Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste hulp

De Automatische Externe Defibrillator (AED)

Tot hiertoe zijn bedrijven noch openbare besturen niet verplicht een AED te voorzien op de werkvloer. Kan het echter nuttig zijn ?

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

In België zijn gemiddeld 30 mensen per dag slachtoffer van een hartstilstand. In afwachting van de externe hulpdiensten kan het beschikbaar zijn van een AED een belangrijke rol spelen in de overlevingskansen van deze slachtoffers

Risicoanalyse

Een specifieke risicoanalyse is de beste manier om na te gaan of het voorzien van een AED in uw bedrijf nuttig kan zijn voor uw werknemers.

Hier enkele te evalueren parameters :

 • Zijn er veel werknemers aanwezig van boven de 50 jaar? Komen er in uw bedrijf dikwijls bezoekers van een zekere leeftijd? Het risico op een hartstilstand neemt immers toe met de leeftijd en wordt belangrijk eens boven de 50 jaar.
 • Is het werk voor uw werknemers een zware belasting voor het hart?
 • Is er een verhoogd risico op elektrocutie op de werkvloer?
 • Is het bedrijf moeilijk te bereiken voor de hulpdiensten of duurt het eerde lang om deze ter plaatse te hebben?

Wettelijke verplichtingen bij de aanschaf van een AED

Heeft u beslist ? U gaat een AED aanschaffen ? Dan zijn er wel een aantal verplichtingen na te komen vooraleer de AED ter beschikking te stellen.

In de praktijk zorgt de leverancier meestal, via een contract, voor deze verplichtingen, maar u blijft toch verantwoordelijk voor de uitvoering er van:

 • U moet uw AED registreren bij FOD Volksgezondheid met het daartoe bestemde officieel formulier.
 • Bij de brief die u dan krijgt betreffende de toekenning van het registratienummer ontvangt u ook een memento waarin de werkwijze van een AED wordt uitgelegd. Bewaar dit inlichtingsblad bij de AED koffer.
 • Bevestig dan de klever met het registratienummer op de koffer van de AED.
 • Bevestig een voldoende groot pictogram op de koffer van de AED, zodat deze duidelijk herkenbaar is. Zit de AED nog in een bijkomende verpakking, bevestig ook daarop dan eenzelfde pictogram.
 • Vermeld op de koffer volgende inlichtingen:
  • Gegevens van de eigenaar
  • De tekst: “ Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont”
  • Eveneens de tekst: “Gelieve steeds het centrum voor dringende geneeskundige hulpverlening te verwittigen via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van een AED.
 • Controleer het toestel maandelijks en na elk gebruik. Bewaar ze gedateerd in een register.
 • Plaats het toestel in een verzegelde koffer of kast, samen met de batterij en de elektrodes en dit volgens de instructies van de fabrikant.
 • Registreer elk gebruik van uw AED en stel deze gegevens elk jaar ter beschikking van het Directoraat Generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer. Informeer ook de behandelende arts van de defibrillatie, echter enkel op vraag van het slachtoffer.

Naast deze administratieve verplichtingen voorziet u best ook een aantal maatregelen om het gebruik van zo’n AED door iedereen in het bedrijf te bevorderen:

 • Zorg voor een duidelijke communicatie;
 • Plaats het toestel op een strategische plaats met een duidelijke signalisatie;
 • Organiseer opleidingen voor het personeel. Uw externe dienst organiseert deze opleidingen: info op academy@securex.be.

Categorie 1 of 2? Volautomatisch of semi-automatisch ?

De wetgeving maakt een onderscheid voor AED toestellen categorie 1 of 2. Categorie 1 toestellen zijn volautomatisch en mogen door elkeen gebruikt worden. Categorie 2 toestellen zijn semi-automatisch en zijn enkel bestemd voor professionele gebruikers.

Bij semi-automatische toestellen moet de gebruiker zelf oordelen of hij een schok toedient of niet. De volautomatische AED detecteert zelf of een schok moet toegediend worden of niet. DE gebruiker van het toestel heeft hierover geen controle.

Onze raad: plaats enkel toestellen van categorie 1!

Een kleine uitzondering ?

De Franstalige Gemeenschap heeft bij decreet besloten dat alle sportinfrastructuren moeten beschikken over een AED van categorie 1, en dit sedert 31 december 2013. Een “sportinfrastructuur” is gedefinieerd als elk gebouw waarin sport wordt beoefend.

 

Alle artikelen over Eerste hulp