Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Gezondheidstoezicht

Onderzoeken op initiatief van de werknemer (onderworpen of niet)

Zowel onderworpen als niet onderworpen werknemers hebben recht op een aantal onderzoeken bij de arbeidsarts. Ze zijn echter niet verplicht en gebeuren steeds op vraag van de werknemer, op vrijwillige basis.

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2022

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, kan elke werknemer rechtstreeks bij de arbeidsarts een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen om te zien of zijn werkpost niet beter ingesteld kan worden. De arbeidsarts kijkt na of dit kan maar geeft geen oordeel over de geschiktheid van de werknemer. Het onderzoek gebeurt immers in een periode waarin de werknemer arbeidsongeschikt is.

Indien de werknemer rechtstreeks contact opneemt met de arbeidsarts, verwittigt deze de werkgever, tenzij de werknemer hiermee niet akkoord is.

Het bezoek vindt plaats binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de aanvraag.

Dit onderzoek komt niet in de plaats van het verplichte onderzoek bij werkhervatting voor uw onderworpen werknemers die hun werk hervat na meer dan 4 weken afwezigheid.

De spontane consultatie

Werken kan ziek maken. Indien uw werknemer denkt dat zijn werkpost schadelijk is voor zijn gezondheid, kan hij rechtstreeks bij de arbeidsarts een spontane raadpleging vragen.

Indien de werknemer rechtstreeks contact opneemt met de arbeidsarts, verwittigt deze de werkgever, tenzij de werknemer hiermee niet akkoord is.

Het bezoek vindt plaats binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de aanvraag.

Alle artikelen over Gezondheidstoezicht