Login
Service Contact Lex4You
Login

FAQ over alternatief verlonen

Vind de antwoorden op jouw vragen.

Verbeter met alternatieve verloning zowel uw loonkosten als de motivatie van uw medewerkers. Er zijn heel wat fiscaal interessante opties die uw medewerkers zeker ook appreciëren. 

Maar wat betekent dit voor jou, jouw werknemers en je organisatie. Lees hier de meest gestelde vragen.

Loonbonus (cao 90)

Nee, je moet deze loonbonus toekennen aan alle werknemers van het bedrijf of aan een specifieke groep. Kies je voor een specifiek team of groep? Dan kan je geen onderscheid maken tussen de leden. Zo mag je niet differentiëren op basis van leeftijd of arbeidsregime (deeltijds of niet).

Wil je toch een loonbonus aan een individu toekennen? Kies dan voor warrants als bonus.

Heb je maar één medewerker in dienst? Ook dan kan je een loonbonus (cao 90) opstellen.
Meer info? Krijg dan advies op maat. Wij leggen je graag alle mogelijkheden uit.

Ja, je kan een loonbonus (cao 90) combineren met andere individuele bonussen. Zo kan je een bonus in warrants geven aan een buitengewoon productieve werknemer.
Deze bonus staat volledig los van de loonbonus (cao 90), die enkel aan een groep medewerkers wordt toegekend.

Blijf je onder een bepaald plafond, dan is de loonbonus altijd voordelig, zowel op sociaal als op fiscaal vlak.

  • Je werknemer betaalt slechts een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Hij of zij betaalt hierop geen bedrijfsvoorheffing.
  • Als werkgever betaal je een speciale bijdrage van 33% op het brutobedrag. Net als de bonus is dit volledig fiscaal aftrekbaar.  

Deze loonbonus staat buiten de berekening van de loonnorm, de ontslagvergoeding en het jaarlijks verlof. Gevolg? Een aanzienlijke winst op je salariskosten.

Een loonbonus wordt opgesteld via een bedrijfs-cao of een toetredingsakte. De termijn van de procedure is onder andere afhankelijk van de duur van de loonbonus. Doorgaans moet je rekenen op 3 tot 4 maanden. De loonbonus hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met een kwartaal of een kalenderjaar. Je moet de bonus wel voor ten minste 3 maanden toekennen.

Vanuit een financieel oogpunt is de loonbonus (cao 90) voordeliger. Maar wil je een werknemer individueel belonen, dan is een bonus met warrants interessanter.

  Loonbonus (cao 90) Warrants (met sociale optimalisatie) Bonus cash
Netto bonus (schatting) 65,36 % 46,5 % 32,34 %
Collectief / Individueel? Voor al jouw medewerkers of voor een specifieke groep Individueel of collectief Individueel of collectief
Plafond Maximum € 3.413 per medewerker (2020) Maximum 20% van het jaarlijkse brutoloon Geen plafond
Procedure Strikt: via een collectief plan met vooraf gedefinieerde doelstellingen. Dien tijdig het standaardformulier in. Minder streng: Via een schriftelijk voorstel. Doe dit tijdig zodat jouw medewerkers dit kunnen goedkeuren Flexibele toekenning en betaling
Objectief meetbaar? Ja Neen Neen

 

Warrants

Jouw medewerker heeft 7 dagen de tijd om de warrants te aanvaarden.
Vanaf de eerstvolgende werkdag kan jouw werknemer de warrants verkopen. Duurt dat langer dan 7 kalenderdagen, dan worden de warrants overgemaakt naar de effectenrekening van uw medewerker. Die staat dan zelf in voor het beheer van de warrants.

We maken een onderscheid in de waarde waarop belastingen wordt betaald en de werkelijke verkoopwaarde van warrants:

Bij de fiscaliteit van warrants maken we een onderscheid tussen de aankoopwaarde en de verkoopwaarde:

  • De aankoopwaarde van de warrants is altijd € 9,5. Dat is het bedrag waarop de werkgever, 60 dagen nadat hij de warrants aanbiedt, bedrijfsvoorheffing moet inhouden (max. 53,5%).

Op de meerwaarde na verkoop betaalt uw medewerker in principe geen belastingen, zolang er werd voldaan aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.

Ja, er bestaan financiële instrumenten met fiscale optimalisatie. Die moet men in principe  langere tijd bijhouden, vaak tot een jaar, met een groter beursrisico tot gevolg.

Wie de warrants beheert, hangt af van hoe snel ze verkocht worden:

  • Als jouw medewerker beslist de warrants binnen de 7 kalenderdagen te verkopen, moet hij zijn verkooporder na aanvaarding van het aanbod tijdig doorgeven. Dat is vóór de 7de kalenderdag middernacht. In dat geval staat hij niet in voor het eigen beheer van de warrants. 
  • Als jouw medewerker beslist ze langer dan 7 kalenderdagen bij te houden, moet die een effectenrekening openen om ze zelf te beheren.

Cafetariaplan

Nee, wij vergezellen jouw medewerkers van A tot Z. Wij bekommeren ons over alles. Wij zorgen voor een perfecte communicatie, opdat alles duidelijk is voor jouw werknemers. De tool automatiseert de keuzes en contracten. We kunnen de voordelen ook zelf behandelen. Kortom, onze experten geven je raad en praktische ondersteuning om jouw werklast maximaal te reduceren.

Ontdek onze aanpak op het vlak van het cafetariaplan in het detail.

De Belgische overheid staat een dertigtal voordelen toe, van diverse verzekeringen tot mobiliteitsbudgetten en smartphones. In het algemeen komt jouw keuze neer op 5 à 7 voordelen om een aantrekkelijk pakket aan extralegale voordelen aan te bieden zonder de taken van HR te bemoeilijken.

Cafetariaplannen worden traditioneel toegepast in grote ondernemingen, waar bepaalde plannen voor “à-la-carteverloning” al bestaan sinds de jaren ‘70. Ze zijn echter evenzeer geschikt voor grote ondernemingen als voor KMO’s met minder dan tien werknemers.

De enige voorwaarde? Beschikken over een verloningsbeleid dat de implementatie van het cafetariaplan des te meer ten goede komt.

Ontdek hier alle mogelijkheden om uw loonkosten te optimaliseren.

Het cafetariaplan dat we invoeren, kan geïntegreerd worden in om het even welk softwarepakket voor loonbeheer.

Ontdek hoe je in vijf fases een cafetariaplan invoert of contacteer ons.

Screening R&D

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling werd vanaf januari 2020 verruimd. Vanaf dan kan ook een doorsnee kmo die ontwikkelingsprojecten opzet, deze vrijstelling aanvragen. Mits het project aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het is dus een misverstand dat alleen erkende onderzoeksinstellingen of ondernemingen uit de wetenschappelijke sector recht hebben op dit fiscaal voordeel.

Laat de kans op dit voordeel dus niet liggen. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt? Doe hier de simulatie.

Ja, als de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen deze sector aan de voorwaarden voldoen.

De vrijstelling van doorstorting is van toepassing op ‘ondernemingen’. De aard van de sector waartoe deze onderneming behoort, speelt geen rol.

Wat wel meespeelt? De betrokken ondernemingen moeten aantonen dat hun onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten leiden tot:

  • Het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis
  • En/of aanzienlijk verbeterde processen, systemen, diensten enzovoort

Ja, als ze voldoen aan alle wettelijke voorwaarden dan komen de bezoldigingen van de houders van een professioneel bachelordiploma in aanmerking voor de vrijstelling.

Neen. De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling kan pas worden toegepast nadat je een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma heeft aangemeld bij BELSPO.
Terugvordering tot de periode voorafgaand aan deze aanmelding is dus niet mogelijk. Zelfs niet met een bezwaarschrift.
 
De vrijstelling kan pas worden toegepast vanaf de maand waarin het project of programma is aangemeld bij BELSPO.

Een concreet voorbeeld: Een project dat gestart is op 1 januari en pas aangemeld wordt op 1 mei, krijgt een akkoord van BELSPO op 30 juni. De vrijstelling wordt pas toegepast vanaf 1 mei. Terugvordering tot de eerste maand, in dit geval 1 januari, is dus onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

Je profiteert van deze maatregel zolang jouw onderzoek- en ontwikkelingsprojecten lopen. Daarnaast moet je uiteraard voldoen aan de verschillende voorwaarden (onder andere de vereiste diploma’s).

Ja, de fiscale maatregel geldt per werknemer. Waar je vooral rekening mee moet houden, is het vereiste diploma. Verder wordt de vrijstelling toegepast op basis van de tijd die aan het project wordt besteed.

Neen, de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten moeten niet verricht worden in de onderneming waar de onderzoekers of het wetenschappelijk personeel tewerkgesteld zijn.

Het voordeel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is voor de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. De inhouding van de bedrijfsvoorheffing van zijn of haar loon gebeurt op de klassieke manier.