Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gezondheidstoezicht

Wie zijn de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht?

Het zijn de resultaten van de risicoanalyse, uitgevoerd in samenwerking met de arbeidsarts, die toelaten te bepalen voor welke werkposten een gezondheidstoezicht noodzakelijk is.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Risicofuncties

Het gezondheidstoezicht is verplicht voor veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico.

Zo verstaat men onder :

1° activiteit met een welbepaald risico

 • Blootstelling aan chemicaliën zoals oplosmiddelen (bv. benzeen, tolueen, xyleen), zware metalen (bv. lood, kwik), …
 • Blootstelling aan fysische agentia (bv. lawaai, trillingen, ioniserende straling, ...)
 • Blootstelling aan biologische agentia (bv. tetanus, hepatitis A en B, ...)
 • Blootstelling aan ergonomische belasting (bv. het hanteren van lasten, ...)
 • Blootstelling aan psychosociale belasting (bv. nachtarbeid).

2° veiligheidsfunctie

De werknemer die met arbeidsmiddelen werkt voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen de veiligheid of de gezondheid van andere werknemers kan in gevaar kunnen brengen  :

 • hij bestuurt voertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen, heftrucks;
 • hij bedient machines die gevaarlijke installaties in werking zetten of houden;
 • hij draagt een dienstwapen.

3° functie met verhoogde waakzaamheid

Elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid de veiligheid en gezondheid van andere (externe) werknemers in gevaar kan brengen.

Bijvoorbeeld: bewaking van een chemische installatie vanuit een controlekamer.

Informatieverplichting

Werknemers in dergelijke werkposten zijn dus "onderworpen" aan gezondheidstoezicht en moeten worden geïnformeerd over de inhoud van het gezondheidstoezicht. Om u te helpen met deze informatieverplichting, stellen wij u onze brochure "Waarom is een medisch onderzoek verplicht?”

Opmaken van de lijst met risicoposten

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat bepaalde lijsten worden opgesteld:

 • een lijst met de veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico
 • een naamlijst met de werknemers die verplicht aan het gezondheidstoezicht onderworpen zijn, met naast de naam van elke werknemer de aard van de effectief uitgeoefende veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid of activiteit met welbepaald risico
 • een naamlijst met de werknemers die onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculinetests

Voor elke werknemer moet u vermelden:

 • de naam en voornaam
 • het geslacht
 • de geboortedatum
 • de datum van de laatste verplichte gezondheidsbeoordeling

De werkgever bewaart deze lijsten gedurende ten minste vijf jaar vanaf de datum waarop deze lijsten werden opgesteld en zij mogen zowel op papier als op elektronische gegevensdrager worden bewaard.

Alle artikelen over Gezondheidstoezicht