Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen om deze terugbetalingen te bekomen?

De aanvraag tot terugbetaling moet door de werkgever of zijn sociaal secretariaat ingediend worden door de opleiding aan te melden in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives, indien de werknemer een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Indienen van de aanvraag tot terugbetaling

De aanvraag tot terugbetaling moet door de werkgever of zijn sociaal secretariaat ingediend worden door de opleiding aan te melden in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives, indien de werknemer een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt.

Deze aanmelding moet gebeuren binnen de drie maanden na de start van de opleiding. Een ministerieel besluit moet de modaliteiten voor de aanvraag nog verder bepalen.

Nadien ontvangen zowel de werkgever als de werknemer een ontvangstbevestiging van de aanvraag.

In geval een werknemer een loopbaangerichte opleiding volgt, moet de werknemer de bevoegde dienst een attest van de loopbaanbegeleider samen met het inschrijvingsbewijs bezorgen.

Nadien ontvangen zowel de werkgever als de werknemer een ontvangstbevestiging van de aanvraag.

De werkgever moet de bevoegde dienst indien nodig bijkomende inlichtingen verstrekken om de aanvraag tot terugbetaling te onderzoeken. Als de werkgever de inlichtingen niet binnen de maand bezorgt, vervalt de aanvraag tot terugbetaling.

Als de bevoegde dienst over de aanvraag en alle bijkomende inlichtingen beschikt, onderzoekt hij de aanvraag op basis van de volgen gegevens:

  • De attesten die door de opleidingsverstrekker bezorgd werden
  • De registratie van het Vlaams opleidingsverlof in de DmfA door de werkgever
  • Het maximaal aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop de werknemer recht heeft

Na het onderzoek van de aanvraag deelt de bevoegde dienst de beslissing omtrent de terugbetaling aan de werkgever mee.

Indien u bij ons sociaal secretariaat aangesloten bent en u dat wenst, staat uw client advisor klaar om deze documenten aan de bevoegde dienst over te maken.

Adresgegevens van de bevoegde dienst

Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams opleidingsverlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Telefoon: 1700

e-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof