Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gezondheidstoezicht

Organisatie van gezondheidsbeoordelingen: aandachtspunten

De werkgever is verplicht contact op te nemen met de dienst preventie en bescherming op het werk om de datum van de gezondheidsbeoordeling vast te stellen, die hij vervolgens aan de werknemer meedeelt. Met welke elementen moet rekening worden gehouden?

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Verzoek om gezondheidstoezicht

De werkgever is verplicht om in de volgende gevallen een formulier "verzoek om gezondheidstoezicht op de werknemers" in te vullen en de arbeidsarts te bezorgen:

  • Gezondheidsbeoordeling voorafgaand aan de tewerkstelling of aan de verandering van tewerkstelling
  • Een onderzoek bij werkhervatting
  • Een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming
  • Een voortgezet gezondheidstoezicht
  • Een uitbreiding van het gezondheidstoezicht

  

Arbeidstijd en verplaatsingskosten

Sommige onderzoeken bij de arbeidsarts moeten tijdens de werkuren plaatsvinden, namelijk:

  • De periodieke gezondheidsbeoordeling
  • Het onderzoek bij werkhervatting
  • Het onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming
  • Een uitbreiding van het gezondheidstoezicht

Het is verboden om buiten werktijd of tijdens de opschorting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekteverlof of vakantieperiode) een van de bovengenoemde examens bij te wonen. Bijgevolg zou ook de beslissing van de arbeidsarts die na afloop van dit medisch onderzoek zou worden genomen, absoluut nietig zijn.

Een werknemer die tijdens zijn werkuren naar een consultatie bij de arbeidsarts gaat, wordt normaal gesproken betaald. De eventuele verplaatsingskosten zijn ook ten laatste van de werkgever.

Alle artikelen over Gezondheidstoezicht