Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gezondheid en medische onderzoeken

De arbeidsarts is een arts gespecialiseerd in de relatie tussen gezondheid en werk. De arbeidsarts ijvert voor compatibiliteit tussen de fysieke en mentale arbeidsvereisten op de werkplaats en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Gezondheidstoezicht

Uw werknemer kan tijdens zijn werk blootstaan aan risico's voor zijn gezondheid. Hij moet dan verplicht onderzocht worden door de arbeidsarts op geregelde tijdstippen. Zo niet kan hij niet aan het werk beginnen of blijven. Hij is « onderworpen » aan het gezondheidstoezicht. Het gezondheidstoezicht is een taak die aan de arbeidsarts is toevertrouwd en kan niet worden gedelegeerd aan een behandelend arts.

Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Jouw werknemer is al (enige) tijd ziek? Dan kan je - of jouw werknemer zelf - vragen dat er een re-integratietraject wordt opgestart. Deze procedure werd op 1 oktober 2022 hervormd. Hoe alles verloopt, ontdek je hier.

Vaststelling van definitieve ongeschiktheid

Sinds 28 november 2022 kunnen een werknemer en een werkgever slechts een beroep doen op de medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wanneer de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk en de bijzondere procedure in het kader van artikel 34 arbeidsovereenkomstenwet werd doorlopen, zoals omschreven in artikel I.4-82/1 van de codex over het welzijn op het werk.

Eerste hulp

De wetgeving bevat aanknopingspunten waardoor elke werkgever tot een optimale organisatie van de eerste hulp kan komen. Op basis van de risicoanalyse waarin de arbeidsarts een centrale rol speelt, kan de werkgever de nodige maatregelen bepalen.