Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste hulp

Eerste Hulp : welke maatregelen moet de werkgever nemen?

Voor een optimale organisatie van de eerste hulp moet elke werkgever rekening houden met de karakteristieken van zijn onderneming.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

Eerste hulp is alle noodzakelijke handelingen, erop gericht om :

 • De gevolgen van een ongeval, een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken,
 • De opgelopen letsels niet te laten erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp.

Verplichtingen van de werkgever

U bepaalt zelf de organisatie van de eerstehulpverlening. Daarbij houdt u rekening met de aard van de activiteiten in uw bedrijf en de resultaten van de risicoanalyse. De maatregelen moeten er voor zorgen dat:

 • Werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn, zo spoedig mogelijk de gepaste eerste hulp krijgen;      
 • De getroffen werknemers kunnen vervoerd worden;
 • Er contacten gelegd zijn met diensten buiten de onderneming, gespecialiseerd in medische noodhulp opdat de betrokken werknemer zo snel mogelijk de gepaste medische hulp zouden krijgen.

Deze maatregelen zijn van toepassing op alle personen die op de arbeidsplaats aanwezig zijn, intern of extern van de onderneming.

Concreet :

De organisatie van de eerste hulp is minder afhankelijk van de grootte van het bedrijf, eerder van de aanwezige risico’s. Daarvoor houdt u rekening met:

 • De aard van de activiteiten van uw onderneming,
 • De resultaten van de risicoanalyse,
 • Het aantal werknemers.

Te nemen maatregelen

De werkgever stelt de nodige maatregelen vast, na advies van het Comité, met de medewerking van de interne dienst en van zijn arbeidsarts.

De te nemen maatregelen zijn de volgende:

 • De procedures: deze procedures betreffen inzonderheid de wijze van informeren van de werknemers over de organisatie van de eerste hulp, het interne communicatiesysteem om zo snel mogelijk de personen belast met het toedienen van de eerste hulp te bereiken, de externe communicatie met de gespecialiseerde diensten,…

Stel uw werknemers op de hoogte van de eerste hulp-procedures. Communiceer wie aangesteld is voor de eerste hulpverlening en de plaats van de verbanddoos. De voornaamste telefoonnummers van externe hulpverleners dienen ter beschikking te zijn.
 

 • De uitrusting: de verbanddoos en de aanvullende noodzakelijke middelen afhankelijk van de specifieke risico's van uw onderneming.
 • De organisatie van de eerste hulp en de vorming van hulpverleners
Alle artikelen over Eerste hulp