Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Einde van het re-integratietraject

Wanneer is het re-integratietraject beëindigd?

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Het re-integratietraject is beëindigd op het ogenblik dat de werkgever :  

  • 1° Er door de arbeidsgeneesheer van op de hoogte wordt gebracht dat de werknemer niet is ingegaan op de herhaalde uitnodigingen van de arbeidsgeneesheer, met vermelding van de data en de wijze van uitnodigen
  • 2° Van de arbeidsgeneesheer een formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft ontvangen met beslissing C
  • 3° Het gemotiveerde verslag dat geen re-integratieplan kan opgemaakt worden heeft bezorgd aan de arbeidsgeneesheer en aan de werknemer
  • 4° Het re-integratieplan dat door de werknemer geweigerd is, heeft bezorgd aan de arbeidsgeneesheer  
  • 5° Het re-integratieplan dat door de werknemer goedgekeurd is, heeft bezorgd aan de arbeidsgeneesheer en aan de werknemer  

De arbeidsarts brengt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op de hoogte van het beëindigen van het re-integratietraject en van de reden hiervan.  

Het beëindigen van een re-integratietraject doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om in de toekomst een nieuw re-integratietraject op te starten.

Alle artikelen over