Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Op welk loon kan de werknemer aanspraak maken in geval van Vlaams opleidingsverlof?

Tijdens zijn afwezigheid behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn loon op de gewone vervaldag.

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2023

Principe

Tijdens zijn afwezigheid behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn loon op de gewone vervaldag. Deze bezoldiging is evenwel beperkt.

Twee loonplafonds zijn van toepassing voor het schooljaar 2022 - 2023:

  • Voor de periode van 1 september 2022 tot 31 december 2022 bedraagt dit plafond 3.170 euro bruto per maand
  • Voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 augusutus 2023 bedraagt dit plafond 3.364 euro bruto per maand [1]

Het opleggen van een loonplafond betekent niet dat de werkgever voor het Vlaams opleidingsverlof geen bedrag hoger dan het plafond, bijvoorbeeld het gewone loon, kan betalen.

Het loonbegrip

Het normale weekloon verkrijgt men door het normale maandloon te vermenigvuldigen met 12 en het aldus verkregen resultaat door 52 te delen.

Het normale uurloon verkrijgt men door het normale weekloon te delen door het aantal uren voorzien in het wekelijks arbeidsstelsel van de werknemer.

Het normale dagloon verkrijgt men door het normale uurloon te vermenigvuldigen met het aantal arbeidsuren dat die dag gepresteerd had moeten worden.

Voor de deeltijdse werknemers wordt het uurloon berekend door het deeltijdse bruto maandloon te vermenigvuldigen met 12 (maanden)/ 52 (weken) en door het aldus bekomen resultaat te delen door de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer.

Recht op maaltijdcheques

De werknemer heeft onder bepaalde voorwaarden recht op maaltijdcheques voor de dagen waarop hij Vlaams opleidingsverlof neemt. 

[1] Koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof