Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Initiatief voor het re-integratietraject

Het is de taak van de arbeidsarts om het re-integratietraject op te starten. Het is echter de werkgever of de werknemer die het initiatief neemt om dit aan te vragen.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Initiatief voor het opstarten

Het verzoek om een re-integratie-traject op te starten gaat immers uit:

  • Hetzij van de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van deze ongeschiktheid, of van de behandelende arbeidsarts als de werknemer hiermee instemt
  • Hetzij van de werkgever:
    • Ten vroegste na een ononderbroken periode van 3 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer 
    • Of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest bezorgt van zijn behandelde arts waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt

De periode van 3 maanden wordt onderbroken wanneer de werknemer effectief het werk hervat, tenzij de werknemer binnen de eerste veertien dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt  (ongeschiktheid van dezelfde aard of niet). Dan wordt de periode geacht niet onderbroken te zijn.

Verwittiging van de werkgever en/of de adviserend arts

De arbeidsarts [1] verwittigt de werkgever wanneer hij een aanvraag tot opstart heeft ontvangen van de werknemer (of van zijn behandelende arts).

De arbeidsarts verwittigt de adviserend arts van het ziekenfonds wanneer hij een aanvraag tot opstart heeft ontvangen van de werknemer (of van zijn behandelende arts) of van de werkgever.

[1] Ook preventieadviseur-arbeidsarts of PA-AA genoemd

Het re-integratietraject vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de arbeidsarts deze aanvraag ontvangt.

Alle artikelen over