Menu
Welzijn op het werk

Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk (EDPBW)

Gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk met een EDPBW

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) op het werk focust op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op de werkvloer. De erkende externe dienst voor preventie en bescherming van Securex ondersteunt uw onderneming bij al haar welzijnsverplichtingen op de werkplek.

Contacteer ons
Verplichtingen

Wettelijke verplichtingen rond gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk

Vanaf de eerste werknemer is een werkgever verplicht om zich aan te sluiten op een EDPBW. Onze experts adviseren en ondersteunen u dan bij alle wettelijke verplichtingen rond gezondheid, welzijn en veiligheid op de werkvloer. 
 
Wat kan een externe preventiedienst voor u betekenen? In nauwe samenwerking met u  
  • stroomlijnen we uw welzijnsadministratie met behulp van onze tool Health & Safety Online 
  • volgen we de gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers op 
  • werken we mee aan de opstart, het uitwerken en het bijwerken van de risicoanalyse 
  • stellen we preventiemaatregelen voor op basis van de resultaten van de risicoanalyse 
  • werken we een beleidsadvies uit 
  • organiseren we opleidingen rond gezondheid, veiligheid en welzijn (Securex is officieel erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als opleidingsverstrekker)  
  • en nog veel meer 
En dat allemaal volgens de recentste wettelijke vereisten. 

Vanaf 50 werknemers is ook een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht. Het CPBW komt minstens maandelijks samen en formuleert maatregelen om het welzijn van medewerkers te bevorderen. Het comité ziet ook toe op de uitvoering van deze maatregelen.  
 
Wat doet een EDPBW

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, wat is dat?

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk organiseert het gezondheidstoezicht van de onderworpen werknemers. Zo plant een externe preventiedienst de onderzoeken door een arbeidsarts en volgt deze op. 

Naast medisch toezicht helpt een EDPBW u ook arbeidsrisico’s te beheersen en de werkplek veilig te houden voor al uw medewerkers. Op deze vijf disciplines identificeert en analyseert een externe preventiedienst risico’s rond:   Lees meer over Securex als externe preventiedienst
Voordelen

De EDPBW van Securex, een meerwaarde voor uw onderneming

Met een externe preventiedienst haalt u alle expertise rond veiligheid en gezondheid op het werk binnen in uw onderneming. We pakken het welzijn in uw bedrijf geïntegreerd aan, met een duurzame focus op een gezonde, stressvrije en veilige werkplek waar uw medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven. 

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van Securex biedt u veel extra’s. Naast de wettelijke verplichtingen breiden we onze dienstverlening uit met een waaier aan innovatieve diensten, zoals   Sluit u aan bij Securex
Tarieven

Hoeveel kost een externe preventiedienst?

Per werknemer betaalt u een vast bedrag aan de externe dienst. Het bedrag hangt af van de tariefgroep waartoe uw onderneming behoort. Die verschillen op basis van de NACE-code van uw onderneming. Eenvoudig gezegd: hoe hoger het risico in de sector, hoe hoger het minimumbedrag dat u betaalt per werknemer.  

De NACE-codes, het opleidingsniveau van uw interne preventieadviseur en het aantal medewerkers bepalen de aard van de dienstverlening van een externe dienst. We onderscheiden hierin twee systemen: algemene prestaties en preventie-eenheden. 

1. Algemene prestaties 
Ondernemingen zonder preventieadviseur niveau I of II volgen het systeem van algemene prestaties, met daarin een basispakket van diensten.  

2. Preventie-eenheden 
Ondernemingen die wel een preventieadviseur met opleiding niveau I of II hebben, beschikken over verschillende preventie-eenheden. Deze eenheden kunnen door de werkgever worden besteed als prestaties van de externe dienst. Meer lezen over het huidige tariefbeleid voor de externe diensten?
Opleidingen

Praktijkgerichte opleidingen over gezondheid, veiligheid en welzijn

Hou de vinger aan de pols met onze praktijkgerichte Health & Safety-opleidingen
Mentaal en fysiek fitte medewerkers zijn productiever en zorgen immers voor een laag absenteïsmecijfer. 

De opleidingen van Securex vormen uw interne medewerkers op tot experts op vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. De voorbeelden uit het echte leven, tips en best practices kunt u onmiddellijk in uw onderneming toepassen. 

Ontdek al onze Health & Safety-opleidingen
Meer weten over Securex als EDPBW?

Neem contact met ons op