Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Op hoeveel uur Vlaams opleidingsverlof hebben deeltijdse werknemers recht?

Voor de deeltijdse werknemers wordt de duur van het Vlaams opleidingsverlof berekend aan de hand van een pro rata berekening van de prestaties.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Voor de deeltijdse werknemers wordt de duur van het Vlaams opleidingsverlof berekend aan de hand van een pro rata berekening van de prestaties. Let op, werknemers die deeltijds werken en gebruik willen maken van het Vlaams opleidingsverlof moeten minstens halftijds werken.

Het aantal uren Vlaams opleidingsverlof dat voor deeltijdse werknemers kan worden toegekend, is gebaseerd op de contractuele tewerkstellingsbreuk zoals die is opgenomen in de DmfA van de maand september van het opleidingsjaar. Voor de deeltijdse werknemer moet in die maand dus een minimale tewerkstellingsbreuk van 50% in de DmfA vermeld worden.

Als een werknemer in september van het opleidingsjaar niet minstens 50% tewerkgesteld is, kan hij toch recht hebben op Vlaams opleidingsverlof. De tewerkstellingsbreuk van 50% moet dan vermeld worden in de DmfA van de maand waarin de opleiding aanvangt.

Zo kan een werknemer die in september van het opleidingsjaar slechts 40% werkt, toch recht hebben op het Vlaams opleidingsverlof als hij in oktober 50% tewerkgesteld is en de opleiding pas in oktober aanvangt.

Let op! Voor werknemers met een tewerkstellingsbreuk van 50% die tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster, is er, zoals in de inleiding reeds aangegeven, een bijkomende voorwaarde. Deze werknemers kunnen enkel opleidingsverlof nemen als de lessen of de examens samen vallen met de arbeidsuren. Het verlof kan ook enkel opgenomen worden tijdens die samenvallende uren.

Voorbeeld

Een werknemer werkt in de maand september van het opleidingsjaar 28,5 uur per week in een sector en onderneming waar een voltijdse werkregeling 38 uur per week bedraagt. Zijn tewerkstellingsbreuk bedraagt dan 75%.

Als deze werknemer een opleiding volgt, zal hij maximaal recht hebben op 93,75 uur opleidingsverlof (125 x75%= 93,75).

In tegenstelling tot bij het betaald educatief verlof, moet het aantal uur Vlaams opleidingsverlof dus niet meer pro-rata van het aantal uur van de opleiding berekend worden.

Als de werknemer in het bovenstaande voorbeeld onder het betaald educatief verlof een opleiding van 60 uur die regelmatige aanwezigheid vereist zou volgen, zou hij maximaal recht hebben op 45 uur betaald educatief verlof (75% van 60 uur).

Voor het Vlaams opleidingsverlof moet echter het plafond van 125 uur pro-rata berekend worden. De werknemer uit het voorbeeld heeft bijgevolg maximaal recht op 93,75 uur opleidingsverlof.

Indien deze werknemer een opleiding volgt van 60 uur die regelmatige aanwezigheid vereist, zal hij dan ook maximaal 60 uur Vlaams opleidingsverlof kunnen opnemen.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof