Login
Service Contact Lex4You
Login

Medisch toezicht

Gezondheidsrisico’s en gezonde werknemers

Het is belangrijk rekening te houden met mogelijke risico's om te voorkomen dat de arbeidsomstandigheden de gezondheid van je werknemers beschadigen. De bedrijfsarts analyseert de gezondheidsrisico's op de werkplek en bepaalt de noodzakelijke onderzoeken.

Ga voor efficiënt beleid

Het nut van medisch toezicht

 • Voorkom risico’s gerelateerd aan de taken van werknemers
 • Krijg cijfers en rapporten die je helpen om je gezondheidsbeleid te verbeteren
 • Werknemers blijven gezond en werken in optimale omstandigheden

Vinger aan de pols via medisch toezicht

Je arbeidsarts zal je helpen bij de analyse van de gezondheidsrisico's op het werk om te bepalen welke onderzoeken noodzakelijk zijn.

Aanpak van Securex

Een geïntegreerde aanpak van de gezondheid van je bedrijf omvat:

 • Een gezondheidsbeoordeling voor je aanwerft
 • Periodiek gezondheidstoezicht voor alle werknemers uit de risicocategorieën
 • Medisch onderzoek bij werkhervatting na een ziekteverlof van vier opeenvolgende weken wegens ziekte van een werknemer die onderworpen is aan gezondheidstoezicht
 • Een onderzoek voor de werkhervatting op verzoek van de werknemer 
 • Spontane bezoeken op verzoek van de werknemer of de huisarts
 • Een verlengd medisch toezicht op werknemers blootgesteld aan specifieke risico's

De arbeidsarts van Securex helpt je te voldoen aan je wettelijke verplichtingen bij medisch toezicht en een preventief gezondheidsbeleid in te voeren. Ga nog een stap verder en verbeter de gezondheid en vitaliteit in jouw onderneming dankzij een gezondheidsbeleid.

Op zoek naar een toffe manier om de gezondheid van je werknemers te verbeteren?

Ontdek onze gezondheidscheck-ups

BeWell, je partner voor aanvullende medische handelingen

BeWell is een ideale oplossing voor Aanvullende Medische Handelingen (AMH), die altijd doelgericht en doeltreffend moeten worden uitgevoerd op basis van de risico's die in de preventiestructuur van je bedrijf zijn beschreven. 

Moeten je medewerkers maar om de twee jaar door de bedrijfsarts onderzocht worden? Dan verloopt het medisch toezicht in de praktijk als volgt:

Jaar 1: gezondheidsbeoordeling door de verpleegkundige en de bedrijfsarts.

Jaar 2: tussentijdse gezondheidscontrole door een verpleegkundige in de vorm van AMH. De medewerkers moeten dan een digitale medische vragenlijst invullen. Op basis hiervan wordt bepaald of er al dan niet een afspraak met de bedrijfsarts nodig is.

Dit volledig gedigitaliseerde proces versterkt de preventie binnen je bedrijf en geeft je medewerkers veel autonomie. Ze krijgen waardevolle informatie over hun gezondheid. Daarnaast kunnen ze gerichte maatregelen nemen om hun mentale en fysieke welzijn op te krikken.

Ontdek BeWell


Verplichte en optionele vaccinatie

Het vaccineren is essentieel bij risicopreventie voor de gezondheid. Er zijn twee redenen om te vaccineren:

 • Verplicht om werknemers te beschermen die tijdens het werk blootgesteld zijn aan infectieuze agentia
 • Optioneel om tijdens het griepseizoen het ziekteverzuim in je bedrijf te verminderen

Een vaccinatiebeleid invoeren

Een globale aanpak van vaccinaties op maat van je bedrijf helpt je de gezondheid van je werknemers te verzekeren.

De arbeidsartsen van Securex helpen je met het invoeren van een efficiënt vaccinatiebeleid:

 • Ze bestellen de vaccins
 • Ondersteunen jou gedurende de gehele vaccinatiecampagne
 • En zorgen ervoor dat je werknemers gevaccineerd raken

Wist je bijvoorbeeld dat in de zorgsector de hepatitis B-vaccinatie verplicht is voor iedere werknemer die een blootstelling aan het hepatitis B-virus riskeert?

Optionele vaccinatie: de griepprik

Naast de verplichte vaccinatie kan je als werkgever je werknemers ook een griepvaccinatie aanbieden als extralegaal voordeel. Zo verhoog je de weerstand van je werknemer (en je bedrijf) tijdens het griepseizoen.

Je werknemers raken minder vlug ziek en hebben ze toch de griep, zijn de symptomen lichter. Zo beperk je de verstoring die een griepepidemie soms heeft op een bedrijf en het is een mooi gebaar voor je werknemers.

Getuigenis van Easi

Maxime D'amico van Easi


"Ik kan Securex alleen maar aanbevelen aan andere ondernemers. Vooral voor hun ernst en accurate opvolging van de dossiers. Idem voor de expertise en de vaardigheden van hun medewerkers."


Maxime D'Amico

Ga voor een betere gezondheid en veiligheid voor al je werknemers, zet medisch toezicht slim in!

Dit zou je ook kunnen interesseren