Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Wanneer gaat het recht op Vlaams opleidingsverlof verloren?

Wanneer een werknemers een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist, mag de werknemer niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig zijn.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Onvoldoende nauwgezetheid

Opleiding met regelmatige aanwezigheid

Wanneer een werknemers een opleiding volgt die een regelmatige aanwezigheid vereist, mag de werknemer niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig zijn. Hij moet ook deelnemen aan de eindbeoordeling. De nauwgezetheid wordt bepaald op basis van de door de opleidingsverstrekker meegedeelde ongewettigde afwezigheden, het aantal te volgen contacturen en de deelname aan de eindbeoordeling.

Als een werknemer gewettigd afwezig is bij de eindbeoordeling, moet hij aan de eerstvolgende eindebeoordeling deelnemen om voldoende nauwgezet aanwezig te zijn.

Opleiding zonder regelmatige aanwezigheid

Wanneer een werknemer een opleiding volgt die geen regelmatige aanwezigheid vereist, moet de werknemer aan de eindbeoordeling deelnemen. Op die manier volgt de werknemer de opleiding voldoende nauwgezet. De nauwgezetheid wordt bepaald op basis van de door de opleidingsverstrekker meegedeelde aanwezigheid bij de eindebeoordeling.

Als een werknemer gewettigd afwezig is bij de eindbeoordeling, moet hij aan de eerstvolgende eindebeoordeling deelnemen om voldoende nauwgezet aanwezig te zijn.

Sanctie

Als de bevoegde dienst vaststelt dat de werknemer de opleiding onvoldoende nauwgezet volgt en meer uren heeft opgenomen dan de uren Vlaams opleidingsverlof waarop hij recht heeft, wordt de werknemer gesanctioneerd.

De bevoegde dienst zal dan bij het eerstvolgende recht het maximaal aantal uren Vlaams Opleidingsverlof met 25% verminderen. De werknemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Frauduleus gebruik

Indien de werknemer tijdens zijn Vlaams opleidingsverlof een winstgevende activiteit als zelfstandige of loontrekkende uitoefent, verliest hij het recht op verlof voor een periode van 12 maanden die een aanvang neemt op de dag van de vaststelling van de feiten.

Opeenvolgende mislukkingen

Het Vlaams opleidingsverlof wordt niet meer toegekend aan de werknemer die meer dan twee keer dezelfde opleiding of hetzelfde opleidingsjaar heeft gevolgd. Tenzij het certificaat telkens niet behaald werd door overmacht.

Als er geen overmacht kan worden aangetoond, kan de werknemer de opleiding niet langer volgen via het Vlaams opleidingsverlof.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof