Login
Service Contact Lex4You
Login

WelzijnsWijzer: meet het welzijn van je werknemers

Zet in op welzijn voor een productiever team

Hoe scoort je organisatie op het vlak van welzijn? En waar liggen je sterktes en zwaktes? Dat brengt de digitale WelzijnsWijzer allemaal voor jou in kaart. Ontdek hoe je de gezondheid en weerbaarheid van je werknemers verbetert voor een gemotiveerd en productief team.

Krijg een vrijblijvende offerte

Wat je bereikt met de WelzijnsWijzer

 • Bestrijd absenteïsme
 • Vertaal gedetailleerde conclusies eenvoudig naar een actieplan
 • Verhoog het succes van je aanpak dankzij de begeleiding van experts
 • Ontvang tot 60% subsidies via de werkbaarheidscheques

Wat is de WelzijnsWijzer

De WelzijnsWijzer meet de risicofactoren voor uitval in je bedrijf. Dat gebeurt op een kwantitatieve manier via een eenvoudige digitale en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst, gebaseerd op de SOBANE-methodologie.

Met de tool:

 • Krijg je een analyse van de vijf wettelijke verplichte domeinen en van het absenteïsme.
 • Ontdek je wat de sterktes en werkpunten zijn van jouw organisatie en wat de verbanden zijn tussen risicofactoren binnen de welzijnsdomeinen.
 • Voer je een psychosociale risicoanalyse uit in combinatie met de WelzijnsWijzer en introduceer je een effectief psychosociaal welzijnsbeleid.

De scores reflecteren het welzijnspeil binnen je organisatie en voorspellen ook het mogelijke risico op uitval van werknemers. Wil je zelf aan de slag gaan met de digitale WelzijnsWijzer?

Start vandaag nog

Audit met de SOBANE-methode

Concreet maakt de Welzijnswijzer gebruik van de erkende SOBANE-methode om het welzijn van je werknemers te verbeteren.

De SOBANE-methode:

 • Screening
 • OBservatie
 • ANalyse
 • Expertise

Screening

Je medewerkers antwoorden op een vragenlijst over het welzijn binnen het bedrijf. Dankzij de eenvoudige opzet van de digitale tool is deze vragenlijst gemakkelijk en snel in te vullen.

OBservatie

Een expert van Securex komt observeren hoe de werkomgeving van je personeel eruitziet en maakt hier een verslag over op. 

Je krijgt een helder en uitgebreid rapport met de sterktes en zwaktes van je organisatie. Wil je nog meer detail? De resultaten kunnen verfijnd worden in functie van het werkregime, contracttype, ervaring in de job en meer.

ANalyse

Onder begeleiding van Securex identificeert een werkgroep binnen je bedrijf de verbeterpunten. Securex helpt je bij de interne communicatie zodat iedereen zich hiervan bewust wordt.

Expertise

Samen met Securex bepaal je welke van die verbeterpunten omgezet worden tot actiepunten in een beleid. We helpen ook bij het uitwerken van KPI’s en meetpunten om de vooruitgang vlot te kunnen opvolgen.

Hoe werkt de WelzijnsWijzer

De scores van de WelzijnsWijzer reflecteren het welzijnspeil in je organisatie en voorspellen ook het mogelijke risico op uitval van werknemers. De scores worden bepaald op basis van een wetenschappelijk model, relevante benchmarks en specifieke normen.

Je krijgt informatie over:

 • Gezondheid en herstelbehoefte, denk aan:
  • Fysieke werkbelasting
  • Kwantitatieve werkbelasting
  • Hinder van de fysische werkomgeving
  • Evenwicht tussen werk en privé
 • Psychosociaal en lichamelijk welzijn
 • Afwezigheid wegens ziekte
 • Jobtevredenheid
 • Fysieke werkomstandigheden (bijvoorbeeld lawaai, verlichting en luchtkwaliteit)
 • Veiligheidsniveau en -gedrag

Aan de hand van het duidelijke rapport kan je meteen aan de slag om het welzijn van je werknemers gericht te verbeteren.

Bouw met de WelzijnsWijzer aan het welzijn in je bedrijf

Dit zou je ook kunnen interesseren