Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gezondheidstoezicht

Welke soorten onderzoeken zijn verplicht voor onderworpene werknemers?

Is uw werknemer onderworpen aan het medisch toezicht? Dan moet hij op bepaalde tijdstippen onderzocht worden door de arbeidsarts, namelijk : bij aanwerving, op periodieke basis, na een arbeidsongeschiktheid van 4 weken of meer, of bij een verandering van functie die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Aangezien deze onderzoeken verplicht zijn voor de werknemers, geldt: "De werknemers die zich onttrekken aan de preventieve medische onderzoeken mogen door de werkgevers niet aan het werk worden gesteld of gehouden.”

De voorafgaande gezondheidsbeoordeling (bij aanwerving)

De voorafgaande gezondheidsbeoordeling kan gebeuren vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt, voor zover deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de procedure van werving en selectie en de arbeidsovereenkomst effectief tot stand komt als de kandidaat geschikt is verklaard.

Het is in elk geval verplicht dat deze gezondheidsbeoordeling plaatsgrijpt vóór de effectieve blootstelling aan de risico's.

Het periodiek gezondheidstoezicht

Wanneer een van uw werknemers onderworpen aan gezondheidstoezicht is, moet hij met een bepaalde frequentie worden onderzocht. Dit wordt het periodiek gezondheidstoezicht genoemd.

Het periodiek gezondheidstoezicht wordt onderverdeeld in twee delen:

  • een periodieke gezondheidsbeoordeling die uitgevoerd wordt door de arbeidsarts (anamnese en klinisch onderzoek);
  • aanvullende medische handelingen, die tussen twee periodieke gezondheidsbeoordelingen uitgevoerd worden door de arbeidsarts zelf of onder zijn verantwoordelijkheid door verpleegkundigen (vaccinatie, longfunctietest, audiogram, elektrocardiogram, vragenlijst, …).

De eerste periodieke gezondheidsbeoordeling wordt altijd 12 maanden na de voorafgaande gezondheidsbeoordeling uitgevoerd. Vervolgens worden de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling en de frequentie en de inhoud van de aanvullende medische handelingen per risico bepaald (zie bijlage I.4-5 van de codex over het welzijn op het werk).

Bijvoorbeeld voor een veiligheidsfunctie, stijgt de tijd tussen twee periodieke gezondheidsbeoordelingen tot 24 maanden. 12 maanden na deze eerste gezondheidsbeoordeling moeten er echter aanvullende medische handelingen worden uitgevoerd. Dit leidt bijvoorbeeld tot:

  • Voorafgaande gezondheidsbeoordeling: januari 2024
  • Periodieke gezondheidsbeoordeling: januari 2025
  • Aanvullende medische handelingen: januari 2026
  • Periodieke gezondheidsbeoordeling: januari 2027
  • Aanvullende medische handelingen: januari 2028
  • Enz

Het onderzoek bij werkhervatting

Hervat uw onderworpen werknemer zijn werk na 4 weken of meer afwezigheid wegens ziekte, ongeval, zwangerschap? U moet hem laten onderzoeken door de arbeidsarts. Deze gaat na of de werknemer zijn oorspronkelijk werk in alle veiligheid kan hervatten.

Op verzoek van de werknemer of wanneer arbeidsarts het nodig acht wegens de aard van de ziekte, de aandoening of het ongeval kan het onderzoek bij werkhervatting ook plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur.

Het onderzoek moet binnen de 10 dagen na hervatting doorgaan.

Het onderzoek bij wijziging van werkpost of activiteit

Is een nieuwe functie toegewezen aan uw werknemer die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht en is hij nog niet gezien door de arbeidsarts voor de risico's verbonden aan deze nieuwe functie? Hij moet dan onderzocht worden door de arbeidsarts om te zien of hij voor de nieuwe functie geschikt is.

Alle artikelen over Gezondheidstoezicht