Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste hulp

Verzorgingslokaal

Deze ruimte is bedoeld om eerstehulpuitrusting te bevatten en slachtoffers van een ongeval of ziekte op te vangen.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

Groep A, B of C

Een verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die ingedeeld worden in de groep A, B of C, behalve indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is (met advies van de arbeidsarts en het CPBW). Hoewel het lokaal enkel mag gebruikt worden met als doel het toedienen van de eerste hulp, voorziet een bepaling dat het lokaal ook kan gebruikt worden als rustlokaal opdat de zwangere werkneemsters er kunnen rusten in aangepaste omstandigheden van comfort en opdat de werkneemsters die borstvoeding geven er hun kind kunnen voeden of melk afkolven.

Het verzorgingslokaal is voldoende ruim bemeten, biedt alle waarborgen inzake veiligheid en hygiëne en is voorzien van zowel koud als warm stromend water. Het wordt verlucht, verlicht en verwarmd in functie van zijn bestemming.

De plaats van het lokaal wordt aangeduid door een bord, overeenkomstig de bepalingen inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

De inrichting van het verzorgingslokaal (karakteristieken van het lokaal, materiaal, meubilair, …) wordt eveneens bepaald door de werkgever na advies van de arbeidsarts en het Comité.

Groep D

De verplichting van een verzorgingslokaal te voorzien voor groep-D bedrijven staat niet vermeld in de wetgeving.

De sociale inspecteurs kunnen echter steeds oordelen dat een verzorgingslokaal nuttig is.

 

 

Alle artikelen over Eerste hulp