Login
Service Contact Lex4You
Login

Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk (EDPBW)

Pak gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk aan

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW) ondersteunt je bedrijf om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van je werknemers te verzekeren en te verbeteren. Zo helpt de erkende EDPBW van Securex jouw onderneming bij al haar welzijnsverplichtingen op de werkplek. Ontdek hier waarom dat cruciaal is.

Sluit je aan

Wat doet een EDPBW?

De Externe Dienst van Preventie en Bescherming op het Werk of EDPBW ondersteunt ondernemingen om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te verzekeren. Zo helpt een EDPBW werkgevers bij de creatie, uitvoering en opvolging van een sterk welzijnsbeleid, onder andere op vlak van gezondheid, veiligheid, ergonomie, psychosociaal welzijn en arbeidshygiëne.

Ze treden dus op als ondersteuning voor je Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk of IDPBW. Er is heel wat waar een erkende EDPBW zoals Securex je mee kan helpen:

 • Gezondheidstoezicht: bij werknemers, zoals het plannen en opvolgen van medische onderzoeken.
 • Risicobeheersing: arbeidsrisico's beheersen en de werkplek zo veilig mogelijk maken voor alle werknemers.

Zoals je hierboven al las, zijn er vijf disciplines waarbij een externe preventiedienst risico’s identificeert en analyseert:

Is de aansluiting op een externe preventiedienst verplicht?

Als werkgever ben je in België verplicht om goed te zorgen voor je werknemers en aan preventie te doen, zowel via een IDPBW als met een EDPBW. Dat betekent dat van zodra je minstens één werknemer in dienst hebt, je verplicht bent om je aan te sluiten bij een EDPBW.

Je bent ook verplicht een interne preventieadviseur aan te stellen, die jouw IDPBW zal vertegenwoordigen.

Voorbeeld: Als eigenaar van een handelszaak en magazijn met zes werknemers mag je zelf de rol van preventieadviseur opnemen. Maar voor een aantal taken vertrouw je toch best op de specialisten van een externe dienst, zoals arbeidsveiligheid en/of het organiseren van medische onderzoeken.

Vanaf 50 werknemers is ook een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht. Het CPBW komt minstens maandelijks samen en formuleert maatregelen om het welzijn van werknemers te bevorderen. Het comité ziet ook toe op de uitvoering van deze maatregelen. 

Verschil tussen IDPBW en EDPBW

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten, waarbij één persoon van de onderneming zelf de verantwoordelijkheid draagt. Deze persoon is de preventieadviseur. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag je als werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen.

 • De IDPBW staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij om de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers correct toe te passen.
 • Een EDPBW speelt een onafhankelijk (kennis-)partner om ondernemingen te ondersteunen op vlak van risicobeheersing en gezondheidstoezicht.

Al heeft een EDPBW zoals Securex nog heel wat meer in z’n mars, veel meer dan de wettelijke verplichtingen. Ontdek het in onze servicecatalogus.

Getuigenis van Easi

Maxime D'amico from Easi

"Onze samenwerking begon in 2022 en we zijn er nog altijd tevreden over. Vooral omdat we op elk moment kunnen rekenen op hun ondersteuning en snelle follow-up. Die continue begeleiding schept vertrouwen. Voor ons een voorwaarde voor een langdurige relatie. Ik apprecieer het rechtstreekse contact met de accountmanagers van Securex. Idem voor het contact met de bedrijfsartsen. Die korte lijn is belangrijk om onze noden te begrijpen en zo snel tot actie over te gaan. Nog een troef? Hun toegankelijkheid. Ze zijn immers over heel België vertegenwoordigd. Al deze factoren samen leggen een vruchtbare bodem voor een succesvolle samenwerking.” 

Maxime D'Amico


Wat zijn de wettelijke verplichtingen waar je een EDPBW voor inschakelt?

Zoals gezegd, ben je vanaf de eerste werknemer als werkgever verplicht om je aan te sluiten bij een EDPB. Onze experts adviseren en ondersteunen je bij de verplichtingen rond gezondheid, welzijn en veiligheid op de werkvloer:

 • Met behulp van de tool Health & Safety Online stroomlijn je gemakkelijk al je welzijnsadministratie
 • In overleg volgen we voor jou de gezondheid, veiligheid en het welzijn van je werknemers op
 • We begeleiden je tijdens de opstart, het uitwerken en het bijwerken van risicoanalyses
 • Op basis van de resultaten van de risicoanalyses bezorgen we je voorstellen voor preventiemaatregelen en werken we een beleidsadvies uit
 • Je krijgt toegang tot opleidingen rond gezondheid, veiligheid en welzijn. Securex is officieel erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als opleidingsverstrekker. 

En nog veel meer, allemaal volgens de recentste wettelijke vereisten.

Ken jij je verplichtingen als werkgever rond welzijn op het werk?

Doe de test en kom het in enkele kliks te weten


Hoeveel kost een externe preventiedienst?

Je betaalt per werknemer een vast bedrag aan de externe dienst. Het bedrag hangt af van de tariefgroep waartoe je onderneming behoort. Die verschillen op basis van de NACE-code van je onderneming.

Eenvoudig gezegd: hoe hoger het risico in de sector, hoe hoger het minimumbedrag dat je betaalt per werknemer. 

De NACE-codes, het opleidingsniveau van je interne preventieadviseur en het aantal medewerkers bepalen de aard van de dienstverlening van een externe dienst. We onderscheiden hierin twee systemen: algemene prestaties en preventie-eenheden.

1. Algemene prestaties 

Ondernemingen zonder preventieadviseur niveau I of II volgen het systeem van algemene prestaties, met daarin een basispakket van diensten.  

2. Preventie-eenheden

Ondernemingen die wel een preventieadviseur met opleiding niveau I of II hebben, beschikken over preventie-eenheden. Deze eenheden kan je door als werkgever besteden als prestaties van de externe dienst.

Graag meer weten? Bekijk onze tarieven


Mogelijke oplossingen

Met de externe preventiedienst van Securex haal je niet alleen alle expertise rond veiligheid en gezondheid op het werk binnen, maar krijg je meteen ook toegang tot een hele reeks tools, oplossingen en opleidingen.

Het welzijn in je bedrijf pakken we geïntegreerd aan, met een duurzame focus op een gezonde, stressvrije en veilige werkplek waar je medewerkers het beste van zichzelf geven.

Oplossingen en tools van Securex

Naast de wettelijke verplichtingen, denk bijvoorbeeld aan medisch toezicht, krijg je ook een waaier aan innovatieve diensten:

 • Gebruik de WelzijnsWijzer voor je welzijnsactieplan
 • Ontdek ons effectief en motiverend aanbod om je werknemers zich mentaal en fysiek fitter te doen voelen zoals onze check-ups
 • Doe aan burn-outpreventie met de burn-out assessment-tool
 • Maak gratis gebruik van Health & Safety Online, een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk platform voor al je preventietaken
 • En nog veel meer...

Getuigenis van Ikanbi

Katia Libert van Ikanbi


"Health & Safety Online is een tool om documenten te centraliseren. Voor ons is het een echte vooruitgang en meerwaarde. Securex beklemtoont het belang om te blijven inzetten op digitaliseren. Vandaag én morgen.” 

Katia LibertOpleidingen

Hou de vinger aan de pols op vlak van preventie, veiligheid en welzijn met onze praktijkgerichte opleidingen:

 • Algemene opleidingen voor (een deel van) je personeel, want mentaal en fysiek fitte werknemers zijn productiever en zorgen immers voor een laag absenteïsmecijfer.
 • Gerichte opleidingen voor bedrijfshulpverleners, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen om je interne werknemers op te leiden tot experts op vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Met voorbeelden uit het echte leven en tips en best practices die onmiddellijk toepasbaar zijn in je onderneming. 
Ontdek al onze Health & Safety-opleidingen


Wat zeggen onze klanten?

Protection Unit


Buy Way


FAQ

Heb je nog vragen over wat een Externe Dienst voor jou kan betekenen? Raadpleeg onze Frequently Asked Questions daar vind je een antwoord op alle vragen die werkgevers kunnen hebben.

Vind een antwoord op je vraag
Optimaliseer gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk

Dit zou je ook kunnen interesseren