Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste hulp

Indeling van het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp

De werkgever bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden om de eerste hulp te verlenen en de noodzakelijke kwalificaties.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

A-B-C Bedrijven

Voor groep A-B-C bedrijven bepaalt de werkgever het aantal en de kwalificatie van de werknemers belast met het toedienen van de eerste hulp:

  • Aangeduide werknemers zonder basisvorming,
  • Hulpverleners met basisvorming,
  • Hulpverleners met basisvorming en specifieke kennis (gebonden aan risico’s aanwezig in het bedrijf),
  • Verpleekundigen.

Advies van de arbeidsarts en het CPBW is vereist. Er moeten tevens een voldoende aantal hulpverleners zijn gedurende de ganse tijd van de arbeid.

Praktische voorstel

Gezien dit alles nogal theoretisch is, heeft een werkgroep binnen Co-Prev(1) de volgende richtlijnen voorgesteld om toe te passen in de praktijk 

                               

(1)  Co-Prev is de overkoepelende organisatie van alle erkende externe diensten – Eindrapport werkgroep EHBO

De tabel gaat uit van werknemers die gelijktijdig aanwezig zijn.

Een 'aangeduide persoon' is een werknemer die bij voorkeur een eerstehulpinitiatie van ten minste 4 uur heeft gevolgd en die dit om de 3 jaar herhaalt.

D-bedrijf

In een D-bedrijf kan de werkgever zelf eerste hulpverlener zijn of één of meerdere werknemers daarvoor aanduiden en laten opleiden. Deze opleiding moet echter niet de basisopleiding zijn. Toch is het aangeraden dat de basisprincipes van eerste hulpverlening gekend zijn (initiatiecursus van 4 uur).

Opmerking : de sociale inspecteurs kunnen echter steeds oordelen dat een andere indeling van het personeel belast met het toedienen van de eerste hulp is.

Vorming en bijscholing van de hulpverleners - Initiatie

De basisvorming en de bijscholing kunnen alleen gegeven worden door centra, erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een jaarlijkse bijscholing is verplicht, tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is en met advies van de arbeidsarts en het CPBW. In dat geval kan de bijscholing tot twee jaar worden verlengd. Deze risicoanalyse moet steeds schriftelijk ter beschikking zijn van de inspectie.

Een hulpverlener die, omwille van een geldige reden, een bijscholingssessie niet kan bijwonen, moet deelnemen aan een andere bijscholingssessie binnen de twaalf maanden die volgen op de oorspronkelijk voorziene bijscholing. Zoniet zal de werknemer opnieuw een volledige opleiding moeten doorlopen en wordt hij ondertussen niet langer erkend als hulpverlener met basisvorming.

Ontdek ons opleidingsaanbod EHBO !

Onze externe dienst voor preventie & bescherming organiseert ook de initiatiecursus. Meer info vindt u op onze site.

Alle artikelen over Eerste hulp