?
  • Welke kosten zijn aanvaard door de RSZ en de fiscus? Bestaat er een ander standpunt tussen de RSZ en de fiscale administratie?
  • Mijn werknemer gaat regelmatig naar het buitenland. Welke kosten kan ik hem terugbetalen? Quid voor mobiele werknemers?
  • Welk belang heeft een fiscale ruling? Bestaat er een gelijkaardige procedure op sociaal vlak?
  • Zijn er alternatieven voor onkostenvergoedingen om de koopkracht van mijn werknemer tegen lagere kosten te vergroten?
  • Welke vergoedingen kunnen er betaald worden in het kader van structureel of occasioneel telewerk?

Voorkennis

Een basiskennis van het arbeidsrecht is wenselijk voor deze opleiding.

Syllabus

De syllabus voor de opleiding wordt je vier dagen op voorhand via e-mail toegestuurd. Vergeet dus zeker niet je mailbox te controleren!

Methodologie

De opleidingen van het parcours “HR for Experts” zijn interactief. De juridische regels worden aangevuld met vele voorbeelden uit de praktijk.

Komende sessies

Online 23 mrt 2023 395,00 excl. BTW Adres
Online
op 23 mrt 2023 – 9:00 tot 11:30
Online 14 sep 2023 395,00 excl. BTW Adres
Online
op 14 sep 2023 – 9:00 tot 11:30
Wens je deze opleiding klassikaal te volgen?

Vind een sessie
Dit zou u ook kunnen interesseren