Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste hulp

Het eerstehulpregister

Elke interventie van gelijk welke hulpverlener moet geregistreerd worden in een daartoe bestemd register.

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2022

Lichte ongevallen moeten niet meer aangegeven worden aan de arbeidsongevallenverzekering maar moeten geregistreerd worden in dit eersthulpregister. Er is sprake van een licht ongeval als volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:

  • Er is geen loonverlies;
  • Het slachtoffer is niet arbeidsongeschikt;
  • Het ongeval heeft alleen zorgen vereist waarvoor de tussenkomst van een arts niet nodig was;
  • De zorgen werden toegediend na het ongeval en alleen op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer die een interventie doet in het kader van eerste hulp moet volgende elementen opnemen in een register dat de werkgever bijhoudt:

  • Zijn naam,
  • De naam van het slachtoffer, de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval,
  • De aard, de datum en het uur van de interventie,
  • De identiteit van eventuele getuigen.

Ingeval van verergering van het licht ongeval, is de aangifteplicht opnieuw van toepassing. In dat geval doet de werkgever de aangifte binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

We stellen voor ons model voor een eerstehulpregister te gebruiken.

 

Alle artikelen over Eerste hulp