Login
Service Contact Lex4You
Login

Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep?

Maak de juiste keuze tussen hoofd- of bijberoep

Je wil graag jouw eigen baas zijn? Dan is het statuut van zelfstandige in hoofdberoep vast iets voor jou. Nog niet zeker van je stuk of nog geen zin om je huidige job helemaal op te geven? Overweeg dan het statuut van zelfstandige in bijberoep. Het statuut van je keuze zal de sociale bescherming die je geniet bepalen, en de sociale bijdrage die je daarvoor betaalt.

Contacteer ons

De belangrijkste verschillen op een rijtje

 • Als zelfstandige in bijberoep combineer je jouw zelfstandige activiteit met een andere beroepsactiviteit.
 • Die zelfstandige activiteit in bijberoep mag niet concurreren met je werkgever.
 • Je bouwt sociale rechten op via je hoofdberoep, dus in bijberoep is dat via je werkgever.
 • Als zelfstandige in hoofdberoep is dat via je zelfstandige activiteit, daarom betaal je hogere sociale bijdragen.

Verschil tussen hoofdberoep en bijberoep

Er zijn wel meer verschillen tussen hoofd- en bijberoep, maar het essentiële verschil is namelijk dat je als medewerker bijdraagt aan de gezondheidszorg door heffingen op je loon. Je betaalt, maar voelt dat minder aan, omdat je werkgever dat voor jou doet. 

Het equivalent als ondernemer zijn sociale bijdragen. Je draagt ook bij aan de gezondheidszorg, maar in vergelijking met een medewerker toch een stuk minder. Dat verklaart waarom een zelfstandige zich beter extra beschermt via verzekeringen en ook best je pensioen goed plant.

Hoe je bijdraagt aan de sociale zekerheid, zal bepalen of je een zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep bent. Werk je meer dan 50% in loondienst, dan bouw je sociale rechten op via je werkgever. Daarom betaal je ook lagere sociale bijdragen.

Is dat niet het geval, ben je helemaal zelfstandige of werk je slechts voor een klein deel in loondienst, moet je zelf instaan voor je sociale zekerheid en betaal je hogere sociale bijdragen.


Hoe verwerf je sociale rechten?

Heel kort: door sociale bijdragen te betalen. Daarom ben je als zelfstandige in hoofdberoep verplicht om minstens een minimumbijdrage te betalen, zelfs al zijn je inkomsten laag.

Zelfstandige in hoofdberoep

Werk je hoofdzakelijk als zelfstandige? Dan krijg je het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. Je profiteert dan van alle voordelen die hieraan verbonden zijn.


Wanneer ben je zelfstandige in hoofdberoep?

 • Je beoefent geen andere beroepsactiviteit naast je zelfstandig beroep
 • Je werkt naast je zelfstandige activiteit minder dan 50% als werknemer of ambtenaar
 • Je werkt minder dan 60% als vastbenoemde leerkracht

Uitzondering: Heb je de pensioenleeftijd bereikt of geniet je van een vervroegd pensioen? Dan val je onder een apart statuut.

Je voordelen als zelfstandige in hoofdberoep?

Je bouwt sociale rechten op.  Zo heb je een vangnet als je:

 • Medische kosten hebt
 • Niet kan werken door ziekte of ongeval
 • Met pensioen gaat
 • Noodgedwongen stopt als zelfstandige of failliet gaat
 • Mantelzorg geeft
 • Een kindje krijgt of adopteert

In blijde verwachting? Goed nieuws: Zelfstandige moeders hebben recht op moederschapsrust, een uitkering én 105 dienstencheques. En sinds 1 mei 2019 krijgen ook vaders en meemoeders verlof en een uitkering bij een geboorte. Lees meer over de aanpassingen van het moeder - en vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

Nadelen van zelfstandige in hoofdberoep

Aangezien je zaak of bedrijf je werk is, hangt je inkomen af van je resultaten. Gaat het minder goed met je zelfstandige activiteit? Dan heb je geen volwaardige job om op terug te vallen. Starten als zelfstandige in hoofdberoep omvat risico’s, maar dat hoeft je niet tegen te houden.

 • Kijk voor extra beschermingen tegen het wegvallen van je inkomen
 • Hou zicht op je financiële situatie
 • Blijf in contact met je boekhouder

Tip: Als nieuwe starter kan je aan een tijdelijk voordeliger tarief starten.

Graag meer concrete cijfers voor je situatie?

Contacteer een expert

Zelfstandige in bijberoep

Starten als zelfstandige in bijberoep? Prima keuze. Een job in bijberoep is ideaal om te proeven van het leven als zelfstandige. Loopt je plan niet zoals verwacht? Dan heb je nog altijd je hoofdberoep als vangnet.


Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Je voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Je werkt minstens halftijds als werknemer in de privésector
 • Je bent minstens halftijds ambtenaar (minimaal acht maanden of 200 dagen per jaar) 
 • Je werkt als vastbenoemde leraar minstens 60% van een voltijds uurrooster. Als niet vastbenoemde leraar werk je minstens 50% van een volledig uurrooster
 • Je ontvangt een vervangingsinkomen met behoud van pensioenrechten. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkeringen onder het systeem ‘springplank naar zelfstandige’ of uitkeringen voor een voltijds tijdskrediet. Indien je een uitkering combineert met een zelfstandig bijberoep, ga je best steeds na wat de voorwaarden zijn.

Opgelet: Zorg dat je met je bijberoep niet concurreert met je werkgever. Als je voor een schilder in loondienst werkt, zal die het minder tof vinden om te horen dat je in je vrije tijd ook bij - mogelijks - dezelfde klanten gaat schilderen. Het is beter om hierover op voorhand te overleggen met je werkgever. Zo weet je wat aanvaardbaar is.

Wat zijn de voordelen als zelfstandige in bijberoep?

 • Je verdient iets extra
 • Je kan je beroepskosten aftrekken van de belastingen
 • Je proeft van het zelfstandige statuut zonder voluit de stap te zetten
 • Je neemt minder risico. Want je kan terugvallen op je inkomen in hoofdberoep 
 • Je betaalt pas sociale bijdragen als je inkomen hoger ligt dan een bepaald bedrag


De nadelen van het statuut van zelfstandige in bijberoep?

 • Je zelfstandige activiteit neemt veel tijd in beslag
 • Je betaalt sociale bijdragen, maar je krijgt geen extra sociale rechten
 • Je inkomsten komen bovenop je loon. Gevolg? Je valt waarschijnlijk in een hogere belastingschijf (bij een eenmanszaak)
 • Je maakt kosten om te investeren, je boekhouder te betalen, je te verplaatsen ...

Met andere woorden, als zelfstandige in bijberoep proef je van de meeste voordelen van zelfstandig zijn, zonder dat je meteen alle risico’s neemt of alle kosten maakt. Sommige mensen maken liever meteen de sprong, anderen proberen liever het water eens uit.

De experten van Securex staan voor je klaar om je bij iedere stap te begeleiden.

Bespreek je plannen
Klaar om zelfstandige te worden?

Dit zou je ook kunnen interesseren: